SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CEGIELNIANA

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000078276
Numer REGON: 350560475
Numer NIP: 6750005708
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2023-08-01
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/25620/23/628]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP3505604752002-01-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CEGIELNIANA2002-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze S -602 A2002-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-01-14 do dziś
2. Adresulica BORSUCZA nr domu 12 kod pocztowy 30-408 poczta KRAKÓW 2003-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.06.1992 R.2002-01-14 do dziś
211.12.20003 R.- USUNIĘTO §§ 1-80, ZASTĄPIONO §§ 1-156- PRZYJETO NOWY TEKST STATUTU2004-02-17 do dziś
314.06.2005 -ZMIANA: § 1 UST. 1, UST. 2; § 18; § 46 UST. 2; § 47; § 58; § 86; § 88; § 89; § 90; § 106; § 107; § 130; § 1432005-08-11 do dziś
428.11.2007 R. -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTWICEIELI CZŁONKÓW ZMIANA § § 1-137, USUNIĘTO § § 138-152;2008-05-16 do dziś
515.06.2010 R. ZMIENIONO: § 4, § 11 UST. 2, § 11 UST. 9, § 63, § 64, § 92 UST. 1, § 112 UST. 4, § 120 UST. 1, UCHYLONO: § 65 UST. 12010-07-08 do dziś
626.06.2018 R. UCHYLONO §§1-137, UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU §§1-116.2018-08-01 do dziś
720.06.2023R., W § 8 DODANIE UST.42023-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2010-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMIKRUT2009-02-12 do dziś
2. ImionaŁUKASZ TOMASZ2009-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS.TECHNICZNYCH2009-02-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-12 do dziś
21. NazwiskoKUCZMA2008-01-30 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2008-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-01-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-30 do dziś
31. NazwiskoCIOK2004-05-27 do dziś
2. ImionaZOFIA2004-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS TECHNICZNYCH2004-05-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-27 do dziś
41. NazwiskoNOWAK2002-01-14 do dziś
2. ImionaADAM WOJCIECH2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DO SPRAW TECHNICZNYCH2002-01-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-14 do dziś
51. NazwiskoFRAŚ BABECKA2002-01-14 do dziś
2. ImionaMARTA DOROTA2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIOŁ2023-08-01 do dziś
2. ImionaANNA2023-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHURKO2023-08-01 do dziś
2. ImionaMARIOLA2023-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2023-08-01 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2023-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄBEK2023-08-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaUTZIG2023-08-01 do dziś
2. ImionaKAMIL2023-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-01 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKIEWICZ2023-08-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-01 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZKA2023-08-01 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2023-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-01 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISOŃ2018-08-01 do dziś
2. ImionaIGNACY2018-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-01 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA2018-08-01 do dziś
2. ImionaDANUTA2018-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-01 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYGOWSKI2018-08-01 do dziś
2. ImionaMAREK2018-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-01 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIEC2018-08-01 do dziś
2. ImionaWIKTORIA2018-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-08 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2010-07-08 do dziś
368 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-08 do dziś
441 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-08 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-08 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002- 31.12.2002 data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002- 31.12.20022003-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 23.06.20052005-06-28 do dziś
4data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
5data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
7data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-13 do dziś
10data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
11data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
13data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
14data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
19data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
20data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
21data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-06-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-13 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-04 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-04 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.20042005-06-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-13 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów