„A.L.U.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000080623
Numer REGON: 013067592
Numer NIP: 5212889239
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2002-06-13
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/7614/2/34]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0130675922002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROW,Y nr w rejestrze 529752002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-MOKOTÓW miejscowość WARSZAWA2002-01-10 do dziś
2. Adresulica ZWIERZYNIECKA nr domu 2 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-719 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MARIA ALICJA JANOWSKA W DNIU 02.12.1997 ROKU, REPERTORIUM A NR 7218/97, NOTARIUSZ MARIA ALICJA JANOWSKA2002-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRALEWSKI2002-01-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2002-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZTAL2002-01-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DARIUSZ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2002-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2002-01-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2002-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRALEWSKI2002-01-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STEFAN2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-10 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZEWSKI2002-01-10 do dziś
2. ImionaDOMINIK2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60.000,00 PLN2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRALEWSKI2002-01-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-10 do dziś
21. NazwiskoMISZTAL2002-01-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DARIUSZ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-10 do dziś
31. NazwiskoGRALEWSKI2002-01-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STEFAN2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-10 do dziś
41. NazwiskoJANCZEWSKI2002-01-10 do dziś
2. ImionaDOMINIK2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-10 do dziś
51. NazwiskoMAKOHIN2002-01-10 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁODZIMIERZ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-10 do dziś
61. NazwiskoGRZYWACZEWSKI2002-01-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁODZIMIERZ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-10 do dziś
71. NazwiskoPATUSZYŃSKI2002-01-10 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-01-10 do dziś
218 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ2002-01-10 do dziś
315 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2002-01-10 do dziś
401 41 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ2002-01-10 do dziś
522 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-01-10 do dziś
663 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-01-10 do dziś
755 HOTELE I RESTAURACJE2002-01-10 do dziś
852 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-01-10 do dziś
974 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-01-10 do dziś
1074 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-01-10 do dziś
1174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-01-10 do dziś
1231 62 PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-10 do dziś
1371 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-01-10 do dziś
1460 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-01-10 do dziś
1550 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA2002-01-10 do dziś
1671 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-01-10 do dziś
1724 4 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-01-10 do dziś
1824 30 Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW2002-01-10 do dziś
1924 5 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2002-01-10 do dziś
2045 BUDOWNICTWO2002-01-10 do dziś
2133 10 PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH2002-01-10 do dziś
2285 20 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2002-01-10 do dziś
2333 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji14.05.2002 KANCELARIA NOTARIALNA MARIA ALICJA JANOWSKA, 01-010 WARSZAWA, UL. NOWOLIPKI 27B LOK. 3 REPERTORIUM A -2875/20022002-06-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE2002-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMISZTAL2002-06-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DARIUSZ2002-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-13 do dziś
21. NazwiskoSZYMAŃSKI2002-06-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2002-06-13 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki14.05.2002 KANCELARIA NOTARIALNA MARIA ALICJA JANOWSKA, 01-010 WARSZAWA, UL. NOWOLIPKI 27B LOK. 3 REPERTORIUM A -2875/2002 AKT NOTARIALNY -PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „A.L.U.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI2002-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów