„CUKIERNICTWO MASTRA- MICHALAKOWIE - SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000079785
Numer REGON: 730004270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-03-09
Sygnatura akt[RDF/371061/22/136]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP7300042702002-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUKIERNICTWO MASTRA -MICHALAKOWIE -SPÓŁKA JAWNA”2002-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina SIERADZ miejscowość SIERADZ2002-01-09 do dziś
2. Adresulica BRONIEWSKIEGO nr. domu 18 miejscowość SIERADZ kod pocztowy 98-200 poczta SIERADZ kraj POLSKA 2002-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU 2.01.1991 R., UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 5 GRUDNIA 2001 R.2002-01-09 do dziś
231.01.2002 R.-ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.2003-01-16 do dziś
316.03.2010 R. -ZMIENIONO § 5 UMOWY.2010-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2002-01-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2002-01-09 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK BRYCZYŃSKA2002-01-09 do dziś
2. ImionaBEATA2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2002-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2002-01-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2002-01-09 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK BRYCZYŃSKA2002-01-09 do dziś
2. ImionaBEATA2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2015-03-20 do dziś
210 52 Z PRODUKCJA LODÓW2015-03-20 do dziś
310 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2015-03-20 do dziś
410 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2015-03-20 do dziś
510 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2015-03-20 do dziś
610 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2015-03-20 do dziś
710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-20 do dziś
810 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2015-03-20 do dziś
910 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2015-03-20 do dziś
1010 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2015-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-04-11 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-11 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-11 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-11 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-09 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów