„BOTTA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000076989
Numer REGON: 273848603
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2018-11-13
Sygnatura akt[RDF/895504/18/112]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP2738486032002-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOTTA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2005-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, nr w rejestrze 152392002-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość M.ST. WARSZAWA2003-06-24 do dziś
2. Adresulica PIERNIKARCZYKA nr domu 9 miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-749 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2002-01-21 do dziś
ulica POLNA nr domu 3 nr lokalu 509 kod pocztowy 00-622 poczta WARSZAWA 2005-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BOTTA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ NA SŁOWACJI2002-01-21 do dziś
2. Siedzibakraj SŁOWACJA województwo BRATYSŁAWA powiat BRATYSŁAWA gmina BRATYSŁAWA miejscowość BRATYSŁAWA2002-01-21 do dziś
3. Adresulica FRANA KRALA nr domu 15 kod pocztowy 811 05 poczta BRATYSŁAWA 2002-01-21 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI-21 STYCZNIA 1998 R. PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ BUJALSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, NR REPERT. A NR 408/98 ZMIANA UMOWY-1 PAŹDZIERNIKA 2001 R. PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ TURKOT W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE NR REPERT. A NR 1418/2001 (ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI; ZMIENIONO ART. 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI; SKREŚLONO ZD.2 UST. 2 PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI; SKREŚLONO PAR. 11, 12, 13; DOTYCHCZASOWE PAR. OD 14 DO 21 OZNACZONO ODPOWIEDNIO JAKO PAR. OD 11 DO 18; DOTYCHCZASOWY PAR. 22 ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO PAR. 19 W PARAGRAFIE TYM ZMIENIONO UST. 1 I DODANO UST. 4 I UST. 5; DOTYCHCZASOWE PAR. OD 23 DO 33 ZOSTAŁY OZNACZONE ODPOWIEDNIO JAKO PAR. OD 20 DO 30; SKREŚLONO DOTYCHCZASOWY PAR. 34; DOTYCHCZASOWE PAR. OD 35 DO 38 ZOSTAŁY OZNACZONE ODPOWIEDNIO JAKO PAR. OD 31 DO 34)2002-01-21 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 18 MAJA 2002 R. REPERTORIUM A NR 857/2002 PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ TURKOT W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 45 LOK. 2 W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2002-10-01 do dziś
3ZMIANA UMOWY W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2003 R., REPERTORIUM A NR 4080/2003, PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ TURKOT W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 45 LOK. 2 W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 21 UMOWY SPÓŁKI.2003-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOTTA2002-01-21 do dziś
2. ImionaHENRI RENE2002-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 62 UDZIAŁY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 6.200 ZŁ2002-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„POPT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0130625902002-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 248 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 24.800 ZŁ2002-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego31.000,00 PLN2002-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA2002-01-21 do dziś
226 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2002-01-21 do dziś
326 61 B PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU2002-01-21 do dziś
426 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA2002-01-21 do dziś
526 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2002-01-21 do dziś
626 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2002-01-21 do dziś
726 65 Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO-CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH2002-01-21 do dziś
826 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH2002-01-21 do dziś
926 70 Z PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO2002-01-21 do dziś
1028 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-01-21 do dziś
1128 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-01-21 do dziś
1214 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU2002-01-21 do dziś
1328 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-01-21 do dziś
1428 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2002-01-21 do dziś
1528 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY (POZA KOTŁAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ)2002-01-21 do dziś
1629 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA2002-01-21 do dziś
1729 56 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-01-21 do dziś
1829 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2002-01-21 do dziś
1941 00 A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-01-21 do dziś
2041 00 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY2002-01-21 do dziś
2145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-01-21 do dziś
2245 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2002-01-21 do dziś
2320 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2002-01-21 do dziś
2445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-21 do dziś
2545 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2002-01-21 do dziś
2645 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2002-01-21 do dziś
2745 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2002-01-21 do dziś
2845 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2002-01-21 do dziś
2945 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-01-21 do dziś
3045 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-01-21 do dziś
3145 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-01-21 do dziś
3245 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-01-21 do dziś
3345 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2002-01-21 do dziś
3420 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2002-01-21 do dziś
3545 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2002-01-21 do dziś
3645 25 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2002-01-21 do dziś
3745 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-01-21 do dziś
3845 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-01-21 do dziś
3945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-01-21 do dziś
4045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-01-21 do dziś
4145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-01-21 do dziś
4245 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-01-21 do dziś
4345 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-01-21 do dziś
4445 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2002-01-21 do dziś
4526 30 Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH2002-01-21 do dziś
4645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-01-21 do dziś
4745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-01-21 do dziś
4845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-01-21 do dziś
4945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-01-21 do dziś
5045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-01-21 do dziś
5145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-01-21 do dziś
5245 41 Z TYNKOWANIE2002-01-21 do dziś
5345 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-01-21 do dziś
5445 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-01-21 do dziś
5545 43 B SZTUKATORSTWO2002-01-21 do dziś
5626 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2002-01-21 do dziś
5745 44 A MALOWANIE2002-01-21 do dziś
5845 44 B SZKLENIE2002-01-21 do dziś
5945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-01-21 do dziś
6045 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-01-21 do dziś
6151 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-01-21 do dziś
6251 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-01-21 do dziś
6351 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2002-01-21 do dziś
6451 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2002-01-21 do dziś
6551 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-01-21 do dziś
6651 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2002-01-21 do dziś
6726 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2002-01-21 do dziś
6852 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-01-21 do dziś
6960 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-01-21 do dziś
7060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-01-21 do dziś
7160 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-01-21 do dziś
7270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-21 do dziś
7370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-21 do dziś
7470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-21 do dziś
7570 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-01-21 do dziś
7670 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-01-21 do dziś
7770 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-01-21 do dziś
7826 52 Z PRODUKCJA WAPNA2002-01-21 do dziś
7971 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-01-21 do dziś
8071 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-01-21 do dziś
8171 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-01-21 do dziś
8271 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-01-21 do dziś
8373 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2002-01-21 do dziś
8473 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2002-01-21 do dziś
8574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-01-21 do dziś
8674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-01-21 do dziś
8774 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2002-01-21 do dziś
8874 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-01-21 do dziś
8926 53 Z PRODUKCJA GIPSU2002-01-21 do dziś
9074 40 Z REKLAMA2002-01-21 do dziś
9174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-21 do dziś
9290 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2002-01-21 do dziś
9390 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2002-01-21 do dziś
9490 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2002-01-21 do dziś
9590 00 D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW2002-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 30.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-01-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2003 R. DO 31 GRUDNIA 2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2003 R. DO 31 GRUDNIA 2003 R.2004-08-06 do dziś
3data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-13 do dziś
4data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-13 do dziś
5data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-13 do dziś
6data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-13 do dziś
7data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2003 R. DO 31 GRUDNIA 2003 R.2004-08-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji04.03.2005 R. AKT NOTARIALNY Z DNIA 04 MARCA 2005 R., REPERTORIUM A NR 1018/2005, BEATA TURKOT -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KRUCZEJ 16/22, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POWOŁANIU LIKWIDATORA.2005-03-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ LIKWIDATORA2005-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKĘDZIERSKI2005-03-22 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK MARIA2005-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2005-03-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki04.03.2005 R. AKT NOTARIALNY Z DNIA 04 MARCA 2005 R., REPERTORIUM A NR 1018/2005, BEATA TURKOT NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KRUCZEJ 16/22, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POWOŁANIU LIKWIDATORA.2005-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegonazwa sądu prowadzącego postępowanie SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy XVII UKŁ 44/03 data orzeczenia 03.04.20032003-06-16 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów