SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODHALE”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000078998
Numer REGON: 000991166
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/401843/22/557]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000991166 NIP 73510069482007-08-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODHALE”2004-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWYM SĄCZU nr w rejestrze 2872002-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2002-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY TARG ulica OŚ. NA SKARPIE nr domu 4 kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG kraj POLSKA 2009-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.05.1982 R. ZMIANY Z DNIA 20.07.2001 R. ZMIENIONO PAR. 822002-07-26 do dziś
228.11.2003 R. NOWY STATUT2004-02-02 do dziś
3DNIA 14.06.2006 ROKU PRZYJĘTO NOWY STATUT ZA WYJĄTKIEM § 37 PKT 2 STATUTU.2006-12-19 do dziś
4NOWY STATUT UCHWALONY PRZEZ NADZWYCZAJNIE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W DNIU 30 LISTOPADA 2007 ROKU.2008-06-13 do dziś
518.06.2010 R. ZMIANA § 140 PKT 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI2010-09-02 do dziś
607-06-2016 ROKU ZMIENIONO: §6 UST.1; §6 UST.3; §7; §9 UST. 1; §11 UST. 1; §11 UST. 2; § 11 UST. 3; §22 UST.3; §22 UST. 5 PKT 1; §22 UST. 6; §22 UST. 7; §22 UST. 8; §22 UST. 9 PKT 1; §22 UST. 9 PKT 2; §22 UST. 9 PKT 3; § 97 UST. 4; §97 UST. 5; § 97 UST. 6; §140 UST.3; § 142; §147 UST.3.2016-07-25 do dziś
720.06.2018 R., ZMIANA W SPISIE TREŚCI W ROZDZIALE VI ZMIANA PKT.5 ORAZ DODANIE PKT.6, § 1 UST.2, § 5 UST.2, § 6 UST.1 DODANIE PKT.10,11 ORAZ DODANIE UST.4, § 12, § 13, § 14 UST.2 DODANIE PKT.13, 14, 15, 16, § 15 UST.2 ORAZ UST. 6, § 15 DODANIE UST.14, 15; § 16 UST.1 DODANIE PKT.7, § 16 DODANIE UST.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 18 UST.2 PKT.1, § 18 DODANIE UST.3, 4, 5, 6, 7, 8, § 19 UST.2 PKT.1, SKREŚLONO § 33 DODANIE UST.5, § 50 DODANIE UST.3, §82 UST.1 PKT.1, § 97 DODANIE UST.11, § 111 DODANIE UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 113 UST.4, § 116 UST.1, § 116 DODANIE UST. 3, 4, 5, 6, 7, 8, §122 UST.1, § 142 DODANIE UST.20, § 151, § 152, DODANIE PARAGRAFÓW: 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171.2018-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU2005-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOKÓŁ2004-10-01 do dziś
2. ImionaDANUTA2004-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU-KIEROWNIK SPÓŁDZIELNI2005-02-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-01 do dziś
21. NazwiskoWIDA2002-08-27 do dziś
2. ImionaANTONI2002-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEWOLSKA2019-07-31 do dziś
2. ImionaURSZULA2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGUDA2019-07-31 do dziś
2. ImionaJÓZEFA2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZUT2016-07-25 do dziś
2. ImionaJAN2016-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKSA2016-07-25 do dziś
2. ImionaBERNADETA2016-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURAŚ2016-07-25 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2016-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDOMAGAŁA2014-06-16 do dziś
2. ImionaKINGA2014-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE2014-06-16 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2020-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2020-09-18 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2020-09-18 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚĆI TYCH DOMÓW2020-09-18 do dziś
441 20 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2020-09-18 do dziś
541 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2020-09-18 do dziś
668 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI, WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ORAZ NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA2020-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 24.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-01 do dziś
4data złożenia 03.08.2006 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-12-19 do dziś
5data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
6data złożenia 04.07.2008 okres 2007 R.2008-07-21 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
8data złożenia 01.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-02 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
10data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
11data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-27 do dziś
12data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
13data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
14data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
15data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
16data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
17data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
18data złożenia 13.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-13 do dziś
19data złożenia 13.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-13 do dziś
20data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-12-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
32007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-02 do dziś
601.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-01 do dziś
201.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-12-19 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
42007 R.2008-07-21 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-09-02 do dziś
701.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów