„LA TERRE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000079203
Numer REGON: 470547929
Numer NIP: 7280132811
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2014-05-23
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/6112/14/663]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 470547929 NIP 72801328112011-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LA TERRE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI nr. w rejestrze 35022002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 238 kod pocztowy 93-231 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2011-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11 10.08.2005 R.; REPERTORIUM A NR 3820/2005; KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO W ŁODZI - ZMIENIONO TREŚĆ § 5 UMOWY SPÓŁKI.2005-08-25 do dziś
209.10.1991 R.-UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOTARIUSZ EWA ŚWIEBODA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2448/91. 29.06.2001 R.-NOTARIUSZ MAŁGORZATA BADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL.PIŁSUDSKIEGO 8, REPERTORIUM A NR 3639/2001, ZMIENIONO PAR. 5, PAR. 9, PAR. 12, PAR. 20, PAR. 10, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 17.2002-01-10 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2002 R NR REPERTORIUM A NR 6452/2002 NOTARIUSZ MAŁGORZATY BADOWSKIEJ W ŁODZI NR ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 1) PAR. 6. 2) PAR. 7.2003-04-11 do dziś
417.10.2006 R., REPERTORIUM A NR 5849/2006, NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 52006-12-18 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 SIERPNIA 2007 R., NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 4913/2007 -UCHWALONO W CAŁOŚCI NOWY TEKST UMOWY.2007-10-02 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.09.2007 R. REPERTORIUM A NR 5616/2007, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, UCHWALONO ZMIANĘ § 5 UMOWY2007-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁOWIŃSKI2002-01-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ REMIGIUSZ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 190.000 ZŁOTYCH2007-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2007-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1142500,00 ZŁ2007-10-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŻELI PROKURA ZOSTAŁA USTANOWIONA2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA , GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-10 do dziś
245 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2002-01-10 do dziś
345 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-01-10 do dziś
445 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-01-10 do dziś
545 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-01-10 do dziś
645 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-01-10 do dziś
745 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-01-10 do dziś
845 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-01-10 do dziś
945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-01-10 do dziś
1045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-01-10 do dziś
1145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-01-10 do dziś
1222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2002-01-10 do dziś
1345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-01-10 do dziś
1445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-01-10 do dziś
1545 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-01-10 do dziś
1645 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-01-10 do dziś
1745 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-01-10 do dziś
1845 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-01-10 do dziś
1945 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-01-10 do dziś
2045 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-01-10 do dziś
2145 41 Z TYNKOWANIE2002-01-10 do dziś
2245 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-01-10 do dziś
2332 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2002-01-10 do dziś
2445 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-01-10 do dziś
2545 43 B SZTUKATORSTWO2002-01-10 do dziś
2645 44 A MALOWANIE2002-01-10 do dziś
2745 44 B SZKLENIE2002-01-10 do dziś
2845 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-01-10 do dziś
2945 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-01-10 do dziś
3050 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-01-10 do dziś
3150 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-01-10 do dziś
3250 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2002-01-10 do dziś
3350 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-01-10 do dziś
3432 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2002-01-10 do dziś
3550 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-01-10 do dziś
3650 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2002-01-10 do dziś
3751 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-01-10 do dziś
3851 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2002-01-10 do dziś
3951 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2002-01-10 do dziś
4051 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-01-10 do dziś
4151 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-10 do dziś
4251 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-01-10 do dziś
4351 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-01-10 do dziś
4451 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2002-01-10 do dziś
4545 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-01-10 do dziś
4651 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2002-01-10 do dziś
4751 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-01-10 do dziś
4851 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-01-10 do dziś
4963 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2002-01-10 do dziś
5063 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2002-01-10 do dziś
5163 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2002-01-10 do dziś
5263 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2002-01-10 do dziś
5370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-10 do dziś
5470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-10 do dziś
5570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-10 do dziś
5645 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2002-01-10 do dziś
5770 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-01-10 do dziś
5870 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-01-10 do dziś
5970 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-01-10 do dziś
6071 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-01-10 do dziś
6171 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-01-10 do dziś
6271 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-01-10 do dziś
6371 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-01-10 do dziś
6472 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-01-10 do dziś
6572 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-01-10 do dziś
6674 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2002-01-10 do dziś
6745 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-10 do dziś
6874 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-01-10 do dziś
6974 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-01-10 do dziś
7074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-01-10 do dziś
7174 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-10 do dziś
7274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-01-10 do dziś
7374 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZA2002-01-10 do dziś
7474 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2002-01-10 do dziś
7574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-01-10 do dziś
7674 40 Z REKLAMA2002-01-10 do dziś
7774 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2002-01-10 do dziś
7845 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZESYŁOWYCH2002-01-10 do dziś
7974 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-01-10 do dziś
8074 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2002-01-10 do dziś
8174 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2002-01-10 do dziś
8274 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-01-10 do dziś
8374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-10 do dziś
8490 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2002-01-10 do dziś
8590 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2002-01-10 do dziś
8690 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2002-01-10 do dziś
8792 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2002-01-10 do dziś
8893 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-10 do dziś
8945 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2002-01-10 do dziś
9060 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI2005-08-25 do dziś
9163 11 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2005-08-25 do dziś
9263 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2005-08-25 do dziś
9363 12 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2005-08-25 do dziś
9463 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2005-08-25 do dziś
9563 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2005-08-25 do dziś
9663 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2005-08-25 do dziś
9763 40 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2005-08-25 do dziś
9863 40 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2005-08-25 do dziś
9963 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH TRANSPORTOWYCH AGENCJI WODNYCH2005-08-25 do dziś
10060 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2005-08-25 do dziś
10160 21 C TRANSPORT PASAŻERSKI ROZKŁADOWY POZOSTAŁY2005-08-25 do dziś
10260 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2005-08-25 do dziś
10360 23 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY2005-08-25 do dziś
10460 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2005-08-25 do dziś
10560 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2005-08-25 do dziś
10660 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2005-08-25 do dziś
10763 11 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2005-08-25 do dziś
10865 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-12-18 do dziś
10965 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-12-18 do dziś
11067 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-18 do dziś
11172 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2007-10-10 do dziś
11265 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2007-10-10 do dziś
11372 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2007-10-10 do dziś
11472 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2007-10-10 do dziś
11522 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2007-10-10 do dziś
11622 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2007-10-10 do dziś
11722 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2007-10-10 do dziś
11822 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2007-10-10 do dziś
11922 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2007-10-10 do dziś
12022 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-10-10 do dziś
12172 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-10-10 do dziś
12272 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-10-10 do dziś
12373 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2007-10-10 do dziś
12474 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2007-10-10 do dziś
12574 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2007-10-10 do dziś
12674 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-10 do dziś
12752 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-10-10 do dziś
12852 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2002-01-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 12.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-10-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-10-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-18 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
6data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
7data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-04 do dziś
8data złożenia 24.11.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-04 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-10-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-10-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-18 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-04 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-22 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2002-01-10 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2002-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów