FIRMA HANDLOWA EB SPÓŁKA JAWNA SEKUŁA ZBIGNIEW, SEKUŁA EWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000079759
Numer REGON: 013110187
Numer NIP: 5321618166
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-10-12
Sygnatura akt[RDF/442680/22/143]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 013110187 NIP 53216181662010-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA EB SPÓŁKA JAWNA SEKUŁA ZBIGNIEW, SEKUŁA EWA2004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK2002-01-24 do dziś
2. Adresulica HAJDUCZKA nr domu 15 kod pocztowy 05-400 poczta OTWOCK 2004-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA EB SPÓŁKA JAWNA SEKUŁA ZBIGNIEW, SEKUŁA EWA ODDZIAŁ OTWOCK2004-06-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK2002-01-24 do dziś
3. Adresulica KOŁŁĄTAJA nr domu 1 kod pocztowy 05-400 poczta OTWOCK 2002-01-24 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA EB SPÓŁKA JAWNA SEKUŁA ZBIGNIEW, SEKULA EWA ODDZIAŁ W STUBNIE2017-04-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYSKI gmina STUBNO miejscowość STUBNO2017-04-28 do dziś
3. Adresmiejscowość STUBNO nr domu 69A kod pocztowy 37-723 poczta STUBNO kraj POLSKA 2017-04-28 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.10.2001 R.2002-01-24 do dziś
2UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 22.05.2003 R. ZMIANA DOTYCZYŁA: PAR. 2, PAR. 5, PAR. 72003-08-22 do dziś
3UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.10.2003 R. ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 5, PAR. 72004-01-23 do dziś
407.06.2004 R.ZMIANA PAR3 I 62004-06-24 do dziś
515.12.2009 R., ZM. PAR. 62010-01-26 do dziś
629.03.2017R. - ZMIANA PAR. 6, PAR. 202017-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaZBIGNIEW2003-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2002-01-24 do dziś
2. ImionaEWA JADWIGA2002-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-24 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2002-01-24 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2003-08-22 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2003-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKUŁA2002-01-24 do dziś
2. ImionaEWA JADWIGA2002-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-26 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-01-26 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-26 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-04-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2017-04-28 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-04-28 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-04-28 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 12.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.20022003-05-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 17.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-08 do dziś
4data złożenia 31.05.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-02 do dziś
5data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
6data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
7data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
8data złożenia 29.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-06 do dziś
11data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
14data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
15data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
16data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
18data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
19data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-02 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-06 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów