BUDOMIX NAGRABA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000078486
Numer REGON: 010309014
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-05-29
Sygnatura akt[RDF/203565/20/197]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010309014 NIP 12500196792018-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMIX NAGRABA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA2002-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina KOBYŁKA miejscowość KOBYŁKA2002-01-10 do dziś
2. Adresulica NADARZYŃSKA nr. domu 7 miejscowość KOBYŁKA kod pocztowy 05-230 poczta KOBYŁKA kraj POLSKA 2002-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116 CZERWCA 1993 ROKU -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 14 GRUDNIA 2001 ROKU -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-01-10 do dziś
26 PAŹDZIERNIKA 2003 POPRZEZ UCHWAŁĘ NR 1/03 ZMIANA PAR. 3 UMOWY2003-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WSPÓLNICY „BUDOMIX” C.S. NAGRABA EUGENIUSZ, NAGRABA DARIUSZ, NAGRABA MARIANNA ZDECYDOWALI DNIA 14 GRUDNIA 2001 ROKU, PRZYJMUJĄC ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z 16 CZERWCA 1993 ROKU, O PRZEKSZTAŁCENIU FORMY PRAWNEJ NA SPÓŁKĘ JAWNĄ2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGRABA2002-01-10 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ JÓZEF2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGRABA2002-01-10 do dziś
2. ImionaMARIANNA2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGRABA2002-01-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGRABA2002-01-10 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ JÓZEF2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGRABA2002-01-10 do dziś
2. ImionaMARIANNA2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGRABA2002-01-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-01-10 do dziś
251 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-01-10 do dziś
351 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-01-10 do dziś
451 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-01-10 do dziś
552 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-01-10 do dziś
660 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-01-10 do dziś
774 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów