„BUDO-ZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000077317
Numer REGON: 272160394
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2021-03-26
Sygnatura akt[RDF/282681/21/935]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDO-ZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2011-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2001-12-31 do dziś
2. Adresulica WIERZBOWA miejscowość RYBNIK kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2001-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.2001 R. -NOTARIUSZ JACEK OSTALECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, UL.MŁYŃSKA 3/6, REP. A NR 13700/20012001-12-31 do dziś
28.06.2006 R. -NOTARIUSZ JACEK OSTALECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 7549/2006 ORAZ 20.07.2006 R. -NOTARIUSZ JACEK OSTALECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 9782/2006, DODANO PAR. 7 PKT 14 -362006-07-31 do dziś
322.10.2009 R., NOTARIUSZ JUSTYNA JAROS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 573/2009 10.11.2009 R., NOTARIUSZ JUSTYNA JAROS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 938/2009 -W PAR. 7 SKREŚLONO PKT 492009-11-20 do dziś
406.05.2010 R., REP. A NR 5160/2010, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK, TOMASZ ZIĘCINA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZMIENIONO: PAR. 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2010-10-28 do dziś
521.01.2011 R., REP. A NR 682/2011, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO: NOWE BRZMIENIE PAR. 16 UST. 42011-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.10.2001 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ „BUDO-ZBYT” W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „BUDO-ZBYT”2001-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDO-ZBYT” SPÓŁKA CYWILNA2001-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze12080/942001-12-31 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA RYBNIKA2001-12-31 do dziś
5. Numer REGON2721603942001-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLOBAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2010-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1211486022010-05-25 do dziś
4. Numer KRS0000348573 2010-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały319 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 319.000,00 ZŁ2010-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500.000,00 PLN2001-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1500.000,00 PLN2001-12-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2011-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON2012-01-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2009-11-20 do dziś
293 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2009-11-20 do dziś
393 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-11-20 do dziś
493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-11-20 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-11-20 do dziś
696 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2009-11-20 do dziś
796 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-11-20 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-20 do dziś
923 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2009-11-20 do dziś
1023 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2009-11-20 do dziś
1123 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2009-11-20 do dziś
1223 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2009-11-20 do dziś
1323 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2009-11-20 do dziś
1423 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2009-11-20 do dziś
1541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-11-20 do dziś
1641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-11-20 do dziś
1746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-11-20 do dziś
1846 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2009-11-20 do dziś
1946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-11-20 do dziś
2046 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-11-20 do dziś
2146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-11-20 do dziś
2246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-11-20 do dziś
2346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-11-20 do dziś
2446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-11-20 do dziś
2547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-11-20 do dziś
2647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-20 do dziś
2747 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-20 do dziś
2847 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-20 do dziś
2947 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-20 do dziś
3047 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-20 do dziś
3147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-20 do dziś
3247 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-20 do dziś
3347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-20 do dziś
3447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-20 do dziś
3547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-20 do dziś
3647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-20 do dziś
3747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-20 do dziś
3849 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2009-11-20 do dziś
3949 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-11-20 do dziś
4049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-11-20 do dziś
4150 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2009-11-20 do dziś
4252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-11-20 do dziś
4352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-11-20 do dziś
4452 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-11-20 do dziś
4552 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-11-20 do dziś
4652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-11-20 do dziś
4755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-11-20 do dziś
4855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-11-20 do dziś
4956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-11-20 do dziś
5056 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-11-20 do dziś
5156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-11-20 do dziś
5259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-11-20 do dziś
5359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-11-20 do dziś
5459 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-11-20 do dziś
5559 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2009-11-20 do dziś
5663 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-11-20 do dziś
5764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-11-20 do dziś
5877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-11-20 do dziś
5977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-11-20 do dziś
6077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-11-20 do dziś
6177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-11-20 do dziś
6279 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2009-11-20 do dziś
6379 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-11-20 do dziś
6479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-11-20 do dziś
6582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-11-20 do dziś
6690 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2009-11-20 do dziś
6791 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2009-11-20 do dziś
6891 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2009-11-20 do dziś
6991 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2009-11-20 do dziś
7091 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2009-11-20 do dziś
7191 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY2009-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-06-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032004-05-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-06 do dziś
4data złożenia 06.07.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
5data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-28 do dziś
6data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
7data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
8data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
9data złożenia 06.10.2011 okres 01.01.2011 -06.07.20112011-11-25 do dziś
10data złożenia 22.03.2012 okres 07.07.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
11data złożenia 07.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
12data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
13data złożenia 02.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
14data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
15data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
16data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
19data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta11.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2005 -31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2010-10-28 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ SPÓŁKI „BUDO-ZBYT” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU (SPÓŁKA DZIELONA) PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU „BUDO-ZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POSTACI DWÓCH RÓŻNYCH ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA-JEDNĄ ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ: OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY „STODOŁY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, DRUGĄ ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ ISTNIEJĄCĄ (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ): ER-BUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE): UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „BUDO-ZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 06.05.2010 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI; UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY „STODOŁY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z DNIA 06.05.2010 R.; UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ER-BUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 06.05.2010 R. W SPRAWIE UCZESTNICTWA SPÓŁKI W PODZIALE SPÓŁKI „BUDO-ZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU2010-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W GLIWICACH WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY DS. UPADŁOSCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr XII GU 53/11 data 07.07.20112011-08-22 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2011-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2011-08-22 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2011-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-22 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów