„ARTANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000077932
Numer REGON: 092483886
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2021-09-16
Sygnatura akt[RDF/330270/21/971]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 092483886 NIP 55422936622013-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr. w rejestrze 46562002-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat RYPIŃSKI gmina RYPIN miejscowość RYPIN2013-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość RYPIN ulica BIELAWKI nr domu 3 kod pocztowy 87-500 poczta RYPIN kraj POLSKA 2013-08-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@ARTANO.COM.PL2016-08-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTANO.COM.PL2016-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-12.08.1999 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ DANUTY WANDIUK W BYDGOSZCZY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ANNĄ NIETRESTA, REP. A NR 5936/1999 -27.06.2001 R. ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFÓW: 3, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 20 PODWYŻSZONO KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ MICHALEC W GOLUBIU-DOBRZYNIU, REP. A NR 2133/2001 -04.12.2001 R. -ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DN. 04.12.2001 R. REP. A NR 3933/2001 NOTARIUSZ ANDRZEJ MICHALEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU -05.10.2001 R. -ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DN. 05.10.2001 R. REP. A NR 3278/2001 NOTARIUSZ ANDRZEJ MICHALEC -KANCELARIA NOTARIALNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU2002-01-04 do dziś
218.06.2010 R.- REPERTORIUM A NR 4230/2010, NOTARIUSZ ANDRZEJ MICHALEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU PRZY UL. RYNEK 17, ZMIENIONO § 7 18.08.2010 R.- REP. A NR 6013/2010, TAMŻE, SPROSTOWANO WW. AKT NOTARIALNY2010-09-15 do dziś
317.06.2013 R., REPERTORIUM A NR 4111/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ MICHALEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU, ZMIENIONO TREŚĆ § 3, § 5, § 7, § 8 PKT 1, § 12 UST. 1, § 20 PKT 1 I § 23 UMOWY SPÓŁKI2013-08-27 do dziś
411.06.2014 R. REP. A NR 447/2014 NOTARIUSZ SŁAWOMIR MUROWICKI KANCELARIA NOTARIALNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU ZMIENIONO § 8 PKT. 1, DODANO § 11 PKT. 4.2014-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGROLOK SPÓŁKA Z O.O. W GOLUBIU-DOBRZYNIU2002-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8705855962013-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9998000,00 ZŁ2014-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000000,00 ZŁ2014-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2003-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹMIŃSKI2014-09-12 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2014-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaALECHNIEWICZ2014-09-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻNIEWSKI2013-08-27 do dziś
2. ImionaKAROL2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKRÓLIKOWSKA2013-08-27 do dziś
2. ImionaANETA EWELINA2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2013-08-27 do dziś
21. NazwiskoDUDKIEWICZ2014-09-12 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2014-09-12 do dziś
31. NazwiskoOSIŃSKI2014-09-12 do dziś
2. ImionaJACEK2014-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2014-09-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2013-08-27 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-08-27 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-08-27 do dziś
446 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-08-27 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2013-08-27 do dziś
646 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-08-27 do dziś
746 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2013-08-27 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-08-27 do dziś
946 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-08-27 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2000 R. data złożenia 10.10.2001 6. okres za jaki złożono dokument 2000 R.2002-01-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 02.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-09-03 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-15 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 03.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
6data złożenia 29.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-12 do dziś
7data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-18 do dziś
8data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
9data złożenia 29.06.2009 okres ZA 2008 ROK2009-07-13 do dziś
10data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
11data złożenia 04.07.2011 okres ZA 2010 ROK2011-07-11 do dziś
12data złożenia 28.06.2012 okres 2011 R.2012-07-05 do dziś
13data złożenia 01.07.2013 okres 20122013-08-27 do dziś
14data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
15data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
16data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
17data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
18data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
19data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
20data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
21data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-18 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-07-13 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
6ZA 2010 ROK2011-07-11 do dziś
72011 R.2012-07-05 do dziś
820122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-09-03 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-06-12 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-06-18 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
7ZA 2008 ROK2009-07-13 do dziś
801.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
9ZA 2010 ROK2011-07-11 do dziś
102011 R.2012-07-05 do dziś
1120122013-08-27 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 2000 R.2002-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów