„A. P - EFEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000079879
Numer REGON: 017410176
Numer NIP: 5213177104
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-05-05
Sygnatura akt[RDF/485370/23/727]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0174101762002-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A. P -EFEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY SĄDU GOSPODARCZEGO nr. w rejestrze 353292002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-01-10 do dziś
2. Adresulica PUŁAWSKA nr. domu 103 A nr. lokalu 8 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-595 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.1993 R. NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. DŁUGA 29, REP. A NR 184/93 05.12.2001 R. NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. SIENNA 63 LOK. A, REP. A NR 3253/2001, ZMIANY: OD § 2 -3, § 8 -20 STATUTU SPÓŁKI; USTALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2002-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEBAN2002-01-10 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA DANUTA2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.250,00 ZŁ2002-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEBAN2002-01-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ADAM2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.750,00 ZŁ2002-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEBAN2002-01-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ADAM2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEBAN2002-01-10 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA DANUTA2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLASKOWSKI2021-02-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA - SAMODZIELNE I JEDNOOSOBOWE DOKONYWANIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIE PODPISÓW W JEJ IMIENIU2021-02-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2002-01-10 do dziś
215 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO2002-01-10 do dziś
315 5 WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH2002-01-10 do dziś
415 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH2002-01-10 do dziś
515 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2002-01-10 do dziś
615 9 PRODUKCJA NAPOJÓW2002-01-10 do dziś
750 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-01-10 do dziś
855 1 HOTELE2002-01-10 do dziś
955 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2002-01-10 do dziś
1055 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-01-10 do dziś
1155 40 Z BARY2002-01-10 do dziś
1245 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-01-10 do dziś
1355 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2002-01-10 do dziś
1463 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-01-10 do dziś
1565 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2002-01-10 do dziś
1670 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-10 do dziś
1770 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-10 do dziś
1870 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2002-01-10 do dziś
1922 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-01-10 do dziś
2022 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2002-01-10 do dziś
2145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2002-01-10 do dziś
2245 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2002-01-10 do dziś
2374 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-01-10 do dziś
2493 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2002-01-10 do dziś
2530 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2002-01-10 do dziś
2631 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-10 do dziś
2745 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-01-10 do dziś
2833 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2002-01-10 do dziś
2934 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP2002-01-10 do dziś
3035 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2002-01-10 do dziś
3151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-01-10 do dziś
3252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-01-10 do dziś
3360 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2002-01-10 do dziś
3437 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW2002-01-10 do dziś
3563 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-01-10 do dziś
3665 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-01-10 do dziś
3767 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-10 do dziś
3870 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-01-10 do dziś
3974 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2002-01-10 do dziś
4074 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-01-10 do dziś
4174 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-01-10 do dziś
4274 40 Z REKLAMA2002-01-10 do dziś
4374 5 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2002-01-10 do dziś
4474 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-01-10 do dziś
4590 00 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2002-01-10 do dziś
4692 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2002-01-10 do dziś
4793 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2002-01-10 do dziś
4893 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2002-01-10 do dziś
4933 10 PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH2002-01-10 do dziś
5015 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA2002-01-10 do dziś
5115 1 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH2002-01-10 do dziś
5215 3 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-04-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-11 do dziś
4data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-04 do dziś
5data złożenia 30.03.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-04-04 do dziś
6data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
7data złożenia 30.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
8data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-07 do dziś
9data złożenia 30.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
10data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
11data złożenia 15.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-20 do dziś
12data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
13data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-03 do dziś
14data złożenia 25.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
15data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
16data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
17data złożenia 30.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
18data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
19data złożenia 05.05.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-05 do dziś
20data złożenia 05.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-05 do dziś
21data złożenia 05.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-04 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-04-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-03-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-05 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-04-04 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-04-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-03-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-05 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów