ASSECURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000079483
Numer REGON: 017130100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/19320/20/593]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017130100 NIP 12309269252009-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSECURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, nr w rejestrze DZIAŁ B 490952002-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość ŁAZY2002-01-08 do dziś
2. Adresulica AL. KRAKOWSKA nr domu 184A miejscowość ŁAZY kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2002-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.12.1996 K.N. L.ZABIELSKI A NR 16493/96 02.11.2000 K.N. L.ZABIELSKI A NR 2494/2000 13.09.2001 K.N. L.ZABIELSKI A NR 7349/2001 ZMIANY PAR. 3, 7, 8, 9, 11 21.11.2001 KN DARIUSZ WIERZCHUCKI A NR 10814/2001 ZMIANY PAR. 7, 8, 9, 102002-01-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN.13.07.2010 R. REPERTORIUM A NR 3655/2010, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, SPORZĄDZIŁ AKT ASESOR NOTARIALNY KAROLINA ANNA GÓŹDŹ, ZMIENIONO: PAR. 7, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 15 UST. 8, PAR. 17 UST. 2 /USUNIĘTO/, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2011-09-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.06.2013 R., REP A NR 2464/2013 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ SKOCZYNSKĄ-SOROKO PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. LĄDOWEJ 1/3 LOK. 6, ZMIANY DOTYCZĄ § 9.2013-10-16 do dziś
428.12.2018 R., REP. A NR 546/2018, NOTARIUSZ KRYSTIAN SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. PARAGRAFY WYKREŚLONE O NADANYM NOWYM BRZMIENIU: 9,10, 18, 21 PARAGRAFY CZĘŚCIOWO ZMIENIONE: 8, 15, 17PKT.1, PARAGRAFY O ZMIENIONEJ NUMERACJI: 18, 19, 20, 21, 22, 23, DODANE NOWE PARAGRAFY: 19, 242019-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARZEWSKI2006-11-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2006-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały618 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 309.000,00 ZŁOTYCH2019-03-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARZEWSKI2013-03-22 do dziś
2. ImionaJAKUB2013-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały923 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 461.500,00 ZŁOTYCH2019-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZYŃSKA2013-03-22 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KINGA2013-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały923 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 461.500,00 ZŁOTYCH2019-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-22 do dziś
4
2. ImionaRANDERS REB A/S2002-01-08 do dziś
5
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego123.2000,00 PLN2002-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1758.000,00 PLN2002-01-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARZEWSKI2002-01-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2002-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-08 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDUSZYŃSKA2013-10-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KINGA2013-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA- Z INNYM PROKURENTEM2013-10-16 do dziś
21. NazwiskoTOKARZEWSKI2013-10-16 do dziś
2. ImionaJAKUB2013-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM2013-10-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 94 Z PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH2011-09-09 do dziś
213 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-09 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-09-09 do dziś
433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-09-09 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-09 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-09-09 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-09 do dziś
813 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 24.02.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-03-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 27.10.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-11-15 do dziś
4data złożenia 06.12.2006 okres 01.01.2004-31.12.20042006-12-11 do dziś
5data złożenia 06.12.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-12-11 do dziś
6data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2006 R -31.12.2006 R2009-07-31 do dziś
7data złożenia 21.07.2009 okres ROK 20072009-07-31 do dziś
8data złożenia 21.07.2009 okres ROK 20082009-07-31 do dziś
9data złożenia 25.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-09 do dziś
10data złożenia 23.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
11data złożenia 25.07.2013 okres 01-01-2012 R. DO 31-12-2012 R.2013-10-16 do dziś
12data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
14data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
15data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004-31.12.20042006-12-11 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-12-11 do dziś
301.01.2006 R -31.12.2006 R2009-07-31 do dziś
4ROK 20072009-07-31 do dziś
5ROK 20082009-07-31 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-09 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
801-01-2012 R. DO 31-12-2012 R.2013-10-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004-31.12.20042006-12-11 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-12-11 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-09-09 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
501-01-2012 R. DO 31-12-2012 R.2013-10-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów