FIRMA HANDLOWA „DAGR-BIS” SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ HAJCZUK, DARIUSZ NOWACKI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000079581
Numer REGON: 011319948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-09
Sygnatura akt[RDF/495995/23/30]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0113199482002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibapowiat PIASECZYŃSKI2002-03-09 do dziś
2. Adresulica SOBIESKIEGO nr domu 4 miejscowość PIASECZNO kod pocztowy 05-501 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2002-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.09.20012002-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „DARG -BIS” SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ HAJCZUK, DARIUSZ NOWACKI2002-02-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-07 do dziś
5. Numer REGON0113199482002-02-07 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJCZUK2002-02-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JULIUSZ2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2002-02-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WŁADYSŁAW2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJCZUK2002-02-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2002-02-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WŁADYSŁAW2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2002-02-07 do dziś
260 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-02-07 do dziś
360 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-02-07 do dziś
452 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-02-07 do dziś
552 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2002-02-07 do dziś
652 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-02-07 do dziś
751 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-02-07 do dziś
851 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-02-07 do dziś
951 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2002-02-07 do dziś
1051 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2002-02-07 do dziś
1151 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-02-07 do dziś
1251 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-02-07 do dziś
1351 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2002-02-07 do dziś
1460 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.02.2012 okres 20092012-04-11 do dziś
2data złożenia 07.02.2012 okres 20082012-04-11 do dziś
3data złożenia 07.02.2012 okres 20072012-04-11 do dziś
4data złożenia 07.02.2012 okres 20062012-04-11 do dziś
5data złożenia 07.02.2012 okres 20052012-04-11 do dziś
6data złożenia 13.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
7data złożenia 03.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-01 do dziś
8data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
9data złożenia 14.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-14 do dziś
10data złożenia 14.12.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-14 do dziś
11data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
13data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
14data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
15data złożenia 09.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120092012-04-11 do dziś
220082012-04-11 do dziś
320072012-04-11 do dziś
420062012-04-11 do dziś
520052012-04-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-01 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów