FIRMA HANDLOWA WINGS SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA NOWAK MONIKA SZCZEPANIAK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000077537
Numer REGON: 091450821
Numer NIP: 9670685074
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509085/23/789]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA WINGS SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA NOWAK MONIKA SZCZEPANIAK2018-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2001-12-31 do dziś
2. Adresulica DOLINA nr domu 57 nr lokalu -miejscowość BYDGOSZCZ kod pocztowy 85-212 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2001-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 20.01.1997 R. ANEKS Z DNIA 20.12.2001 R.2001-12-31 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 09.06.2006 R. -ZMIANA PARAGRAFU 52006-09-07 do dziś
315.03.2010 R., -ZMIENIONO § 5 UMOWY, DO KTÓREJ DODANO PKT 92010-04-06 do dziś
4UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 10.04.2015 R. NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2015-05-29 do dziś
518.10.2018R. - ZMIANA: § 1 UST. 2, § 4, § 72018-11-16 do dziś
630.12.2020 R. DODANIE W § 1 UST. 5 LIT. O2021-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZMIANA UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ NA SPÓŁKĘ JAWNĄ, ANEKS Z DNIA 20.12.2001 R.2001-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA WINGS S.C. MAŁGORZATA NOWAK MAREK NOWAK2001-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze7855, 78542001-12-31 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA2001-12-31 do dziś
5. Numer REGON0914508212001-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2018-11-16 do dziś
2. ImionaMONIKA MARTA2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-11-16 do dziś
2
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2001-12-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMOISTNA2001-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2018-11-16 do dziś
2. ImionaMONIKA MARTA2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2001-12-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-05 do dziś
268 20 Z NAJEM LOKALI MIESZKANIOWYCH I UŻYTKOWYCH2009-05-05 do dziś
347 19 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH MONET, MEDALIONÓW I MEDALI KOLEKCJONERSKICH2009-05-05 do dziś
447 99 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ MONET, MEDALIONÓW I MEDALI KOLEKCJONERSKICH2009-05-05 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY2009-05-05 do dziś
646 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII ZE ZŁOTA2010-04-06 do dziś
746 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z OGRANICZENIEM DO ZŁOTA2010-04-06 do dziś
847 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII ZE ZŁOTA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-06 do dziś
946 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU ZŁOTA2010-04-06 do dziś
1066 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2021-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-04-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-04-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-04-05 do dziś
4data złożenia 11.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-20 do dziś
5data złożenia 05.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
6data złożenia 17.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-28 do dziś
7data złożenia 20.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-05 do dziś
8data złożenia 23.03.2010 okres 1.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-06 do dziś
9data złożenia 19.04.2011 okres 20102011-05-12 do dziś
10data złożenia 29.02.2012 okres ROK 20112012-03-05 do dziś
11data złożenia 27.02.2013 okres ROK 20122013-02-28 do dziś
12data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
13data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
14data złożenia 21.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
15data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
16data złożenia 04.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
17data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
18data złożenia 23.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
19data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
20data złożenia 16.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
21data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-05 do dziś
51.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-06 do dziś
620102011-05-12 do dziś
7ROK 20112012-03-05 do dziś
8ROK 20122013-02-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2002-05-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia lub przekształcenia oraz informacja o uchwaleZMIANA UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ NA SPÓŁKĘ JAWNĄ, ANEKS Z DNIA 20.12.2001 R.2002-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów biorących udział w połączeniu/podziale/przekształceniu
11. TbdFIRMA HANDLOWA WINGS S.C. MAŁGORZATA NOWAK MAREK NOWAK2002-05-20 do dziś
2. TbdEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-05-20 do dziś
3. Tbd77487, 774882002-05-20 do dziś
4. TbdURZĄD MIASTA2002-05-20 do dziś
5. Tbd0914508212002-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotu przejmującego spółkę lub powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów