SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA RAZEM - STRZESZYN W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000076980
Numer REGON: 004852094
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-10-31
Sygnatura akt[RDF/455980/22/442]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0048520942002-01-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA RAZEM - STRZESZYN W LIKWIDACJI2022-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze RSA 11542002-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-01-14 do dziś
2. Adresulica GOMBROWICZA nr domu 6 H nr lokalu 1 kod pocztowy 60 -461 poczta POZNAŃ 2002-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT ZŁOŻONO UCHWALONY W DNIU 23.10.1990 R.2002-01-14 do dziś
2-NOWA WERSJA STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWALONA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW DNIA 17 GRUDNIA 2001 R., -18 LUTEGO 2002 R. ZMIENIONO PAR. 5, PAR. 38, PAR. 62 UST. 5, PAR. 81 UST. 1, PAR. 95, PAR. 96, PAR. 97, PAR. 98, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 101, PAR. 102, PAR. 103, PAR. 104.2002-04-11 do dziś
318 GRUDNIA 2003 TEKST JEDNOLITY.2004-03-17 do dziś
429.06.2005 R., ZMIENIONO PAR. 5 PKT 1 STATUTU2005-09-13 do dziś
503.11.2006 R., DODANO: PAR. 8 (1), PAR. 9 PKT 1 UST. 7-24, PAR. 11 UST. 10 I 11, PAR. 40 (1), PAR. 40 (2), PAR. 40 (3), PAR. 40 (4), PAR. 40 (5), PAR. 40 (6), PAR. 40 (7), PAR. 52 (1), PAR. 58 UST. 2, PAR. 58 (1), PAR. 85 PKT 23, ZMIENIONO: PAR. 56, PAR. 63, PAR. 61.2007-02-19 do dziś
628 CZERWCA 2007 ROKU ZMIANA PAR. 2 PKT 3 STATUTU2008-06-25 do dziś
715.12.2009 R. -ZMIENIONO § 2 PKT 3 STATUTU.2011-01-25 do dziś
820.12.2011 R. -ZMIENIONO PARAGRAF 89 UST. 1 STATUTU.2012-01-25 do dziś
9ZMIANA STATUTU Z DNIA 25.06.2012 R. ZMIENIA SIĘ § 2 PKT 3 STATUTU2012-09-26 do dziś
1022.12.2014 R., § 2 PKT 3 02.03.2015 R., § 4 UST.22015-03-27 do dziś
11DNIA 7 GRUDNIA 2015 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO § 2 PKT 3 STATUTU2016-03-21 do dziś
1220.12.2016 R. ZMIANA § 2 PKT 32017-07-12 do dziś
1329.09.2017 R., ZMIENIONO § 2 PKT 3 STATUTU2017-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielnia31.12.20202017-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONOWSKI2012-02-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ2012-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANDAR2012-01-25 do dziś
2. ImionaJOANNA2012-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2008-06-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ JĘDRZEJ2008-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-27 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-27 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-27 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-03-27 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-03-27 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-27 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 12.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-12-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 01.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-03-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
4data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
5data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
6data złożenia 13.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-22 do dziś
7data złożenia 31.07.2009 okres 2008 R.2009-08-10 do dziś
8data złożenia 09.08.2010 okres 2009 ROK2010-09-08 do dziś
9data złożenia 29.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-23 do dziś
10data złożenia 13.11.2012 okres ROK 20112012-12-12 do dziś
11data złożenia 18.07.2013 okres ROK 20122013-09-09 do dziś
12data złożenia 14.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
13data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
14data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
15data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
16data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.01.20172018-06-27 do dziś
17data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
18data złożenia 26.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
19data złożenia 31.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-31 do dziś
20data złożenia 31.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-22 do dziś
42008 R.2009-08-10 do dziś
52009 ROK2010-09-08 do dziś
62010 ROK2011-08-23 do dziś
7ROK 20112012-12-12 do dziś
8ROK 20122013-09-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.01.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-31 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-22 do dziś
52008 R.2009-08-10 do dziś
62009 ROK2010-09-08 do dziś
72010 ROK2011-08-23 do dziś
8ROK 20112012-12-12 do dziś
9ROK 20122013-09-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.01.20172018-06-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUPŁYW OKRESU, NA KTÓRY, W MYŚL STATUTU, SPÓŁDZIELNIE UTWORZONO - ART. 113 § 1 PKT 1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE , 01.01.20212022-03-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI JEST UPOWAŻNIONY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2022-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁYGA2022-03-16 do dziś
2. ImionaMARIAN WACŁAW2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów