SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „PRZYJAŹŃ” W KRZESZOWICACH

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000080152
Numer REGON: 000486020
Numer NIP: 6750005625
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu83Data dokonania wpisu2024-02-22
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/3704/24/538]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004860202002-01-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PRZYJAŹŃ” W KRZESZOWICACH2002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze S-180/A2002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRZESZOWICE miejscowość KRZESZOWICE2002-01-10 do dziś
2. Adresulica DŁUGA nr domu 18 A kod pocztowy 32-065 poczta KRZESZOWICE 2002-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA SPORZĄDZENIA STATUTU -08.06.1983 R. ZMIANY STATUTU: 27.05.1988 R.; 02.06.1989 R.; 26.06.1991 R.; 27.06.1992 R.; 26.06.1993 R.; 27.06.1994 R.; 24.06.1995 R.; 29.06.1996 R.; 28.06.1997 R.; 06.06.1998 R.; 26.06.1999 R.; 30.06.2000 R.2002-01-10 do dziś
2ZMIANA W STATUCIE SPÓŁDZIELNI 14.06.2004 R. UCHWAŁA NR 8/04 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z 14.06.2004 R. § 11 UST. 1 PKT 6, § 14 PKT 6, § 14 PKT 7, § 14 PKT 8, § 41 UST. 2, § 42, § 43, § 69 UST. 1, § 81, § 93, § 100 UST. 4, § 100 UST. 4 PKT 2, § 100 UST. 5, § 118 UST. 3.2004-07-26 do dziś
3ZMIANA CAŁOŚCI STATUTU -NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 15.12.2000 R. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH (Z PÓŹN. ZM.)- DOKONANA PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2003 R. UCHWAŁA NR 1/03. UCHYLENIE STATUTU UCHWALONEGO PREZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW UCHWAŁĄ NR 10/95 Z 24 CZERWCA 1995 R.2004-09-15 do dziś
4ZMIANA PAR. 1UST. 2PKT B), PAR. 8UST. 2, PAR. 11 UST. 1PKT 7, PAR. 11 UST. 4, PAR. 12 UST 3, PAR. 13 UST. 2 PKT 7), PAR. 13 UST. 2 PKT 9, PAR. 13 UST 2PKT 11), PAR. 13UST. 2 PKT 21), PAR 13UST. 3, PAR 13 UST 4, PAR 13 UST. 5, 6, 7, PAR. 14 PKT 1), PAR. 15 UST. 9, PAR. 18 UST. 1, PAR. 19 UST. 2 PKT 12), PAR. 21, PAR26 UST. 4, PAR. 28, PAR. 36 UST 1, PAR. 37 UST 1, PAR 41 UST. 4, PAR. 44 UST 1, PAR. 44 UST 3, PAR. 44 UST 4, PAR. 46 UST 6, PAR 47 UST 2, PAR. 69 UST. 5, PAR. 76 UST. 1, PAR. 82 UST 2, PAR 82 UST 5, PAR. 90 UST 1, PAR. 92, PAR. 93, PAR. 95 UST 2 I 3, PAR. 96, PAR. 97, PAR. 98 UST. 2, PAR. 100, PAR. 101, TYTUŁ PUNKTU D ROZDZIAŁ V, PAR. 108, PAR. 109, PAR. 111 UST. 1, PAR. 112, PAR113 UST 8, PAR. 116, PAR. 117UST 1, PAR. 118 UST. 1, 2, 3 PAR 118 UST 4, PAR. 118 UST. 5, PAR118 UST 6, 7, 8 PAR. 118UST. 10, PAR. 128 UST 3, PAR. 128 UST 7 I 8, PAR. 137, PAR. 140 UST 3, PAR. 141 PKT 23A, PAR. 152 UST. 1, PAR. 153, PAR. 154 UST. 5, PAR. 168 (1), PAR 169 UST. 1, PAR. 169 UST 1A, PAR 169 UST 3I4, PAR. 171 UST. 1A I1B, PAR. 171 UST 2, PAR. 171 1, PAR 172 1 PAR 15 UST 1I 2, PAR 15 UST. 4, 5, 6 PAR. 129 PKT 3), PAR 129 PKT 4), PAR. 139 UST. 1, PAR 1432006-09-12 do dziś
529 LISTOPADA 2007 R.-WYKREŚLENIE PARAGRAFÓW OD NR 1 DO NR 175 STATUTU SPÓŁDZIELNI.WPROWADZENIE W TO MIEJSCE NOWYCH PARAGRAFÓW STATUTU OD NR 1 DO NR 157.2008-02-07 do dziś
628.05.2009 R. ZMIANA: § 97 UST. 5, § 101 UST. 4 PKT 2), § 144 UST. 122009-07-16 do dziś
728.05.2010 R.-SKREŚLENIE § 97 UST. 4 PKT 2 LIT. „A” PRZEZ CO DOTYCHCZASOWE OZNACZENIE LITER „B” I „C” OTRZYMUJE ZNACZENIE „A” I „B”, SKREŚLENIE § 97 UST. 5 PRZEZ CO DOTYCHCZASOWY UST. „6” OTRZYMUJE OZNACZENIE „5”; ZMIANA § 98 UST. 4; § 100; § 121 UST. 1.2010-07-02 do dziś
820.06.2011 ROKU ZMIANA: § 4 UST. 2, § 63 UST. 1, § 75 UST. 1, § 76 UST. 1 ORAZ UST. 2, § 78 UST. 1 PKT 2, § 78 UST. 2, § 94 UST. 1 PKT 7, § 104 UST. 4, § 113 UST. 1 PKT 5, § 113 UST. 4, § 104 UST. 6 § 2 DODANO UST. 6, § 5 DODANO PKT 15 ORAZ PKT 16 § 37 UST. 6 SKREŚLONO PKT 1, § 97 UST. 4 PKT 1 LITERA B SKREŚLA SIĘ2011-10-25 do dziś
9DNIA 16 CZERWCA 2012 ROKU ZMIENIONO: ROZ. I §§ 1-5, § 6, § 8 UST. 3, § 9 UST. 3, § 11 UST. 2 I UST. 3, § 12 UST. 1 I UST. 2, § 14 UST. 2, § 14 UST. 6, § 19 UST. 2 PKT 7, § 20 UST. 1, § 27 UST. 4, § 27 UST. 5, § 28 UST. 2, § 37 UST. 4 I 5, § 38 UST. 4, § 43 UST. 4, § 83 UST. 2, § 83 UST. 1 PKT 2, § 83 UST. 4, § 83 UST. 5, § 84 UST. 2 PKT 1, § 85 UST. 1 PKT 1, § 86 UST. 1, § 89 UST. 1, § 89 UST. 1 PKT 2, § 89 UST. 3, § 93, § 94 UST. 1 PKT 10, § 94 UST. 3, § 95 UST. 1, § 95 UST. 4, § 97 UST. 4, § 97 UST. 4 PKT 3, § 98 UST. 5 I 6, § 99 UST. 5, § 100 UST. 1, § 100 UST. 3-6, 8, § 115 UST. 2, § 117 UST. 3, § 119 UST. 6, § 120 PKT 1 I PKT 2, § 121 UST. 1-6, § 122 UST. 3, § 123 UST. 1 I 2, § 123 UST. 4, § 124 UST. 1, § 124 UST. 4-6, § 125 UST. 2, § 126, § 127 UST. 2 I 3, §§ 127, 128, 132, 133, 135 UST. 6, 135 UST. 8, 136-138, § 128 UST. 2 I 3, § 129, § 132 UST. 1, 7, 8 PKT 7, UST. 9, § 133 UST. 1 I UST. 5, § 134, § 135 UST. 2 I 3, § 135 UST. 5, § 135 UST. 7, UST. 8 ORAZ § 136, § 136 UST. 7 I 10, § 137, § 138 UST. 1, § 139 UST. 3, § 140 UST. 1 I UST. 2, § 142 UST. 2 I UST. 5, § 143 UST. 4, § 144 PKT 1, § 144 PKT 2 PPKT 4, § 144 PKT 3, 8, 10, 12, § 145, § 146, § 147, § 148 UST. 2, § 149 UST. 1, UST. 2, UST. 4, § 150 UST. 1, § 152 UST. 2, § 156; SKREŚLONO: § 7 UST. 1 PKT 10, § 8 UST. 4, § 14 UST. 2 PKT 2 LIT. A, § 30 UST. 1 I 6, §§ 31-36, § 37 UST. 3, §§ 44-47, 49, 54, 55, 66-73, § 84 UST. 2 PKT 3, § 85 UST. 1 PKT 4, § 87, § 91 UST. 1 PKT 3, § 94 UST. 1 PKT 4 I 5, § 94 UST. 2, § 95 UST. 3, § 97 UST. 4 PKT 2, § 118 UST. 1 I 2, § 120 PKT 12, § 123 UST. 3, § 124 UST. 3, § 125 UST. 3, §§ 130-131, § 135 UST. 1 PKT 2, § 135 UST. 4, § 136 UST. 1, § 138 UST. 3, § 139 UST. 5, § 140 UST. 3, § 141 UST. 4 I 5, § 148 UST. 3; DODANO: § 13 UST. 5, § 14 UST. 7, § 15 PKT 14, § 81 UST. 5, § 83 UST. 3, § 94 UST. 1 PKT 12, § 95 UST. 2 PKT 12 I 13, § 97 UST. 4 PKT 1 LIT. C I D, § 100 UST. 1 A, § 100 UST. 9, § 117 UST. 4 I 5, § 118 ZE ZN. 1, § 119 ZE ZN. 1, § 127 UST. 8, § 133 UST. 6, § 134 ZE ZN. 1, § 141 ZE ZN. 1, § 144 PKT 19 I PKT 20.2012-07-27 do dziś
1027.06.2014R. ZMIENIONO: § 87, § 91 UST. 1 PKT 10,12,14,15, § 97 UST. 4 PKT 1 LIT. C, PKT 3, § 101 UST. 3, UST.4, § 104 UST. 11, § 119, § 120 PKT 3, SKREŚLONO: § 97 UST. 5 I UST. 6, § 100 UST. 42015-02-24 do dziś
11UCHWAŁA NR 11/2015 Z DNIA 25.06.2015 ROKU WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI - ZMIANA § 117 UST. 4 I § 149 UST.52015-09-01 do dziś
1230.06.2016 R., ZMIANY: § 19 UST. 3, § 94 UST. 3, § 100 UST. 10, § 104 UST. 1, § 107 UST. 1, § 125 UST. 4, § 141 /1/, § 101 UST. 7 - DODANO KOLEJNE ZDANIE, W § 149 UST. 2 SKREŚLONO DRUGIE ZDANIE.2016-08-01 do dziś
1327.06.2018 R., UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU.2018-09-03 do dziś
14UCHWAŁA NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 30 CZERWCA 2022 - ZMIENIONE PARAGARAFY : PAR.1 UST.2 PKT 1, PAR. 1 UST. 2 PKT 2, PAR. 2 PKT 10, PAR 2 PKT 11, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 8, PAR.13 UST.1, PAR 14, PAR. 15,PAR. 16,PAR.17,PAR.18, PAR.27, PAR 29 UST.5, PAR. 39,PAR. 52 UST.2, PAR.59 UST. 3, PAR. 87, PAR.89, PAR.91 PKT 11,PAR 92 UST.3, PAR.94 UST 2, PAR.97 UST 4 I 5, PAR.109 UST.2, PAR.113 UST 1 I 3, PAR. 120, PAR. 1222022-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTACHAŃCZYK2023-08-14 do dziś
2. ImionaWANDA2023-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU-GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO2024-02-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-22 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-10 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2003-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-07-13 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2003-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-07-13 do dziś
51. NazwiskoLIPTAK2019-03-26 do dziś
2. ImionaURSZULA2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-26 do dziś
PREZES ZARZĄDU2024-02-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-26 do dziś
NIE2024-02-22 do dziś
61. NazwiskoDĘBSKA2014-08-11 do dziś
2. ImionaJANINA2014-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2015-06-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-11 do dziś
71. NazwiskoSAJDERA BALICKI2018-11-14 do dziś
2. ImionaWIKTOR ADAM2015-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-08-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-04 do dziś
81. NazwiskoLIZOŃCZYK2002-01-10 do dziś
2. ImionaWACŁAW ADAM2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2003-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2022-08-17 do dziś
2. ImionaIRENA2022-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAPEK2022-08-17 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK2019-05-15 do dziś
2. ImionaADAM2019-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBATY2019-05-15 do dziś
2. ImionaJERZY2019-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHAŃCZYK2019-05-15 do dziś
2. ImionaWANDA2019-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-15 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄDRA2017-09-06 do dziś
2. ImionaBARBARA RÓŻA2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
72. ImionaCZESŁAW2017-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-04-14 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-04-14 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-04-14 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2020-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 22.06.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-01-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.- 31.12.2001 data złożenia 27.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R.-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.- 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.- 31.12.20012003-02-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-04 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-26 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-13 do dziś
6data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
7data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
8data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
9data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
10data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-02 do dziś
11data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
12data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-07 do dziś
13data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
14data złożenia 01.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
15data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
16data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
17data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
18data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
19data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
20data złożenia 14.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-14 do dziś
21data złożenia 06.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-06 do dziś
22data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
23data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-14 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-06 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-07 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-04 do dziś
201.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-08-07 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-01-10 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-01-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów