„LA CUBANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000080369
Numer REGON: 017448983
Numer NIP: 5222628397
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-02-16
Sygnatura akt[RDF/468818/23/727]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017448983 NIP 52226283972008-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LA CUBANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica OSTROBRAMSKA nr domu 75 C nr lokalu H01 kod pocztowy 04-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.2001 R. NOTARIUSZ CEZARY SIDOROWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL.HOŻEJ 29/31 M. 6 W WARSZAWIE REP. A NR 3165/20012002-01-10 do dziś
227.07.2022 R., REP. A NR 34551/2022, NOTARIUSZ ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2022-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLICKI2003-04-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2003-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁ2004-03-17 do dziś
315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 157.500,00 ZŁOTYCH2008-01-07 do dziś
1420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 710.000,00 ZŁOTYCH2022-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-17 do dziś
TAK2018-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego710000,00 ZŁ2022-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLICKI2003-04-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2003-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-10-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2022-10-11 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2022-10-11 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-10-11 do dziś
441 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-10-11 do dziś
542 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2022-10-11 do dziś
643 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-10-11 do dziś
743 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-10-11 do dziś
843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2022-10-11 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.12.2007 okres 01 STYCZNIA 2002 -31 GRUDNIA 20022007-12-06 do dziś
2data złożenia 03.12.2007 okres 01 STYCZNIA 2003 -31 GRUDNIA 20032007-12-06 do dziś
3data złożenia 03.12.2007 okres 01 STYCZNIA 2004 -31 GRUDNIA 20042007-12-06 do dziś
4data złożenia 03.12.2007 okres 01 STYCZNIA 2005 -31 GRUDNIA 20052007-12-06 do dziś
5data złożenia 03.12.2007 okres 01 STYCZNIA 2006 -31 GRUDNIA 20062007-12-06 do dziś
6data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-07-04 do dziś
7data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-07-04 do dziś
8data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-07-04 do dziś
9data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-07-04 do dziś
10data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-07-04 do dziś
11data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-04 do dziś
12data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-04 do dziś
13data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-04 do dziś
14data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
15data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-24 do dziś
16data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-24 do dziś
17data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
18data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-24 do dziś
19data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
20data złożenia 30.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101 STYCZNIA 2002 -31 GRUDNIA 20022007-12-06 do dziś
201 STYCZNIA 2003 -31 GRUDNIA 20032007-12-06 do dziś
301 STYCZNIA 2004 -31 GRUDNIA 20042007-12-06 do dziś
401 STYCZNIA 2005 -31 GRUDNIA 20052007-12-06 do dziś
501 STYCZNIA 2006 -31 GRUDNIA 20062007-12-06 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-07-04 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-07-04 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-07-04 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-07-04 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-07-04 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-04 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-24 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-24 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101 STYCZNIA 2002 -31 GRUDNIA 20022007-12-06 do dziś
201 STYCZNIA 2003 -31 GRUDNIA 20032007-12-06 do dziś
301 STYCZNIA 2004 -31 GRUDNIA 20042007-12-06 do dziś
401 STYCZNIA 2005 -31 GRUDNIA 20052007-12-06 do dziś
501 STYCZNIA 2006 -31 GRUDNIA 20062007-12-06 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-07-04 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-07-04 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-07-04 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-07-04 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-07-04 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-04 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162023-02-16 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172023-02-16 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-02-16 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-16 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-16 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów