BOMAZ MARCINKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000080215
Numer REGON: 730158049
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396911/22/846]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP7301580492006-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMAZ MARCINKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2015-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZDUŃSKOWOLSKI gmina ZDUŃSKA WOLA miejscowość ZDUŃSKA WOLA2002-01-09 do dziś
2. Adresulica OPIESIŃSKA nr domu 17/19 miejscowość ZDUŃSKA WOLA kod pocztowy 98-220 poczta ZDUŃSKA WOLA kraj POLSKA 2002-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1PISEMNA UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 21 CZERWCA 1993 ROKU Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, ANEKSEM NR 4 Z DNIA 30.10.2001 R., WSPÓLNICY UCHWALILI PRZYJĘCIE AKTUALNEGO JEDNOLITEGO TEKSTU UMOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTYCHCZASOWYCH ZMIAN.2002-01-09 do dziś
205.07.2004 R -ZMIENIONO §§ 1, 2, 3, 9, 10 ORAZ 14 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI;2004-09-14 do dziś
3UCHWAŁA NR 3/12/2009 Z DNIA 21.12.2009 R ZMIANA § 3 UMOWY.2010-01-27 do dziś
4PISEMNYM UZGODNIENIEM WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.01.2015 R. DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI: § 1 ZOSTAŁ ZASTĄPIONY WSTĘPEM DO UMOWY, § 2 OTRZYMAŁ NOWĄ NUMERACJĘ - § 1 I NOWĄ TREŚĆ, § 5 OTRZYMAŁ NOWĄ NUMERACJĘ - § 4 I NOWĄ TREŚĆ, ORAZ PARAGRAFY: 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 I 14 OTRZYMAŁY NOWĄ NASTEPUJĄCĄ NUMERACJĘ, ODPOWIEDNIO: § 2, § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12 I § 13.2015-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKA2015-02-19 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HELENA2015-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKA2002-01-09 do dziś
2. ImionaBOŻENA HALINA2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-09 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2002-01-09 do dziś
2. ImionaMARIAN2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2002-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKA2015-02-19 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HELENA2015-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKA2002-01-09 do dziś
2. ImionaBOŻENA HALINA2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2002-01-09 do dziś
2. ImionaMARIAN2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2015-02-19 do dziś
246 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-02-19 do dziś
346 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2015-02-19 do dziś
446 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2015-02-19 do dziś
546 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2015-02-19 do dziś
646 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-02-19 do dziś
746 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2015-02-19 do dziś
846 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-02-19 do dziś
947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-02-19 do dziś
1047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 08.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20042005-09-02 do dziś
2data złożenia 18.08.2006 okres 2005 R.2006-08-31 do dziś
3data złożenia 13.08.2007 okres 2006 ROK2007-09-28 do dziś
4data złożenia 20.08.2008 okres 2007 ROK2008-08-29 do dziś
5data złożenia 27.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-30 do dziś
6data złożenia 15.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-21 do dziś
7data złożenia 13.07.2011 okres 2010 ROK2011-11-07 do dziś
8data złożenia 05.07.2012 okres 20112012-07-24 do dziś
9data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
10data złożenia 21.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
11data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
12data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
13data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
14data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
15data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
18data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
19data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 R.2006-08-31 do dziś
22009 ROK2010-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-08-31 do dziś
22006 ROK2007-09-28 do dziś
32007 ROK2008-08-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-30 do dziś
52009 ROK2010-09-21 do dziś
62010 ROK2011-11-07 do dziś
720112012-07-24 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów