SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WŁ. JAGIEŁŁY

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000077006
Numer REGON: 471233908
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu75Data dokonania wpisu2022-10-10
Sygnatura akt[RDF/439531/22/263]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP4712339082001-12-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WŁ. JAGIEŁŁY2001-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 22812001-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2001-12-31 do dziś
2. Adresulica ŁAGIEWNICKA nr domu 118 kod pocztowy 91-471 poczta ŁÓDŹ 2001-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1TEKST PIERWOTNY 30.12.1995 R. NOWY STATUT UCHWALONO 05.12.2001 R.2001-12-31 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 15/Z/IX/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 21.03.2003 R. ZMIENIONO §§ 2, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 21, 26, 26 ZE ZNACZKIEM 1, 27, 28, 28 ZE ZNACZKIEM 1, 29, 30, 34, 35, 36, 36 ZE ZNACZKIEM 1, 36 ZE ZNACZKIEM 2, 36 ZE ZNACZKIEM 3, 37, 38, 39, 39 ZE ZNACZKIEM 1, 40, 41, 41 ZE ZNACZKIEM 1, 41 ZE ZNACZKIEM 2, 41 ZE ZNACZKIEM 3, 41 ZE ZNACZKIEM 4, 41 ZE ZNACZKIEM 5, 41 ZE ZNACZKIEM 6, 42, 42 ZE ZNACZKIEM 1, 43, 44, 44 ZE ZNACZKIEM 1, 44 ZE ZNACZKIEM 2, 44 ZE ZNACZKIEM 3, 44 ZE ZNACZKIEM 4, 45, 45 ZE ZNACZKIEM 1, 45 ZE ZNACZKIEM 2, 45 ZE ZNACZKIEM 3, 45 ZE ZNACZKIEM 4, 46, 52, 53, 53 ZE ZNACZKIEM 1, 54, 61, 62, 65 ZE ZNACZKIEM 1, 66, 68, 73, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 89, 90, 92, 94, 99, 99 ZE ZNACZKIEM 1, 108, 109 ZE ZNACZKIEM 1, 109 ZE ZNACZKIEM 2, 111, 1132003-05-08 do dziś
320.05.2006 R -ZMIENIONO §§ 6 UST. 3; 8 UST. 2; 10; 17; 19; 21 UST. 1 I 2; 22; 23; 25; 32 UST. 1; 34 UST 1; 36 UST. 1; 36 ZE ZN. 2; 37; 38; 43 UST 2 ZE ZM 1; 44 ZE ZN. 2 UST 2; 44 ZE ZN. 4; 45; 45 ZE ZN. 2; 46 UST. 1; 65; 65 ZE ZN. 1; 79 UST. 7; 86; 94 UST 3; 98; 109 UST. 2; -SKREŚLONO UST. 4 W § 7; UST 3 W § 21; § 36 ZE ZN. 3; UST 5 W § 39 ZE ZN. 1; UST. 2 W § 40; UST 1, 2 I 3 W § 43; § 45 ZE ZN. 1 I § 45 ZE ZN. 4; -DODANO UST. 7 W § 12; UST. 8 W § 79; UST. 2 ZE ZN. 1 W § 92;2006-08-11 do dziś
417 LISTOPADA 2007 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UST. 1 PKT 2, § 7, § 8 UST. 1, § 10 UST. 2 PKT 4, § 10 UST. 2 PKT 5, § 10 UST. 2 PKT 9, § 12 UST. 4, § 12 UST. 5, § 13 UST. 2, § 14 UST. 1 PKT 1, § 14 UST. 4, § 16 UST. 2, § 20 UST. 2 PKT 3, § 21 UST. 1, § 21 UST. 2, § 22 UST. 1,, § 22 UST. 2 PKT 1, 22 UST. 3, § 22 UST. 4, § 23, § 28 UST. 1 PKT 2, § 28 (1), § 29, § 30, § 31 UST. 1, § 33 UST. 1, § 35, § 36 UST. 1, § 36 UST. 4, § 37, § 38, § 39, § 40 UST. 3, § 40 UST. 5, § 40 UST. 6, § 41 (4), § 41 (6), § 42, § 42 (1), § 44 (2), § 44 (3) UST. 3,, § 45, § 45 (3) UST. 1, § 46 UST. 1, § 50, § 51, § 52, § 53, § 53 (1), § 58 UST. 1, § 62 UST. 1, § 65 (1) UST 2, § 66 UST. 1, § 67, § 69 UST. 2, § 72, § 73 UST. 1, § 73 UST. 3, § 74, § 76 UST. 1, § 78 UST. 1, § 78 UST. 3, § 79 UST. 2, § 79 UST. 6, WSTĘP DO § 80, § 80 PKT 14-15, § 81, § 82, § 84, § 85 UST. 2-3, § 86, § 87, § 88, § 89 UST. 1-8, § 90, § 97, § 102 UST. 2, § 103, § 107, § 109 UST. 3, § 109 (1), § 111 UST. 2, § 111 UST. 4 ZMIANA TYTUŁU A W ROZDZIALE XV, DODANO DO STATUTU § 4 UST. 4, § 6 UST. 1 (1), § 6 UST. 1 (2), § 6 UST 4 (1), § 7 (1), § 10 UST. 2 PKT 14, § 10 UST. 2 PKT 15, § 10 UST. 3, § 11 PKT 9-13, § 17 UST. 1 PKT 5, § 19 UST. 2 PKT 8, § 20 UST. 2 PKT 4-8, § 20 (1), § 23 (1), § 23 (2), § 27 UST. 4, § 31 UST. 3, § 39 (1) UST. 6, § 60 PKT 10, § 74 (1), § 76 UST. 4, § 79 (1), § 80 PKT 16 § 89 UST 9-12,, § 89 (1), § 90 (1), SKREŚLONO W STATUCIE § 6 UST. 1 PKT 1 (1), § 10 UST. 2 PKT 3, § 10 UST. 2 PKT 6, § 15 UST. 1 (1), § 28 UST. 1 PKT 5, § 28 UST. 2, § 36 UST. 1 (2), § 36 UST. 2, § 36 (1), § 36 (2), § 41 (1), § 41 (2), § 41 (3), § 65 (1) UST. 4, § 66 UST. 2, § 69 UST. 3, § 76 UST. 3, § 79 UST. 1, § 79 UST. 3-5, § 79 UST. 7-8, § 83, § 85 UST. 1, § 99, § 99 (1), § 100, § 109 UST. 2, § 111 UST. 1, § 112 SKREŚLONO TYTUŁ E W ROZDZIALE XV, DOTYCHCZASOWY § 55 OZNACZONO JAKO § 55 UST. 1 I DODANO § 55 UST. 2, DOTYCHCZASOWY § 114 OZNACZONO JAKO § 114 UST. 1 I DODANO § 114 UST. 22008-02-29 do dziś
5UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 20.06.2018 R., 21.06.2018 R., 22.06.2018 R., 25.06.2018 R., 26.06.2018 R., 27.06.2018 R. - ZMIENIONO TREŚĆ PRAGRAFÓW: §1, §3 UST. 1, §3 UST.3, §5, §6 UST. 3 P.PKT. 5, §6 UST. 4, §7 UST. 1, 2, 3, 4, §7 (1) UST. 1 I 2, §8 UST. 1 I 2, §9 UST. 1, §10 UST. 2 PKT. 9, §10 UST. 2 PKT. OD 11 DO 15 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ OD 10 DO 14, §11 P.PKT. 1 I 2, §17, §20(1), §26 UST. 3 I 4, §31 UST. 1 I 3, §32 UST. 1 I 2, §35, §36, §39 UST. 1, §40 UST. 3, §41(4), §45 UST. 1 I 2, §50, §51 UST. 1 P.PKT. 2, §52, §53, §53(1), §54, §58 UST. 1, §60 PKT. 7, §61 UST. 3 PKT. 2, §64, §65 UST. 4, §65 (1), §66 UST. 1, §68 UST. 1, §69 UST. 1, §72, §75, §76 UST. 1, §79(1) UST. 2, §79 (1) UST. 6, §79(1) UST. 7, §82 UST. 1, §82 UST. 2, §86 UST. 3, §89 UST. 2, §89 UST. 3, §89 UST. 4, §89 UST. 10, §89 UST. 11, §89(1) UST. 5, §89(1) UST. 8, §90 PKT. 11 P.PKT. D, §90 PKT. 11 P.PKT. H, §94 UST. 1, PKT. 1, §94 UST. 3, §102 UST. 2, §103 UST. 2, §104 UST. 2, §104 UST. 3, §108 UST. 2, §109(2), §111 UST. 3, §114 UST. 2. DODANO ZAPISY W PARAGRAFACH LUB DODANO NOWY PARAGRAF: W §4 DODANO UST. 1(1), W §5 DODANO UST. 3, DODANO §7(2) UST. 1 I 2, DODANO §9(1), W §10 UST. 2 DODANO PKT. 15, W §26 DODANO UST. 5 I 6, W §79(1) DODANO UST. 6(1), W §108 DODANO UST. 2(1), SKREŚLONO PARAGRAFY I NAZWY ROZDZIAŁÓW: §6 UST. 1 PKT. 1(1). §6 UST. 1(1), §6 UST. 1(2), §6 UST. 2, §6 UST. 3 PKT. 1, §8 UST. 3 I 4, ROZDZIAŁ V WPISOWE, UDZIAŁY I WKŁADY, §13, §14, §15, §16, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §23(1), §23(2), §25, §26 UST. 2, §28 (1), §29, §30, §32 UST. 3, §33, §34 UST. 1, 2, 3, §39(1), §41(6), §43 UST. 2(1), §44 UST. 2, ROZDZIAŁ XIII ZAMIANA MIESZKAŃ, §73, §74, §74(1), §76 UST. 4, §79(1) UST. 3, §90 UST. 13 I 14, §114 UST. 1.2021-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ O ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2001-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRYBACKI2020-02-20 do dziś
2. ImionaADAM2020-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNEGO2020-02-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-20 do dziś
21. NazwiskoSTAREK2019-06-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA EWA2017-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-02 do dziś
31. NazwiskoWOJDALSKA2017-04-18 do dziś
2. ImionaEWA AGATA2017-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2018-02-08 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW MAREK2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUREK2018-02-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINER2018-02-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻARYN2018-02-08 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPICHETA2018-02-08 do dziś
2. ImionaJAN DOMINIK2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-08 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARNECKA2018-02-08 do dziś
2. ImionaBARBARA2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-08 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARDECKA2018-02-08 do dziś
2. ImionaANNA JOLANTA2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-08 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2015-03-31 do dziś
2. ImionaBARBARA2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2015-03-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoZYGMUNT2010-01-18 do dziś
2. ImionaILONA HANNA2010-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-18 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa-REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPRAWACH ROZLICZEŃ Z KONTRAHENTAMI I CZŁONKAMI DOKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DYSPONOWANIEM ŚRODKAMI FINANSOWYMIM SPÓŁDZIELNI, W TYM DO PODPISYWANIA PRZELEWÓW BANKOWYCH, LOKAT ZAWIERANIE Z CZŁONKAMI, Z OSOBAMI NIE BĘDĄCYMI CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU -ZAWIERANIE Z CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYMI SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO UMÓW O PRZKESZTAŁCENIE PRZYSŁUGUJĄCEGO PRAWA DO TEGO LOKALU, NA WŁASNOŚCIOWE PRAWO -ZAWIERANIE Z CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI, OSOBAMI NIE BĘDĄCYMI CZŁONKAMI, KTÓRE WYGRAŁY PRZETARG UMÓW STOSOWNIE DO PRZEDMIOTU PRZETARGU -PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZYSTKICH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH SPRAW CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWYCH ORAZ UMÓW NAJMU POPRZEZ ZŁOŻENIE PODPISU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2010-01-18 do dziś
21. NazwiskoWOJDALSKA2016-03-11 do dziś
2. ImionaEWA AGATA2016-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa-REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI ORAZ ORGANIZACJAMI BRANŻOWYMI, -WSPÓŁPRACA Z WŁAŚCIWYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, -DOKONYWANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH REALIZACJI UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ Z DOSTAWCAMI I USŁUGOWCAMI OBCYMI, -ZAWIERANIE UMÓW Z FIRMAMI W RAMACH OBSŁUGI ORGANIZACYJNO-TECHNICZNEJ STATUTOWYCH ORGANÓW SPÓŁDZIELNI POPRZEZ ZŁOŻENIE PODPISU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.2016-03-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 20.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-12-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 01.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-06-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-10 do dziś
5data złożenia 30.05.2006 okres 01.01.2005 R.31.12.2005 R.2006-06-06 do dziś
6data złożenia 27.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-10 do dziś
7data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-10 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
10data złożenia 30.05.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
11data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
12data złożenia 10.05.2013 okres 01.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-09-30 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
14data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
15data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
16data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
17data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
18data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
20data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
21data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.31.12.2005 R.2006-06-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-09-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
301.01.2005 R.31.12.2005 R.2006-06-06 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-05-10 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
601.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-10 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
301.01.2005 R.31.12.2005 R.2006-06-06 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-05-10 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
601.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
901.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-09-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
1401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów