FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AR-JA-GO” - M.ŻARNECKA, J.GABRYŚ - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 17:51:07
Numer KRS: 0000080058
Numer REGON: 250017656
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512982/23/288]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP2500176562002-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AR-JA-GO” -M. ŻARNECKA, J. GABRYŚ SPÓŁKA JAWNA2002-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ2002-01-09 do dziś
2. Adresulica PRZYBRZEŻNA nr domu 17 2002-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.11.2001 R.2002-01-09 do dziś
230.06.2004 R. ZMIENIONO PUNKT 4 I 6 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2004-08-20 do dziś
3UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.06.2006 R. NR 2/2006 W PRZEDMIOCIE ZMIANY PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2006-07-24 do dziś
431.05.2019R. ZMIENIONO PUNKT 62019-07-29 do dziś
528.02.2023R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE PUNKTU 6 UMOWY.2023-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 26.11.2001 R. W TRYBIE ART. 26 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2002-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AR-JA-GO” -M. ŻARNECKA, J. GABRYŚ -SPÓŁKA CYWILNA2002-01-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-09 do dziś
3. Numer w rejestrze9473/922002-01-09 do dziś
5. Numer REGON2500176562002-01-09 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻARNECKA2002-01-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA WANDA2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABRYŚ2002-01-09 do dziś
2. ImionaJACEK2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2002-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻARNECKA2002-01-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA WANDA2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABRYŚ2002-01-09 do dziś
2. ImionaJACEK2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2019-07-29 do dziś
273 12 B REKLAMA2019-07-29 do dziś
373 12 D REKLAMA2019-07-29 do dziś
449 41 Z TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2019-07-29 do dziś
546 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2019-07-29 do dziś
646 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2019-07-29 do dziś
746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2019-07-29 do dziś
846 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2019-07-29 do dziś
946 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2019-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 14.12.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 14.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2005-01-11 do dziś
2data złożenia 06.03.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-03-16 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-24 do dziś
4data złożenia 08.12.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-12 do dziś
5data złożenia 09.03.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-19 do dziś
6data złożenia 25.03.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-31 do dziś
7data złożenia 29.03.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-04-08 do dziś
8data złożenia 01.12.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-12-10 do dziś
9data złożenia 01.12.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-12-10 do dziś
10data złożenia 01.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-10 do dziś
11data złożenia 01.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-10 do dziś
12data złożenia 01.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-10 do dziś
13data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
14data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-04 do dziś
15data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-04 do dziś
16data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
17data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
18data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2005-01-11 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-03-16 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-24 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-12 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-19 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-31 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-04-08 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-12-10 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-12-10 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów