„DOBROL” GOSPODARSTWO ROLNO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000077693
Numer REGON: 570127532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-03-25
Sygnatura akt[RDF/282376/21/231]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP5701275322002-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBROL” GOSPODARSTWO ROLNO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE, SĄD GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA, nr w rejestrze 8342002-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat WAŁECKI gmina WAŁCZ miejscowość KARSIBÓR2006-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KARSIBÓR kod pocztowy 78-609 poczta KARSIBÓR kraj POLSKA 2006-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.02.1993 R. MIECZYSŁAW SIKORSKI NOTARIUSZ W WAŁCZU REPERTORIUM „A” NR 1704/1993 13.12.2001 R. BOGUSŁAW TARKA KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU REP. „A” 10248/2001 -ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2002-01-07 do dziś
2-13.12.2001 R. REPERTORIUM „A” 10248/2001 BOGUSŁAW TARKA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU ZMIENIONO PARAGRAFY: 7, 18, 27, 30 UMOWY SPÓŁKI; -22.02.2002 R.REPERTORIUM „A” 1497/2002 BOGUSŁAW TARKA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU -ZMIENIONO PARAGRAFY: 9 I 27 UMOWY SPÓŁKI.2002-03-04 do dziś
308.12.2005 R., REP. A NR 12138/2005, NOT.B.TARKA, KN W WAŁCZU, ZMIANA PARAGRAFU 3;2006-02-09 do dziś
429.12.2009 R., REP. „A” NR 10598, KN W WAŁCZU, NOT. BOGUSŁAW TARKA, ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBIEGAŁKO2016-05-17 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁOTYCH2016-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBIEGAŁKO2016-05-17 do dziś
2. ImionaADAM2016-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁOTYCH2016-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,002002-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ WARTOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2002-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBIEGAŁKO2018-04-26 do dziś
2. ImionaADAM2018-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA DYREKTORA2018-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBIEGAŁKO2018-04-26 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2018-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-21 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-01-21 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-21 do dziś
401 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2010-01-21 do dziś
501 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2010-01-21 do dziś
601 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2010-01-21 do dziś
701 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2010-01-21 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-01-21 do dziś
946 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2010-01-21 do dziś
1001 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2016-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 12.03.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-05-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 15.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-05-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 25.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-03-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 24.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-31 do dziś
5data złożenia 24.03.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-03-29 do dziś
6data złożenia 27.03.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-13 do dziś
7data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-16 do dziś
8data złożenia 30.03.2009 okres 01.01.2008 R -31.12.2008 R2009-04-06 do dziś
9data złożenia 28.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-29 do dziś
10data złożenia 29.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-02 do dziś
11data złożenia 27.03.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-03 do dziś
12data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-03 do dziś
13data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
14data złożenia 17.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
15data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
16data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
17data złożenia 26.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
18data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
19data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
20data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-03-29 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-13 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-16 do dziś
401.01.2008 R -31.12.2008 R2009-04-06 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-29 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-02 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-03 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-05-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-03-29 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-31 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-03-29 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-13 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-16 do dziś
701.01.2008 R -31.12.2008 R2009-04-06 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-29 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-02 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-03 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-03 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-04 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów