ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000079418
Numer REGON: 012568412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2020-08-20
Sygnatura akt[RDF/233879/20/203]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012568412 NIP 52100823662008-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 323272002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KRÓLEWSKA nr domu 16 kod pocztowy 00-103 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.03.1992 R. LESZEK ZABIELSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (00-355) UL.TAMKA 37/1 REP. A NR 1665/92 18.12.2001 R. TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (02-304) , AL.JEROZOLIMSKIE 133/51, REP. A NR 9480/2001 (WSTĘP, ART. 1, 4, 8, 10.2, 10.9A, 10.11, 11.9E, 11.12, 13.2, 13.3, 14.1, 15, 16, 17)2002-01-10 do dziś
202.10.2003 R., REPERTORIUM A NR 7925/2003 -NOTARIUSZ ROBERT DOR -KANCELARIA NOTARIALNA -ROBERT DOR, ANDRZEJ MICIOREK W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT 53, DODANO ART. 8A.2003-10-28 do dziś
317.11.2003 R., REPERTORIUM A NR 9256/2003, NOTARIUSZ ROBERT DOR Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA ART. 6 PKT 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2004-04-21 do dziś
414.09.2012, REP. A NR 16885/2012, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOK.12 W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART. 4, ART. 8 UST. 2, ART. 11 UST. 1 I 6 ORAZ DODANO ART. 6 UST. 4 I ART. 122012-10-08 do dziś
517.02.2016R., REP. A NR 1661/2016, NOTARIUSZ W WARSZAWIE MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA PROWADZONA NA ZASADACH SPÓŁKI PARTNERSKIEJ (KRS 0000319635) W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 26B. ZMIANA: ART. 6 PKT 2; ART. 7 PKT 2; ART. 11 PKT 1. WYKREŚLONO: ART. 10 PKT 10; ART. 11 PKT 6.2016-04-19 do dziś
622-11-2016R., REP. A NR 14851/2016, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. CHMIELNEJ NR 73 B LOK. LU10 W WARSZAWIE. ZMIENIONO POSTANOWIENIA: ART. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2016-12-07 do dziś
716.12.2016 R., REP. A NR 16087/2016, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ART.6 UST.1, ART.6 UST.22017-01-09 do dziś
814.10.2019 R., REP. A NR 17836/2019, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: ART. 6 UST. 1, ART. 6 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATOS INTERNATIONAL B.V.2015-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18.038 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.038.000,00 ZŁ2019-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-11-03 do dziś
2
2. ImionaBULL S. A.2002-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego18038000,00 ZŁ2019-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110.000.000,00 PLN2002-01-10 do dziś
22300000,00 ZŁ2017-01-09 do dziś
312838000,00 ZŁ2019-10-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBICKI2020-04-09 do dziś
2. ImionaPIOTR GRZEGORZ2020-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULOT2002-01-10 do dziś
2. ImionaMARCEL2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHWEGELBAUER FREY2015-11-03 do dziś
2. ImionaCHRISTOPH MARTIN2016-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLE COGUIC2002-01-10 do dziś
2. ImionaDANIEL2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-10-08 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-10-08 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-10-08 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-10-08 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-10-08 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-10-08 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-10-08 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-10-08 do dziś
946 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 21.11.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01-01-2002 R. -31-12-2002 R. data złożenia 25.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01-01-2002 R. -31-12-2002 R.2003-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.09.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-12 do dziś
5data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
6data złożenia 19.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-12-03 do dziś
7data złożenia 17.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-12-17 do dziś
8data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
9data złożenia 17.12.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-23 do dziś
10data złożenia 28.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
11data złożenia 31.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
12data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-01 do dziś
13data złożenia 02.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
14data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-21 do dziś
15data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
16data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-09 do dziś
17data złożenia 22.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-22 do dziś
18data złożenia 13.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-13 do dziś
19data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-12-03 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-12-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-12-03 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-12-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01-01-2002 R. -31-12-2002 R.2003-07-07 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-12-03 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-12-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-12-23 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów