INSTYTUT PROBLEMÓW STRATEGICZNYCH W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000077472
Numer REGON: 014861180
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/22022/20/602]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2002-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 014861180 NIP 52623491202021-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR FUNDACJI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze RF -56062002-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT PROBLEMÓW STRATEGICZNYCH2002-07-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-01-15 do dziś
3. Adresulica PIOTRKOWSKA nr. domu 67 kod pocztowy 90-422 poczta ŁÓDŹ 2002-01-15 do dziś
21. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT PROBLEMÓW STRATEGICZNYCH2002-07-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat CIECHANOWSKI gmina CIECHANÓW miejscowość CIECHANÓW2002-01-15 do dziś
3. Adresulica WARSZAWSKA nr. domu 23 kod pocztowy 06-400 poczta CIECHANÓW 2002-01-15 do dziś
31. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT PBOBLEMÓW STRATEGICZNYCH2002-07-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-07-01 do dziś
3. Adresulica PL. ZGODY nr domu 5 nr lokalu 12 miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 50-432 poczta WROCŁAW 2002-07-01 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA SPORZĄDZENIA STATUTU: 28 KWIETNIA 1998 R.2002-01-15 do dziś
2PRZEPISY ZMIENIONE (W TYM NR PARAGRAFÓW): 1, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 42, 43, 44 PRZEPISY USUNIĘTE: 45, 46 TEKST JEDNOLITY STATUTU Z DNIA 17.04.2002 R.2002-07-01 do dziś
313.04.2005 R. -ZMIANA § 2, § 6, § 11, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 34, § 37, § 39 ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2005-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2002-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów
Rubryka 9 - Organ sprawujący nadzór
11. IgnorujMINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI2002-01-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZEŃ2007-03-14 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2007-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISZTYGA2002-01-15 do dziś
2. ImionaJAN MICHAŁ2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARENKO2002-01-15 do dziś
2. ImionaJERZY LEON2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURKOWSKI2007-03-14 do dziś
2. ImionaJERZY2007-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKIERNIA2007-03-14 do dziś
2. ImionaJERZY2007-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-14 do dziś
62. ImionaZBIGNIEW2007-03-14 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINDEL2005-06-15 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2005-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-15 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILL2002-01-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaANKLEWICZ2002-01-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻ2002-01-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD KAROL2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALESKI2002-01-15 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW WALDEMAR2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2002-01-15 do dziś
222 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-01-15 do dziś
324 51 Z PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2002-01-15 do dziś
425 13 A PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH TECHNICZNYCH2002-01-15 do dziś
526 15 Z PRODUKCJA SZKŁA TECHNICZNEGO2002-01-15 do dziś
626 26 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH2002-01-15 do dziś
728 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-01-15 do dziś
828 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-01-15 do dziś
931 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-01-15 do dziś
1031 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-15 do dziś
1133 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-01-15 do dziś
1201 50 Z GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2002-01-15 do dziś
1335 50 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-15 do dziś
1445 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-01-15 do dziś
1545 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-01-15 do dziś
1651 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-01-15 do dziś
1752 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2002-01-15 do dziś
1855 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-01-15 do dziś
1955 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2002-01-15 do dziś
2060 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-01-15 do dziś
2163 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2002-01-15 do dziś
2265 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-01-15 do dziś
2315 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-01-15 do dziś
2470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-15 do dziś
2570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-01-15 do dziś
2671 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-01-15 do dziś
2772 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-01-15 do dziś
2873 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO2002-01-15 do dziś
2973 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2002-01-15 do dziś
3073 20 I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2002-01-15 do dziś
3174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-01-15 do dziś
3274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-15 do dziś
3374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-01-15 do dziś
3417 30 Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-01-15 do dziś
3574 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2002-01-15 do dziś
3674 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-01-15 do dziś
3775 14 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ2002-01-15 do dziś
3875 22 Z OBRONA NARODOWA2002-01-15 do dziś
3975 24 Z BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE2002-01-15 do dziś
4080 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-01-15 do dziś
4185 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-15 do dziś
4285 32 D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2002-01-15 do dziś
4392 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2002-01-15 do dziś
4492 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-15 do dziś
4518 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH2002-01-15 do dziś
4692 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2002-01-15 do dziś
4792 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-15 do dziś
4893 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2002-01-15 do dziś
4919 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH2002-01-15 do dziś
5020 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2002-01-15 do dziś
5122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2002-01-15 do dziś
5222 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 12.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 12.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 12.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2005-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-05-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Nieodpłatna działalność statutowa
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA RADY FUNDACJI 10.06.2008 R.2008-10-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2008-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
1
1. Orzeczeniem sądu, uchwałą, czy zarządzeniem administracyjnymROZWIĄZANIE2008-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów