SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „WIOSNA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000077395
Numer REGON: 931525740
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2009-02-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/20281/8/209]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP9315257402002-01-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „WIOSNA” W LIKWIDACJI2009-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 9142002-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina TRZEBNICA miejscowość TRZEBNICA2002-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEBNICA ulica JANA PAWŁA II nr domu 1 kod pocztowy 55-100 poczta TRZEBNICA kraj POLSKA 2008-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu17.08.1991 R. -STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 21.06.2001 R. NR 5 ZMIENIONE: PAR. PAR. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. USUNIĘTO: PAR. PAR. 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.2002-01-08 do dziś
230.05.2003 R. -ZMIENIONO § 21 PKT 1, PKT 2, PKT 4; § 22 PKT P/; § 30 I § 35.2003-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMIEŃCZUK2009-02-20 do dziś
2. ImionaJÓZEF TOMASZ2009-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2009-02-20 do dziś
2. ImionaALICJA PELAGIA2009-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERNAT2008-05-21 do dziś
2. ImionaBOŻENA2008-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOKRZYCKI2008-05-21 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JAN2008-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIN2008-05-21 do dziś
2. ImionaJANINA2008-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-01-08 do dziś
245 41 Z TYNKOWANIE2002-01-08 do dziś
345 44 A MALOWANIE2002-01-08 do dziś
470 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2002-01-08 do dziś
570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI2002-01-08 do dziś
670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-08 do dziś
770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-08 do dziś
885 32 D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2002-01-08 do dziś
945 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-08 do dziś
1045 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-01-08 do dziś
1145 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 16.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 06.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-06-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
5data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
6data złożenia 18.11.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-06-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji09.09.2008 R., UCHWAŁA NR 1/WZ/3/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „WIOSNA” O POSTAWIENIU SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI, W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ NR 3/WZ/2/2008 Z DNIA 30.06.2008 R. O POSTAWIENIU SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI.2009-02-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2009-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHOJSKI2009-02-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW HENRYK2009-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów