SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PERSPEKTYWA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000077893
Numer REGON: 001323946
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/446752/22/576]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001323946 NIP 75310092852007-08-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PERSPEKTYWA”2002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA, nr w rejestrze RSA 10722002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA2002-01-16 do dziś
2. Adresulica GŁUCHOŁASKA nr domu 20A kod pocztowy 48-303 poczta NYSA 2002-01-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM.PERSPEKTYWA20A@GMAIL.COM2019-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.08.1988 R.2002-01-16 do dziś
2UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 26.06.2003 R. ZMIENIONO STATUT I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2003-11-13 do dziś
314.05.2008 R., ZMIANA: OD PAR. 1 DO PAR. 12 UST. 5, OD PAR. 13 DO PAR. 62 UST. 1, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8, UST. 9, OD PAR. 63 DO PAR. 882008-08-27 do dziś
422.06.2009 R. ZMIANA PAR. 62 UST. 2, UCHYLONO W PAR. 12 UST. 6 STATUTU.2009-09-08 do dziś
521.05.2018R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2019-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIA O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWAWREJKO2002-01-16 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-01-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-16 do dziś
21. NazwiskoŚWISTUŃ2019-01-15 do dziś
2. ImionaŁUCJA KAROLINA2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSAKIEWICZ2019-08-30 do dziś
2. ImionaARTUR ALBERT2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJKUT2019-08-30 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MARCIN2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBA2016-09-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA IWONA2016-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 25.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-12-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 23.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-11-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 17.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-09-22 do dziś
5data złożenia 21.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-27 do dziś
6data złożenia 27.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-22 do dziś
7data złożenia 23.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
8data złożenia 24.08.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-08 do dziś
9data złożenia 11.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-24 do dziś
10data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
11data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
12data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
14data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
15data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
16data złożenia 24.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
17data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
18data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
19data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
20data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
21data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-27 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-08 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-24 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-11-27 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-08 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
701.01.2012 - 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów