„TAPFLO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000078480
Numer REGON: 002895389
Numer NIP: 5840203417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu60Data dokonania wpisu2024-05-17
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/8437/24/756]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0028953892002-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAPFLO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 55632002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TCZEW2005-06-15 do dziś
2. Adresulica CZATKOWSKA nr domu 4 B kod pocztowy 83-110 poczta TCZEW 2005-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 29-01-1991 PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ GÓRECKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ NR 45 W GDAŃSKU, UL. ABRAHAMA 15 A, REP. A NR 179/1991 AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 04-10-2001 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ GÓRECKĄ W KANCELARII W GDAŃSKU, UL. GRUNWALDZKA 87/91 M.6 REP. A NR 4652/2001, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 29 STYCZNIA 1991 ROKU Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI I NADANO JEJ NOWĄ TREŚĆ.2002-01-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18-05-2005, REPERTORIUM A NR 3198/2005, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ GÓRECKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ ELŻBIETY GÓRECKIEJ W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR.2 USTĘP 1 UMOWY SPÓŁKI2005-06-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 26-08-2005, REPERTORIUM A NR 5341/2005, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ GÓRECKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ ELŻBIETY GÓRECKIEJ W GDAŃSKU; DO PAR. 4 USTĘP 1 DODANO PUNKT 12; SKREŚLONO USTĘP 3 W PAR. 7; DOTYCHCZASOWY USTĘP 4 OZNACZONO JAKO USTĘP 3; ZMIENIONO PAR. 8 USTĘP 1; ZMIENIONO PAR. 10 USTĘP 1; DODANO USTĘP 4 I 5 W PAR. 11; DODANO PAR. 14; USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2005-09-15 do dziś
413 MAJA 2008 R. REPERTORIUM A NR 3134/2008 NOTARIUSZ ELŻBIETA GÓRECKA UL. GRUNWALDZKA 87/91 M.6, 80-244 GDAŃSK ZMIENIONO § 11 PKT 2 UMOWY, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2008-06-05 do dziś
511.12.2009 R. REP. A NR 7749/2009 NOTARIUSZ ELŻBIETA GÓRECKA KANCELARIA NOTARIALNA UL. GRUNWALDZKA 87/91 M.6 GDAŃSK, ZMIANA § 4.1, 6, 8 18.12.2009 R. REP. A NR 7972/2009 NOTARIUSZ ELŻBIETA GÓRECKA KANCELARIA NOTARIALNA UL. GRUNWALDZKA 87/91 M.6 GDAŃSK, ZMIANA § 5.1, 62010-02-12 do dziś
620.06.2023 R. REP.A NR 3108/2023, NOTARIUSZ WOJCIECH JANICKI KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA PARTNERSKA UL. JAWOROWA 1C/20 TCZEW, ZMIANA § 11.22023-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAPFLO GROUP AB2024-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały283 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 141 500 ZŁOTYCH2024-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2024-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego141500,00 PLN2003-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1124.000,00 PLN2002-01-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENT SAMOISTNY MAJĄ PRAWO DO REPREZENTOWANIA FIRMY I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU SAMODZIELNIE2023-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÄCKEVIK2024-02-01 do dziś
2. ImionaSA PERNILLA2024-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOHANSSON2024-02-01 do dziś
2. ImionaIDA EMELIE2024-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONSSON2023-08-07 do dziś
2. ImionaPER2023-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOHANSSON2013-06-06 do dziś
2. ImionaMARIA BOŻENA2008-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaEKSTRAND2002-01-16 do dziś
2. ImionaHAKAN2002-01-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoWRONKOWSKA KOKOT2023-08-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA VIOLETTA2023-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-08-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-02-12 do dziś
246 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-02-12 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-12 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-02-12 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-12 do dziś
628 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2017-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-13 do dziś
4data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-23 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-30 do dziś
7data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
8data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
9data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
10data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
11data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-22 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
13data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
21data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
22data złożenia 06.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-08-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-25 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-02 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-23 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-09-30 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-30 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-21 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-21 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
23OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów