AQUAFORM INCORPORATED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000077402
Numer REGON: 350540314
Numer NIP: 6770009394
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2023-07-25
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/12635/23/734]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 350540314 NIP 67700093942009-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUAFORM INCORPORATED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 39222002-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina CZERNICHÓW miejscowość CZERNICHÓW2003-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość CZERNICHÓW ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 12-14 kod pocztowy 32-070 poczta CZERNICHÓW kraj POLSKA 2017-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.02.1992 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA DUDKOWSKA-WAWRZYCKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY ULICY SOBIESKIEGO 17 REP A NR 114/92 -UMOWA SPÓŁKI 23.06.2001 NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE RYNEK GŁÓWNY 6 REP A NR 6693/2001 -ZMIANA PKT VI, VII, IX, X, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI2002-01-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.12.2002 R. REP. A NR 11563/2002, NOTARIUSZ MGR KONRAD WYGONA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, RYNEK GŁ. 6; ZMIANA PKT III.2003-01-20 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 25 CZERWCA 2009 R. (REPERTORIUM A NR 2788/2009) PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA FARONA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 40/1, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCYCH ARTYKUŁACH: ART. VI, ART. IX, ART. X, ART. XI, ART. XIV, ART. XV, ART. XVI.2009-08-13 do dziś
412.09.2014, REP. A 4463/2014, NOTARIUSZ JAROSŁAW BECH Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KIELCACH PRZY UL. KOZIEJ 3, ZMIENIONO: PKT. VII I IX UMOWY SPÓŁKI.2014-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMPOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3678154622017-08-11 do dziś
4. Numer KRS0000686613 2017-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.455.000,00 ZŁ2017-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-08-11 do dziś
2
2. ImionaMARSVEN BELGIUM S.A2002-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2455000,00 ZŁ2014-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport171100,00 PLN2002-01-04 do dziś
2492000,00 ZŁ2014-10-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I Z OSOBNA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2002-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOVERSIER2023-07-25 do dziś
2. ImionaLAURENS CHRISTIAN2023-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU DO SPRAW SPRZEDAŻY I MARKETINGU2023-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLESIAK2002-01-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAROSŁAW2002-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU DO SPRAW OPERACYJNYCH I ZARZĄDZANIA2023-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoROSTWOROWSKI2011-02-04 do dziś
2. ImionaKAROL ANTONI2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-04 do dziś
21. NazwiskoSTAROWIEYSKI2011-02-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSKÓRA2002-01-04 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW WIESŁAW2002-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-01-04 do dziś
21. NazwiskoSTAROWIEYSKI2023-07-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIA2023-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-07-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-13 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-08-13 do dziś
322 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-08-13 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-08-13 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-08-13 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-08-13 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-08-13 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-08-13 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-08-13 do dziś
1027 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2020-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 R.-31.12.2000 R. data złożenia 11.06.2001 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2000 R.-31.12.2000 R.2002-01-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 20.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 24.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-10 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 31.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-17 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-14 do dziś
6data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-01 do dziś
7data złożenia 17.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-22 do dziś
8data złożenia 08.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-21 do dziś
9data złożenia 23.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-13 do dziś
10data złożenia 21.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-02 do dziś
11data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-01 do dziś
12data złożenia 17.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
13data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
14data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
15data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
16data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
17data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
18data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
19data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
20data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
21data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
22data złożenia 20.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
23data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
24data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-07-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-01 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-22 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-01 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-10 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-17 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-07-01 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-05-22 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-05-21 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-08-13 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-06-02 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-06-01 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 R.-31.12.2000 R.2002-01-04 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2000 R.-31.12.2000 R.2002-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów