„BOMAKS” MARSZAŁEK JACEK, MARSZAŁEK MAKSYMILIAN SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000080673
Numer REGON: 290571344
Numer NIP: 6571018798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/5641/22/654]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMAKS” MARSZAŁEK JACEK, MARSZAŁEK MAKSYMILIAN SPÓŁKA JAWNA2021-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2002-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. ZAGNAŃSKA nr domu 141 kod pocztowy 25-560 poczta KIELCE kraj POLSKA 2021-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.11.2001 ROK -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (PRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ)2002-01-14 do dziś
230.01.2017 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ „BOMAKS” MARSZAŁEK BOGDAN, KRZYŻAK STANISŁAW SPÓŁKA JAWNA W ZWIĄZKU Z WSTĄPIENIEM DO NIEJ NOWEGO WSPÓLNIKA.2017-04-11 do dziś
325.09.2017 R., REP. A 4173/2017, NOTARIUSZ GRAŻYNA MAGDZIARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W STARACHOWICACH, UL. LIPOWA 50 - ZMIENIONO § 6.2017-11-14 do dziś
430.11.2020 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ „BOMAKS” MARSZAŁEK JACEK, KRZYŻAK STANISŁAW SPÓŁKA JAWNA W ZWIĄZKU Z WSTĄPIENIEM DO NIEJ NOWEGO WSPÓLNIKA.2020-11-30 do dziś
531.12.2020 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ „BOMAKS” MARSZAŁEK JACEK, MARSZAŁEK MAKSYMILIAN, KRZYŻAK STANISŁAW SPÓŁKA JAWNA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM Z NIEJ WSPÓLNIKA.2021-01-19 do dziś
630.06.2022 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI; ZMIENIONO § 6 UMOWY.2022-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 27.11.2001 ROKU.2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „BOMAKS” SP.C. MARSZAŁEK BOGDAN, KRZYŻAK STANISŁAW2002-01-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-14 do dziś
3. Numer w rejestrze12883/952002-01-14 do dziś
5. Numer REGON2905713442002-01-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaJACEK2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2020-11-30 do dziś
2. ImionaMAKSYMILIAN2020-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2020-11-30 do dziś
2. ImionaMAKSYMILIAN2020-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2017-04-11 do dziś
2. ImionaJACEK2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-04-11 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2008 okres OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-06-27 do dziś
2data złożenia 31.03.2008 okres OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2008-06-27 do dziś
3data złożenia 31.03.2008 okres OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2008-06-27 do dziś
4data złożenia 31.03.2008 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2008-06-27 do dziś
5data złożenia 31.03.2008 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2008-06-27 do dziś
6data złożenia 02.06.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
7data złożenia 09.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
8data złożenia 24.05.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
9data złożenia 30.05.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
10data złożenia 19.04.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-04-20 do dziś
11data złożenia 15.04.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-04-30 do dziś
12data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
13data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
14data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
15data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
16data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-06-27 do dziś
2OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2008-06-27 do dziś
3OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2008-06-27 do dziś
4OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2008-06-27 do dziś
5OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2008-06-27 do dziś
6OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
7OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
8OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
9OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
10OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-04-20 do dziś
11OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-04-30 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów