SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRÓDNO”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000078357
Numer REGON: 000779348
Numer NIP: 5250006704
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu94Data dokonania wpisu2023-09-15
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/35229/23/840]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0007793482002-01-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRÓDNO”2002-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 13302002-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA TARGÓWEK miejscowość WARSZAWA2002-01-08 do dziś
2. Adresulica KRASNOBRODZKA nr domu 11 kod pocztowy 03-214 poczta WARSZAWA 2002-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125 CZERWCA 1983 R. UCHWAŁĄ NR 2/2001 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 24 LISTOPADA 2001 ZMIENIONO STATUT ZGODNIE Z JEJ TREŚCIĄ. ODPIS UCHWAŁY ZŁOŻONO DO AKT2002-01-08 do dziś
230.06.2003 R. ZMIENIONO §4 UST. 3 PKT 2; §4 UST. 3 Z INDEKSEM 1; §5 UST. 2 PKT 2, 2 Z INDEKSEM 1, 5, 8 LIT. A, B, C, D; §5 UST. 2 PKT 2 PKT 9; §5 UST. 5 LIT. A, B; §6 UST. 2, 4 PKT 1; §7 UST. 1, 2; §9; §10 UST. 1 PKT 13, 16, 18; §11 PKT 3 Z INDEKSEM 1; §16 UST. 1; ŚRÓDTYTUŁ „C”; §17; §17A UST. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; §18 UST. 2 PKT 1, 1 Z INDEKSEM 1; §18 UST. 2 PKT 2, 3; §18 UST. 3, 4, 5; §19 UST. 1 PKT 3; §21 UST. 2; §22 UST. 1; §23 UST. 1, 5, 7, 8, 9; §23 Z INDEKSEM 1 UST. 1 PKT 1; §23 Z INDEKSEM 1 UST. 2, 4; §23 Z INDEKSEM 2; §24; §24 Z INDEKSEM 1; §24 Z INDEKSEM 2; §24 Z INDEKSEM 3; §24 Z INDEKSEM 4; §24 Z INDEKSEM 5; §24 Z INDEKSEM 6; §25 UST. 1, 2, 3; §26 UST. 1, 3; §26 Z INDEKSEM 1 UST. 1, PKT 1; §26 Z INDEKSEM 2 UST. 1 Z INDEKSEM 1; §26 Z INDEKSEM 3 UST. 2, 3; §26 Z INDEKSEM 4 UST. 1; §26 Z INDEKSEM 5 UST. 3, 4; §27; §27 Z INDEKSEM 1; §27 Z INDEKSEM 2; §27 Z INDEKSEM 3; §28 UST. 1 Z INDEKSEM 1, 1 Z INDEKSEM 2; §31; §39 UST. 1 PKT 2, 3; §39 UST. 2; §44; §44 Z INDEKSEM 1; §45; §46 UST. 6, 7, 8; §46 Z INDEKSEM 1 UST. 3; §53 UST. 2 PKT 4; §54 UST. 2; §57 UST. 3 Z INDEKSEM 1; §64 UST. 2; §66 UST. 1, 1 Z INDEKSEM 1, 1 Z INDEKSEM 2; §66 Z INDEKSEM 1; §69 UST. 1; §69 Z INDEKSEM 1 UST. 1, 1 Z INDEKSEM 1, 3; §69 Z INDEKSEM 1 UST. 5; §76 UST. 6 PKT A, B; §85 UST. 7; §91 UST. 1 PKT 2, 13; §1092003-09-02 do dziś
326.06.2004. USUNIĘTO PARAGRAFY OD PARAGRAFU 2A DO PARAGRAFU 111 W CAŁOŚCI DODANO PARAGRAFY OD PARAGRAFU 3 DO PARAGRAFU 135 WŁĄCZNIE ODMÓWIONO ZAREJESTOWANIA UST 1 §752004-08-03 do dziś
416.10.2006 R.; § 3 UST. 4 PKT 1, 2, 3; § 4 UST 1, 2; § 5 UST. 2, 4; § 6 UST. 3; § 8; § 10 UST. 1 PKT 6, 7, 9, 10, UST. 2; § 11 UST. 1 PKT 13, UST. 2; § 12 UST. 8; § 13 UST. 1, UST. 2 PKT 1, 2, 3, UST. 4 PKT 1, 2, 3, UST. 6; § 18; § 24 UST. 1; § 28 UST. 4; § 29 UST. 1 PKT 1, UST. 2, UST. 5; § 34; § 40 UST. 5, 6; § 42 UST. 1, 4, 7; § 43; § 44 UST. 1, 2, 3, 4; § 45; § 45 Z INDEKSEM 1; § 57 UST. 3, 4; § 58 UST. 3 PKT 2, 7; § 60 UST. 8; § 62 UST. 1, 3, 6, 7; § 68 UST. 1, 3, 4; § 69 UST. 2 PKT 1 LIT. I; § 70 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; § 73 UST. 1, 3; § 74; § 75; § 78; § 79; § 81 UST. 3, 4; TYTUŁ CZĘŚCI VI; § 93 UST. 5, 6; § 94 PKT 16, 18, 19; § 98; § 102 UST. 7 PKT 6; § 104 UST. 5; § 105 UST. 1 PKT 4, 5, 7, 21 LIT. R, S, PKT 25; § 106 UST. 8; § 111 UST. 3, 8; § 112 UST. 1 PKT 18, UST. 3, 4; § 114 UST. 1, 2; ŚRÓDTYTUŁ „D”; § 116 UST. 7, 8, 9, 10, 11, 12; § 117; § 118 UST. 4; § 119 UST. 1 PKT 6, UST. 4; § 121 UST. 8; § 122 UST. 2 PKT 6, 7, UST. 3; § 125 UST. 3; § 127 UST. 6 PKT 2, UST. 7, 8; § 128 UST. 2 PKT 2; § 130 UST. 6; § 131; § 135.2006-12-18 do dziś
524.09.2009 R., UCHYLENIE §§ OD 3 DO 135 I WPROWADZENIE NOWYCH §§ OD 3 DO 132; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2010-05-19 do dziś
629.06.2011 R. -§ 6 UST. 6, § 14 UST. 6, § 65 UST. 2 PKT 1 PPKT I, § 77 UST. 1, § 80 UST. 5, § 101 UST. 1 PKT 29, § 133.2011-09-29 do dziś
705.06.2012 R., ZMIANY: § 5 UST. 3 PKT 8, 10, § 6 UST. 6, § 8 UST. 1 PKT 2, § 13 UST. 1 PKT 1, UST. 2 PKT 1, 3, UST. 3, UST. 9, § 55 UST. 5, § 57 UST. 2, § 58, § 59 UST. 3, § 60 UST. 1, 4, § 65 UST. 2 PKT 1 PPKT J, UST. 3, § 72 UST. 2, 5, 7, 8, § 75 UST. 1, § 76, § 77 UST. 3, 4, 5, § 78 PKT 15, § 85, § 89 UST. 3, § 99 UST. 2 PKT 4, § 101 UST. 1 PKT 10 PPKT A, PKT 24, § 112 UST. 4, 11, § 114 UST. 2, 3, 8, § 115, § 116 UST. 1 PKT 15, § 118, § 121 UST. 1 PKT 5, § 129 UST. 4, § 130 UST. 1, WYKREŚLONO § 60 UST. 6, § 78 PKT 16, 17, DODANO § 119 Z INDEKSEM 1, § 1342012-07-18 do dziś
8UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 11/2015 Z DNIA 27, 28 MAJA, 1, 2 CZERWCA 2015 R. DOKONANO ZMIAN STATUTU W NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFACH: § 5 UST. 2, 3, 5, 6, § 7 UST. 1, § 8 UST. 2, UST. 2A, § 13 UST. 2, UST. 4, UST. 9, § 29, § 78 PKT 16, § 81 UST. 10, § 98 UST. 1, UST. 7 PKT 6, W § 99 UST. 2 UCHYLONO PKT 4, § 100 UST. 4, UST. 5, W § 112 UCHYLONO UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 114 UST. 2, UST. 6, UST. 9, UST. 10, W § 115 UST. 2 UCHYLONO PKT 5, § 129 UST. 5, § 135, UCHYLONO ROZDZIAŁ E, § 542015-08-28 do dziś
9UCHWAŁĄ NR 9/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 4, 5, 6, 7 CZERWCA 2018 R. DOKONANO ZMIAN W PARAGRAFACH: § 1, § 3 UST. 4, § 4, § 5 UST. 3 PKT 11, § 6, § 7, § 8, § 10, § 11, § 12 UST. 1, TYTUŁ „B. OPŁATY CZŁONKOWSKIE”, § 13, § 14, § 16, § 18 UST. 1 I 2, § 21, § 23, § 25, § 26, § 27, § 29, § 33, § 34, § 43, § 44, § 45, § 46, § 49, § 50, § 55 UST. 2, UST. 10, § 56 UST. 7, § 57 UST. 2, § 58, § 59 UST. 1, § 61, § 62, § 68, § 69, § 71 UST. 3, § 72, § 75, § 77, § 78, § 80, § 81, § 82 UST. 4, § 98, § 100, § 101, § 108, § 112, § 114, § 118, § 120, § 121, § 129, WYKREŚLONO § 9, § 17, § 22, § 28, § 32, § 35, § 41, § 48, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, TYTUŁ „B. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI”, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, TYTUŁ C „ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH”, § 94, § 95, § 96, ZMIANA TYTUŁÓW D, E, F,G, H, I, § 127, § 128, DODANO § 1362019-01-11 do dziś
103, 4, 5, 6 CZERWCA 2019 R. DOKONANO ZMIAN W §94 UST. 6, §1102019-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPARAGRAF 94 STATUTU STANOWI, ŻE OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE OD ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2002-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoANTONIK2020-05-27 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WAWRZYNIEC2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-27 do dziś
21. NazwiskoWRONOWSKI2020-05-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH2020-05-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-27 do dziś
31. NazwiskoSIERPIŃSKI2018-11-30 do dziś
2. ImionaCEZARY JÓZEF2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH2018-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-30 do dziś
41. NazwiskoSZPROT2004-07-02 do dziś
2. ImionaHENRYK2004-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-07-02 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2021-12-28 do dziś
2. ImionaHENRYK MICHAŁ2021-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDASZKIEWICZ2021-12-13 do dziś
2. ImionaALICJA2021-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSIŃSKA2019-08-21 do dziś
2. ImionaSYLWIA KRYSTYNA2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRABSKI2016-08-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2016-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁOWSKA2016-08-05 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANETA2016-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-05 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŻUG2016-08-05 do dziś
2. ImionaALDONA MARIANNA2016-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-05 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻARNECKI2016-08-05 do dziś
2. ImionaJERZY2016-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-05 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŻAŃSKI2016-08-05 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2016-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-05 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMSKI2016-08-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TADEUSZ2016-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-05 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaNISKA2019-08-21 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIANNA2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZIŃSKA2019-08-21 do dziś
2. ImionaIWONA MARIA2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDZICKA2016-08-05 do dziś
2. ImionaMARZENA BARBARA2016-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-05 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2021-12-13 do dziś
2. ImionaPELAGIA MARTA2021-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-13 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOWAŁA2020-05-27 do dziś
2. ImionaBARBARA ELŻBIETA2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIENICKA2019-08-21 do dziś
2. ImionaZOFIA TERESA2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUBALSKI2019-08-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
171. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARYCZKA2019-08-21 do dziś
2. ImionaZOFIA TERESA2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
181. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATEK2019-08-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
191. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2019-08-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
201. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁACHOWSKI2019-08-21 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ADAM2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
211. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2019-08-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
221. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERAŁTOWSKA2019-08-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
231. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNO2019-08-21 do dziś
2. ImionaMARIOLA MAŁGORZATA2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
241. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDZIŃSKA2019-08-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
251. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2016-08-05 do dziś
2. ImionaALICJA EWA2016-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-05 do dziś
261. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZOS2016-08-05 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
14. Zakres pełnomocnictwaPROWADZENIE OSIEDLA „WYSOCKIEGO” ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 33/2008 R. ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BRÓDNO” Z DNIA 18.06.2008 R.2009-10-30 do dziś
24. Zakres pełnomocnictwaPROWADZENIE OSIEDLA „PODGRODZIE” ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 34/2008 R. ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BRÓDNO” Z DNIA 18.06.2008 R.2009-10-30 do dziś
34. Zakres pełnomocnictwaPROWADZENIE OSIEDLA „TORUŃSKA” ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 35/2008 R. ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BRÓDNO” Z DNIA 18.06.2008 R.2009-10-30 do dziś
44. Zakres pełnomocnictwaPROWADZENIE OSIEDLA „KONDRATOWICZA” ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 32/2008 R. ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BRÓDNO” Z DNIA 18.06.2008 R.2009-10-30 do dziś
51. NazwiskoFIDRYCH2010-07-28 do dziś
2. ImionaEDYTA2010-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-28 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaW ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 17/2010 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BRÓDNO” Z DNIA 14.04.2010 R.2010-07-28 do dziś
64. Zakres pełnomocnictwaPROWADZENIE OSIEDLA „KONDRATOWICZA” W ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 29/2010 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BRÓDNO” Z DNIA 29.06.2010 R.2010-09-22 do dziś
71. NazwiskoJAROS2012-08-03 do dziś
2. ImionaLECH IRENEUSZ2012-08-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-03 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaW ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 7/2012 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BRÓDNO” Z DNIA 25.06.2012 R.2012-08-03 do dziś
84. Zakres pełnomocnictwaW ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 48/2016 Z DNIA 22.08.2016 R. ZARZĄD UDZIELA P. TADEUSZOWI GERZE-P.O. DYREKTORA OSIEDLA „WYSOCKIEGO” PEŁNOMOCNICTWA DO: 1.DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ OSIEDLA „WYSOCKIEGO” (BEZ INWESTYCYJNEJ),W SZCZEGÓLNOŚCI DO: 1)ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O WARTOŚCI ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 15.000 ZŁ NETTO; 2)USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ CZYNSZÓW NAJMU LOKALI; 3)ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA /ROZWIĄZYWANIA/ UMÓW NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH I DZIERŻAWY TERENU; 4)PODPISYWANIA ZAWIADOMIEŃ O USTALENIU I ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁAT; 5) REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNIA W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, WSZCZYNANIA POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH PRZED KOMORNIKAMI SĄDOWYMI I REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W TYCH POSTĘPOWANIACH W STOSUNKU DO OSÓB ZAMIESZKAŁYCH I/LUB POSIADAJĄCYCH TYTUŁ PRAWNY DO LOKALI I BUDYNKÓW W ZASOBACH OSIEDLA, W TYM W SPRAWACH O EGZEKUCJĘ Z PRAW DO LOKALI, WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGALNYCH ROSZCZEŃ SPÓŁDZIELNI W GRANICACH WŁAŚCIWOŚCI OSIEDLA; 6) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED SĄDEM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OSIEDLA. DZIAŁANIA W SPRAWACH,O KTÓRYCH MOWA W PKT.1 PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ 15.000 ZŁ NETTO ORAZ W PKT 3 I 5 WYKONYWANE SĄ WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2. DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH TJ.REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W GRANICACH WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ OSIEDLA,ZAWIERANIA UMÓW ZBYCIA LOKALI MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH WRAZ Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI TYCHŻE LOKALI,ZAWIERANIA UMÓW DAROWIZN UDZIAŁÓW W DROGACH DOJAZDOWYCH DO NIERUCHOMOŚCI,NA KTÓRYCH SĄ POSADOWIONE BUDYNKI,Z KTÓRYCH BĘDĄ WYODRĘBNIONE LOKALE,A NADTO UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA W POWYŻSZYM ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH,A TAKŻE DO TYCH WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI,KTÓRE W ZAKRESIE WYKONANIA TEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE.2016-09-16 do dziś
94. Zakres pełnomocnictwaW ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 72/2016 ZARZĄDU SM „BRÓDNO” Z DNIA 05.12.2016 R. ZARZĄD UDZIELIŁ P.JACKOWI WOJCIECHOWSKIEMU-ZASTĘPCY DYREKTORA DS.TECHNICZNYCH PEŁNOMOCNICTWA DO: 1.DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ OSIEDLA „PODGRODZIE” (BEZ INWESTYCYJNEJ),W SZCZEGÓLNOŚCI DO:1)ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O WARTOŚCI ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 15.000 ZŁ NETTO;2)USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ CZYNSZÓW NAJMU LOKALI;3)ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA /ROZWIĄZYWANIA/ UMÓW NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH I DZIERŻAWY TERENU;4)PODPISYWANIA ZAWIADOMIEŃ O USTALENIU I ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁAT;5)REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNI W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁDZIELNI,WSZCZYNANIA POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH PRZED KOMORNIKAMI SĄDOWYMI I REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W TYCH POSTĘPOWANIACH W STOSUNKU DO OSÓB ZAMIESZKAŁYCH I/LUB POSIADAJĄCYCH TYTUŁ PRAWNY DO LOKALI I BUDYNKÓW W ZASOBACH OSIEDLA,W TYM W SPRAWACH O EGZEKUCJĘ Z PRAW DO LOKALI,WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGALNYCH ROSZCZEŃ SPÓŁDZIELNI W GRANICACH WŁAŚCIWOŚCI OSIEDLA;6)REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED SĄDEM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OSIEDLA.DZIAŁANIA W SPRAWACH,O KTÓRYCH MOWA W PKT.1 PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ 15.000 ZŁ NETTO ORAZ W PKT 3 I 5 WYKONYWANE SĄ WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2.DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH TJ.REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W GRANICACH WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ OSIEDLA,ZAWIERANIA UMÓW ZBYCIA LOKALI MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH WRAZ Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI TYCHŻE LOKALI,ZAWIERANIA UMÓW DAROWIZN UDZIAŁÓW W DROGACH DOJAZDOWYCH DO NIERUCHOMOŚCI,NA KTÓRYCH SĄ POSADOWIONE BUDYNKI,Z KTÓRYCH BĘDĄ WYODRĘBNIONE LOKALE,A NADTO UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA W POWYŻSZYM ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH,A TAKŻE DO TYCH WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI,KTÓRE W ZAKRESIE WYKONANIA TEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE.2016-12-22 do dziś
101. NazwiskoBASZURO2018-11-30 do dziś
2. ImionaMONIKA EWA2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-30 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaZARZĄD UDZIELA PANI MONICE BASZURO - DYREKTOROWI OSIEDLA KONDRATOWICZA „PEŁNOMOCNICTWA DO: DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ OSIEDLA” KONDRATOWICZA” (BEZ INWESTYCYJNEJ), W SZCZEGÓLNOŚCI DO: 1) ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O WARTOŚCI ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 15.000 ZŁ NETTO; 2) USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ CZYNSZÓW NAJMU LOKALI; 3) ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA /ROZWIĄZYWANIA/ UMÓW NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH I DZIERŻAWY TERENU; 4) PODPISYWANIA ZAWIADOMIEŃ O USTALENIU I ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁAT; 5) REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, WSZCZYNANIA POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH PRZED KOMORNIKAMI SĄDOWYMI I REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W TYCH POSTĘPOWANIACH W STOSUNKU DO OSÓB ZAMIESZKAŁYCH I/LUB POSIADAJĄCYCH TYTUŁ PRAWNY DO LOKALI I BUDYNKÓW W ZASOBACH OSIEDLA, W TYM W SPRAWACH O EGZEKUCJĘ Z PRAW DO LOKALI, WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGALNYCH ROSZCZEŃ SPÓŁDZIELNI W GRANICACH WŁAŚCIWOŚCI OSIEDLA; 6) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED SĄDEM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OSIEDLA. DZIAŁANIA W SPRAWACH, O KTÓRYCH MOWA W PKT.1 PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ 15.000 ZŁ NETTO ORAZ W PKT. 3 I 5 WYKONYWANE SĄ WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2. DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH TJ. REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W GRANICACH WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ OSIEDLA, ZAWIERANIA UMÓW ZBYCIA LOKALI MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH WRAZ Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI TYCHŻE LOKALI, ZAWIERANIA UMÓW DAROWIZN UDZIAŁÓW W DROGACH DOJAZDOWYCH DO NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH SĄ POSADOWIONE BUDYNKI, Z KTÓRYCH BĘDĄ WYODRĘBNIONE LOKALE, A NADTO UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA W POWYŻSZYM ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH, A TAKŻE DO TYCH WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZAKRESIE WYKONANIA TEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE.2018-11-30 do dziś
111. NazwiskoGAWLIK2020-10-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PAWEŁ2020-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaW ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 10/2020 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO Z DNIA 19.08.2020 R.2020-10-14 do dziś
121. NazwiskoPIETRUSZKA2021-06-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaW ZAKRESIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ NR 7/2021 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO „Z DNIA 10.05.2021 R. ZARZĄD UDZIELA PANI MAŁGORZACIE PIETRUSZCE - P.O. DYREKTORA OSIEDLA PODGRODZIE” PEŁNOMOCNICTWA DO: 1. DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ OSIEDLA „PODGRODZIE” (BEZ INWESTYCYJNEJ), W SZCZEGÓLNOŚCI DO: 1) ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O WARTOŚCI ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 15.000 ZŁ NETTO; 2) USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ CZYNSZÓW NAJMU LOKALI; 3) ZAWIERANIA I WYPOWIADANIA /ROZWIĄZYWANIA/ UMÓW NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH I DZIERŻAWY TERENU; 4) PODPISYWANIA ZAWIADOMIEŃ O USTALENIU I ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁAT; 5) REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNIA W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, WSZCZYNANIA POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH PRZED KOMORNIKAMI SĄDOWYMI I REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W TYCH POSTĘPOWANIACH W STOSUNKU DO OSÓB ZAMIESZKAŁYCH I/LUB POSIADAJĄCYCH TYTUŁ PRAWNY DO LOKALI I BUDYNKÓW W ZASOBACH OSIEDLA, W TYM W SPRAWACH O EGZEKUCJĘ Z PRAW DO LOKALI, WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGALNYCH ROSZCZEŃ SPÓŁDZIELNI W GRANICACH WŁAŚCIWOŚCI OSIEDLA; 6) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED SĄDEM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OSIEDLA. DZIAŁANIA W SPRAWACH, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 1 PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ 15.000 ZŁ NETTO ORAZ W PKT. 3 I 5 WYKONYWANE SĄ WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2. DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH TJ. REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W GRANICACH WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ” OSIEDLA, ZAWIERANIA UMÓW ZBYCIA LOKALI MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH WRAZ Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI TYCHŻE LOKALI, ZAWIERANIA UMÓW DAROWIZN UDZIAŁÓW W DROGACH DOJAZDOWYCH DO NIERUCHOMOŚCI/ NA KTÓRYCH SĄ POSADOWIONE BUDYNKI, Z KTÓRYCH BĘDĄ WYODRĘBNIONE LOKALE, A NADTO UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA W POWYŻSZYM ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH, A TAKŻE DO TYCH WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE W ZAKRESIE WYKONANIA TEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE.2021-06-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-05 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-03-05 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-05 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-05 do dziś
658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK data złożenia 16.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię ZA 2001 ROK2002-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 22.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022003-09-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 26.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię ZA 2003 ROK2004-09-17 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię ZA 2004 ROK2005-07-07 do dziś
5data złożenia 03.07.2006 okres ZA 2005 ROK2006-07-07 do dziś
6data złożenia 04.06.2007 okres ZA 2006 ROK2007-06-19 do dziś
7data złożenia 09.06.2008 okres ZA 2007 ROK2008-06-13 do dziś
8data złożenia 01.06.2009 okres ZA 2008 ROK2009-06-08 do dziś
9data złożenia 24.05.2010 okres ZA 2009 ROK2010-06-15 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres ZA 2010 ROK2011-08-11 do dziś
11data złożenia 19.06.2012 okres ZA 2011 R.2012-07-18 do dziś
12data złożenia 25.07.2013 okres ZA 2012 ROK2013-11-05 do dziś
13data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
14data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
15data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
16data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
21data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
22data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1ZA 2005 ROK2006-07-07 do dziś
2ZA 2006 ROK2007-06-19 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-06-13 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-06-08 do dziś
5ZA 2009 ROK2010-06-15 do dziś
6ZA 2010 ROK2011-08-11 do dziś
7ZA 2011 R.2012-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
12ZA ROK 20122014-01-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK2002-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2004-09-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-07-07 do dziś
4ZA 2005 ROK2006-07-07 do dziś
5ZA 2006 ROK2007-06-19 do dziś
6ZA 2007 ROK2008-06-13 do dziś
7ZA 2009 ROK2010-06-15 do dziś
8ZA 2010 ROK2011-08-11 do dziś
9ZA 2011 R.2012-07-18 do dziś
10ZA 2012 ROK2013-11-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
15ZA ROK 20082009-12-01 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 ROK2002-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 ROK2004-09-17 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-07-07 do dziś
4ZA 2005 ROK2006-07-07 do dziś
5ZA 2006 ROK2007-06-19 do dziś
6ZA 2007 ROK2008-06-13 do dziś
7ZA 2008 ROK2009-06-08 do dziś
8ZA 2009 ROK2010-06-15 do dziś
9ZA 2010 ROK2011-08-11 do dziś
10ZA 2011 R.2012-07-18 do dziś
11ZA 2012 ROK2013-11-05 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów