ALSTOM ZWUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000080749
Numer REGON: 271124278
Numer NIP: 6340130561
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu73Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406217/22/746]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALSTOM ZWUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 76202002-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-02-27 do dziś
2. Adresulica MODELARSKA nr domu 12 miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-142 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2002-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY 12.12.1991 R. KANCELARIA NOTARIALNA A.LESIAK KATOWICE NR REP. A 5740/91, AKT NOTARIALNY 05.11.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA A.LESIAK KATOWICE NR REP. A 15084/01 ZM.UM.ART. 3, 7, 11.1, 12.1, 12.2, 14.3, 21.1, 21.2, 21.5.1, 23.1, 28.4, 30.8, 32.2, 33, 34.1, 37 PROTOKOŁEM NOTARIALNYM Z DNIA 13.02.2002 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOT. A.LESIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, REP. A 1886/2002 SPROSTOWANO OCZYWISTĄ OMYŁKĘ ZAWARTĄ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 5.11.2001 R.2002-02-27 do dziś
2AKT NOT. 05.11.2001 nr REP. A 15084/01 KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA LESIAK KATOWICE UL. MŁYŃSKA 2 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W ART. 11, 22002-05-06 do dziś
3AKT NOTARIALNY 24.10.2003 R. NR REP. A 15008/2003; KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA UL. GAŁACZYŃSKIEGO 4 ZMIANY UMOWY W ART. 14.22004-01-27 do dziś
4-AKT NOT. 12.05.2004 nr REP. A-5940/2004 KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 ZMIANY UMOWY W ART. 72004-06-02 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.05.2006 R.. REPERTORIUM A NR 5701/2006, NOTARIUSZ MAGDALENA PRONIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 WARSZAWA ZMIENIONE: ART. 72006-07-07 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 LUTEGO 2007 R. REP. A NR 2818/2007, NOTARIUSZ MAGDALENA PRONIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA 00-362 WARSZAWA UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, ZMIENIONO ART. 22.7.2007-04-27 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.04.2007 R. REP. A NR 2836/2007 NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. GLIWICKA 15 -ZMIENIONO ART. 21.3, DODANO ART. 23.1.A2007-05-29 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 KWIETNIA 2008 ROKU, REP. A NR 4382/2008, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA, JOANNA ŚLIZAK SPÓŁKA PARTNERSKA 00-833 WARSZAWA, UL. SIENNA 72/5, ZMIENIONO ART. 7.2008-05-15 do dziś
922.10.2008 R. REP. A NR 11168/2008, NOTARIUSZ TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. SIENNA 72/5, ZMIENIONO PARAGRAFY: 22.4, 26, 27, 32.1.1, USUNIĘTE PARAGRAFY: 32.3.2008-11-20 do dziś
10AKT NOTARIALNY REP. A NR 2542/2011 SPORZĄDZONY W DNIU 28 LUTEGO 2011 R. PRZEZ JANUSZA RUDNICKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ NUMER 55/73 LOKAL NUMER 33 ZMIANY UMOWY SPÓŁKI OBEJMUJĄ: USUNIĘCIE ARTYKUŁÓW: 12.3, 14.3, 22.3, 30.5, ZMIENĘ TREŚCI POSTANOWIEŃ ARTYKUŁÓW: 12.1, 21.1, 21.2, 22.4, 30.6, 30.8, ORAZ ZMIANE NUMERACJI ARTYKUŁÓW: 14.4, 14.5, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, UMOWY SPÓŁKI. PRZYJETO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2011-03-23 do dziś
11AKT NOTARIALNY REP. A NR 14750/2011, SPORZĄDZONY W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2011 R. PRZEZ MAŁGORZATĘ BARTOSIEWICZ -WLAZŁO PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE; UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2011-11-15 do dziś
1223.05.2018R., REPERTORIUM A NR 4311/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA TOCHOWICZ-ZASTĘPCA NOTARIUSZA MACIEJA BIWEJNISA Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. MACIEJ BIWEJNIS M. BIWEJNIS & P. ORŁOWSKI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. CHŁODNEJ 15 W WARSZAWIE ZMIENIONO: PUNKT 2,3 UMOWY2018-06-08 do dziś
1322.09.2021 R. REPERTORIUM A NR 13404/2021, NOTARIUSZ JANIK WOJCIECH, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, ZMIENIONO: NAGŁÓWEK (KOMPARYCJĘ) UMOWY, PKT 1 PPKT 1.1, PKT 1 PPKT 1.2, PKT 3 PPKT 3.6, PKT 10 PPKT 10.4 ZDANIE TRZECIE I CZWARTE UMOWY, PKT 10 PPKT 10.5, PKT 10 PPKT 10.6, PKT 10 PPKT 10.8.3, PKT 12 PPKT 12.1, PKT 12 PPKT 12.2 UMOWY, DODANO PKT 3 PPKT 3.7 UMOWY, USUNIĘTO: PKT 10 PPKT 10.8.4, PKT 10 PPKT 10.8.6, PKT 10 PPKT 10.8.8 UMOWY.2022-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMBARDIER TRANSPORTATION NETHERLANDS B.V.2019-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały555.849 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.829.956,43 ZŁ.2019-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE PKP2002-02-27 do dziś
3
2. ImionaBOMBARDIER TRANSPORTATION (PARTICIPATIONS GMBH)2002-02-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego27829956, 43 PLN2002-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport123091426, 45 PLN2002-02-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST INDYWIDUALNIE UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU OSÓB, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĘDĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2011-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIELNA2022-04-21 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUZIK2006-08-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2006-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-21 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNITA2010-06-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2010-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYZA2022-02-22 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR EUGENIUSZ2022-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURETKO2022-02-22 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2022-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-22 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYCZKOWSKI2022-02-22 do dziś
2. ImionaARTUR MIECZYSŁAW2022-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-21 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSINOWICZ2022-02-22 do dziś
2. ImionaBEATA2022-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoEFFERTZ2022-06-28 do dziś
2. ImionaHANS-HARRO2022-06-28 do dziś
21. NazwiskoDULAC2022-02-22 do dziś
2. ImionaXAVIER ANTOINE2022-02-22 do dziś
31. NazwiskoPROU2022-02-22 do dziś
2. ImionaVINCENT2022-02-22 do dziś
42. ImionaWOJCIECH2007-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKURKOWSKI2018-06-08 do dziś
2. ImionaALFRED2018-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, MIESZANA2018-06-08 do dziś
21. NazwiskoMIKOŁAJCZAK2021-01-19 do dziś
2. ImionaJAKUB ANDRZEJ2021-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA MIESZANA. DO SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁKĘ KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW, KTÓRYM UDZIELONO PROKURY ŁĄCZNEJ ALBO PRZEZ PROKURENTA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.2021-01-19 do dziś
31. NazwiskoGRABOWY2022-02-22 do dziś
2. ImionaALINA TERESA2022-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA MIESZANA. DO SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁKĘ KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW, KTÓRYM UDZIELONO PROKURY ŁĄCZNEJ ALBO PRZEZ PROKURENTA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.2022-02-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-05-15 do dziś
242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2018-06-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2018-06-08 do dziś
295 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2018-06-08 do dziś
330 20 Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO2018-06-08 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2018-06-08 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-06-08 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-06-08 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-06-08 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 23.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 15.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-09-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-15 do dziś
5data złożenia 30.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-05 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
7data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
8data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
9data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
10data złożenia 28.04.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 R.-31 GRUDNIA 2010 R.2011-05-09 do dziś
11data złożenia 30.04.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-21 do dziś
12data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
13data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
14data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
15data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
16data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
17data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
18data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
19data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
20data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
21data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
61 STYCZNIA 2010 R.-31 GRUDNIA 2010 R.2011-05-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-09-20 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-05 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
81 STYCZNIA 2010 R.-31 GRUDNIA 2010 R.2011-05-09 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-05-10 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-09-20 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-05 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
81 STYCZNIA 2010 R.-31 GRUDNIA 2010 R.2011-05-09 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-05-10 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów