FIRMA „GRILEX” STANISŁAW KOZIOŁ, JAN SZURA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000077864
Numer REGON: 490399502
Numer NIP: 7380007442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-04-14
Sygnatura akt[RDF/480944/23/698]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP4903995022002-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „GRILEX” STANISŁAW KOZIOŁ, JAN SZURA SPÓŁKA JAWNA2005-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina ŁUŻNA miejscowość ŁUŻNA2002-01-14 do dziś
2. Adresnr domu 710 miejscowość ŁUŻNA kod pocztowy 38-322 poczta ŁUŻNA kraj POLSKA 2002-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 01.12.2001 R.2002-01-14 do dziś
2W DNIU 31 GRUDNIA 2004 R. NA MOCY UCHWAŁY NR 2/2004 I UCHWAŁY NR 3/2004 ZMIANA § 2, § 12, § 6.2005-02-04 do dziś
310.02.2010 R. ZMIENIONO: § 2, § 6, § 7, § 11 PKT 3 UMOWY2010-02-22 do dziś
414.08.2010 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 7.2010-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 01.12.2001 R.2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaS.C.FPHU „GRILEKS” SZURA J. I S-KA2002-01-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-14 do dziś
3. Numer w rejestrze566/2001, 621/2001, 1527/912002-01-14 do dziś
5. Numer REGON4903995022002-01-14 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaJAN WAWRZYNIEC2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZURA2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIOŁ2002-01-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZURA2002-01-14 do dziś
2. ImionaJAN WAWRZYNIEC2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIOŁ2002-01-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-02-22 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-02-22 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-22 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-22 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-02-22 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-09-27 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-27 do dziś
820 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2020-05-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-05-12 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 08.12.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 08.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-12-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 10.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042006-01-18 do dziś
3data złożenia 30.10.2008 okres 2007 R.2008-11-14 do dziś
4data złożenia 14.06.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-06-22 do dziś
5data złożenia 14.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
6data złożenia 15.05.2007 okres 01.01.2005-31.12.20052007-05-31 do dziś
7data złożenia 15.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-31 do dziś
8data złożenia 24.04.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-05-15 do dziś
9data złożenia 24.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-15 do dziś
10data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-29 do dziś
11data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
12data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-25 do dziś
13data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
14data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
15data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
16data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
17data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
18data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
19data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
20data złożenia 24.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
21data złożenia 14.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 R.2008-11-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-06-22 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
401.01.2005-31.12.20052007-05-31 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-05-31 do dziś
601.01.2010-31.12.20102012-05-15 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-15 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów