FIRMA CIEPŁOWNICZA „ENERGOSAN” M. JASKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000079253
Numer REGON: 870594974
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-05-15
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/4054/23/504]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA CIEPŁOWNICZA „ENERGOSAN” M. JASKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2006-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2002-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica METALOWCÓW nr domu 1-3 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2006-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.11.2001 R.2002-01-14 do dziś
215.12.2005 R.ZMIANA-§ 1, § 2 UST. 1, § 2 UST. 2, § 72006-02-14 do dziś
3ANEKS DO UMOWY 01.12.2006 R.-ZMIANA §32006-11-15 do dziś
420.07.2007 R.-DODANIE W § 6 PUNKTÓW T); U); V)2007-08-31 do dziś
501.04.2023 R., ZMIANA §1,§7 PKT 2, §6 (W TYM PKT A) ZOSTAJE SKREŚLONY; PKT D),E),F) ZOSTAJĄ POŁĄCZONE; PKT G),K),L) ZOSTAJĄ SKREŚLONE; PKT M),N),O) ZOSTAJĄ POŁĄCZONE; PKT T) ZOSTAJE ROZBUDOWANY; W NOWYM BRZMIENIU UMOWY §6 OTRZYMUJE KOLEJNOŚĆ PKT OD A) DO N).2023-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNURZYŃSKI2023-04-18 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2023-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-04-18 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKOWSKI2002-01-14 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNURZYŃSKI2023-05-15 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2023-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKOWSKI2002-01-14 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2023-04-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2023-04-18 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-04-18 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2023-04-18 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2023-04-18 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2023-04-18 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2023-04-18 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2023-04-18 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2023-04-18 do dziś
943 99 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-06-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 07.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-05-13 do dziś
4data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
5data złożenia 16.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-22 do dziś
6data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-09 do dziś
7data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-09 do dziś
8data złożenia 19.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-13 do dziś
9data złożenia 13.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-12 do dziś
10data złożenia 04.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
11data złożenia 20.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-29 do dziś
12data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
13data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
14data złożenia 08.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
15data złożenia 05.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-05 do dziś
16data złożenia 05.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
17data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
18data złożenia 16.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
19data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
20data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
21data złożenia 20.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-03-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów