RAIL ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000079443
Numer REGON: 010043705
Numer NIP: 5260206072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu74Data dokonania wpisu2022-07-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/32270/22/620]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010043705 NIP 52602060722007-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRAIL ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 350622002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA „SOLIDARNOŚCI” nr domu 171 kod pocztowy 00-877 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 GRUDNIA 1992 ROKU, REPERTORIUM A NR 4667/92, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. PODWALE 15 PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ CHEŁSTOWSKĄ; AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 LISTOPADA 2001 ROKU, REPERTORIUM A NR 10225/2001, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. WILCZEJ 28 LOK. 1 PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ MROCZKOWSKĄ -GOŁOWICZ.2002-01-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 28.11.2003 R., REP. A NR 1591/2003, CZESŁAWA KOŁCUN, NOTARIUSZ W WARSZAWIE UL. OGRODOWA 9,00-893 WARSZAWA ZMIANA §14.22004-02-02 do dziś
331.03.2006, REPERTORIUM NR 3994/2006, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MAGDALENA PRONIEWICZ, W ROZDZIALE X PO PUNKCIE 23.3. DODAJE SIĘ NOWY PUNKT 23.4.2006-05-16 do dziś
430 MAJA 2007 ROKU REPERTORIUM A NR 3466/2007 NOTARIUSZ: EWA HELENA SERAFIN KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK NOTARIUSZ, EWA HELENA SERAFIN NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 00-503 WARSZAWA, UL. ŻURAWIA 6/12 LOK. 472 ZMIANA: SKREŚLONO PKT 23.3 UMOWY SPÓŁKI. DOTYCHCZASOWY PKT 23.4 OTRZYMAŁ NUMER 23.3.2007-06-27 do dziś
526-10-2007 R.; REPERTORIUM A NR 7679/2007; MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK NOTARIUSZ; KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK NOTARIUSZ, EWA HELENA SERAFIN NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, 00-503 WARSZAWA, UL. ŻURAWIA 6/10 LOK. 427; ZMIENIA SIĘ TREŚĆ PKT 14.1 PO PKT 14.4 DODAJE SIĘ PKT 14.5 I 14.6.2007-12-12 do dziś
602-12-2008 R. REPERTORIUM A NR 12521/2008 TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA -NOTARIUSZ TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. SIENNA 72/5,00-833 WARSZAWA ZMIANA: § 62008-12-23 do dziś
716.11.2018, REP. A NR 11334/2018, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ARTYKUŁY ZMIENIONE: § 25.3, § 25.4, § 25.4.1., § 25.4.2.2018-11-28 do dziś
809.12.2021 R., REP.A NR 9009/2021, NOTARIUSZ BARBARA GOLBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PUNKT 2 UMOWY.2022-01-03 do dziś
902.02.2022 R., REP.A NR 671/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY ALEKSANDRA STEDLER, M.BIWEJNIS B.GOLBA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE , ZMIENIONO PUNKT 2 UMOWY.2022-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150000,00 ZŁ2015-04-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOMSENOR LIMITED2010-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2010-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-08 do dziś
3
2. ImionaBOMBARDIER TRANSPORTATION (PARTICIPATIONS) GMBH2002-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250.000,00 PLN2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNAŚ2007-06-27 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA TERESA2007-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNALEWAJKA2002-01-10 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ANTONI2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘCZKOWSKI2002-01-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMATENCHUK2022-07-12 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2022-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-12 do dziś
21. NazwiskoHALICKI2010-12-09 do dziś
2. ImionaMARCIN ROMAN2010-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-12-09 do dziś
31. NazwiskoKLUKOWSKI2018-08-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ MELCHIOR2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-09 do dziś
41. NazwiskoPROU2021-08-23 do dziś
2. ImionaVINCENT2021-08-23 do dziś
51. NazwiskoDULAC2021-08-23 do dziś
2. ImionaXAVIER ANTOINE2021-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKOWALCZUK KORZENIEWSKA2021-10-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ALEKSANDRA2021-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA, DO SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁKĘ KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA PRZEZ PROKURENTA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.2021-10-20 do dziś
21. NazwiskoKOSIŃSKI2021-10-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2021-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA, DO SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁKĘ KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA PRZEZ PROKURENTA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.2021-10-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-12-23 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-12-23 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-12-23 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-12-23 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-12-23 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-12-23 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-12-23 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-12-23 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 23.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 05.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-01 do dziś
5data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
6data złożenia 12.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
7data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
8data złożenia 23.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-27 do dziś
9data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-07 do dziś
10data złożenia 21.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-28 do dziś
11data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
12data złożenia 21.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
13data złożenia 08.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
14data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
15data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
16data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
17data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
18data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
19data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
20data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
21data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
22data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-27 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-27 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-28 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-27 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów