XEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000079717
Numer REGON: 977937799
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-07-30
Sygnatura akt[RDF/230036/20/846]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP9779377992005-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaXEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2002-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 65-036 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2012-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.2001 ROK NOTARIUSZ ALEKSANDRA ROMANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE. REPERTORIUM A NUMER 9973/2001. 27.12.2001 ROK NOTARIUSZ ALEKSANDRA ROMANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE. REPERTORIUM A NUMER 12123/2001 -ANEKS -ZMIANA PARAGRAFU 10.2002-01-09 do dziś
205.11.2004 ROK, NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 5994/2004 ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2005-01-10 do dziś
317.12.2018R., NOTARIUSZ PIOTR ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP.A.NUMER 17 323/2018 - ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI;2018-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENDROWSKI2002-01-09 do dziś
2. ImionaWITOLD2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000,00 ZŁOTYCH2002-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENDROWSKA2002-01-09 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁOTYCH.2002-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 PLN2002-01-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. GDY POWOŁANYCH JEST WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, A W STOSUNKU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2002-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZCZYŃSKI2015-09-21 do dziś
2. ImionaMAREK2015-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2005-01-10 do dziś
262 01 Z INFORMATYKA2015-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI, NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-09-15 do dziś
277 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-09-15 do dziś
362 INFORMATYKA2015-09-15 do dziś
472 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2015-09-15 do dziś
596 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2015-09-15 do dziś
646 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.11.2001 R. -31.12.2002 R. data złożenia 25.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.11.2001 R. -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 14.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-04-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 05.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-04-07 do dziś
4data złożenia 20.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-31 do dziś
5data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
6data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
7data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
8data złożenia 22.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-04 do dziś
9data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
12data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
16data złożenia 08.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
17data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-04 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.11.2001 R. -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-04-07 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-31 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-04 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów