PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE „MAZUR-TOM” KRYSTYNA JURCZYK

Stan na dzień 2020-07-10 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000077997
Numer REGON: 001034389
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2019-05-06
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/1807/19/714]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja na temat zezwolenia na działanie przedsiębiorstwa w Polsce
Brak wpisów
Rubryka 5 - Dane osoby lub firmy, która dostała pozwolenie
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Dane pełnomocnika uprawnionego do działania w zakresie działalności przedsiębiorstwa zagranicznego
Brak wpisów
Rubryka 2 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o rozwiązaniu podmiotu
Brak wpisów