ARTGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000078585
Numer REGON: 012669082
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-03-20
Sygnatura akt[RDF/281429/21/352]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012669082 NIP 52124679522008-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 507922002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NADRZECZNA nr domu 12 kod pocztowy 00-705 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18 MAJA 1997 NOTARIUSZ AGNIESZKA STYBEL W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REP. A NR 3049/97 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -PAR. 1, 6, 7, 9, 10, 18, 21, 23, 29, 30 NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REP. A NR 12093/2001, TEKST JEDNOLITY2002-01-10 do dziś
207.01.2010 R., REP. A NR 96/2010, NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 29 M. 26 ZMIENIONO § 6, § 14, § 212010-02-10 do dziś
320.12.2011, NOTARIUSZ W WARSZAWIE JOLANTA BUJALSKA, REP A NR 4366/2011, ZMIENIONO § § 9, 14, 21. TEKST JEDNOLITY.2012-01-19 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 07.03.2014, REPERTORIUM A NR 871/2014, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR - JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA CELEGRAT EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA. ZMIENIONO § 2, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 18, § 19, § 21, § 22, § 23, § 24, § 31. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON2013-07-22 do dziś
2. ImionaLESZEK2013-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.000,00 ZŁOTYCH2013-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZAK2002-01-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ KAZIMIERZ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁOTYCH2013-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60.000,00 PLN2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON2013-07-22 do dziś
2. ImionaLESZEK2013-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZAK2002-01-10 do dziś
2. ImionaDANUTA KRYSTYNA2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZAK2002-01-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ KAZIMIERZ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-10 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-10 do dziś
54. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRYLL2010-02-10 do dziś
2. ImionaJERZY2010-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-02-10 do dziś
21. NazwiskoJĘDRZEJCZAK2010-02-10 do dziś
2. ImionaDANUTA KRYSTYNA2010-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-02-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2015-03-24 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-24 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-03-24 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-24 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-24 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-24 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-03-24 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-03-24 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-24 do dziś
1059 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01-01-2001 -31-12-2001 data złożenia 29.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01-01-2001 -31-12-2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01-01-2001 -31-12-20012002-05-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-17 do dziś
5data złożenia 24.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-06 do dziś
6data złożenia 26.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12 20062007-03-28 do dziś
7data złożenia 28.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-20 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
9data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
10data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
11data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
12data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
13data złożenia 01.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
14data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
15data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
16data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
17data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
18data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
19data złożenia 05.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
20data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-06 do dziś
201.01.2006 -31.12 20062007-03-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-08 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-06 do dziś
301.01.2006 -31.12 20062007-03-28 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-05-20 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów