FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA AMIS SPÓŁKA JAWNA ADAM STEYER, MICHAŁ STEYER

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000079633
Numer REGON: 871114077
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-11-15
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/10984/22/96]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP8711140772006-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AMIS SPÓŁKA JAWNA ADAM STEYER, MICHAŁ STEYER2002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2002-01-10 do dziś
2. Adresulica KSIĘCIA WITOLDA nr domu 20 miejscowość GRUDZIĄDZ kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2002-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA AMIS SPÓŁKA JAWNA ADAM STEYER, MICHAŁ STEYER ODDZIAŁ W GRUDZIĄDZU2009-05-15 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZKI gmina GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2009-05-15 do dziś
3. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica LEGIONÓW nr domu 65 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2009-05-15 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.09.2001 R. - UMOWA SPÓŁKI2002-01-10 do dziś
208.06.2006 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ SOKALSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU REP. A NR 2442/2006 ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2006-06-22 do dziś
331.05.2022 R., NOTARIUSZ EWA WESOŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA EWA WESOŁOWSKA NOTARIUSZ W TORUNIU, UL.RYNEK NOWOMIEJSKI 25/1, REP. A NR 1453/2022, DODANO §12A2022-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEYER2002-01-10 do dziś
2. ImionaADAM JULIUSZ2015-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEYER2002-01-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARIAN2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEYER2002-01-10 do dziś
2. ImionaADAM JULIUSZ2015-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEYER2002-01-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARIAN2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-12-16 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-12-16 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-16 do dziś
445 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-16 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-12-16 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-16 do dziś
745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-16 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów