SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK” W BĘDZINIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000076840
Numer REGON: 001211897
Numer NIP: 6290023483
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2022-05-31
Sygnatura akt[RDF/384708/22/365]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012118972001-12-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK” W BĘDZINIE2001-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 9682001-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2001-12-29 do dziś
2. Adresulica SIEMOŃSKA nr domu 9 kod pocztowy 42-503 poczta BĘDZIN 2001-12-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SMGORNIK.BEDZIN.PL2015-06-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SM-GORNIK.BEDZIN.PL2015-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.06.1995 R. ZŁOŻONO JEDNOLITY TEKST STATUTU 10.06.1996 R. ZMIENIONO PAR. 2 I PAR. 91 STATUTU 28.06.1996 R. -ZMIENIONO PAR. 22 STATUTU 19.06.2000 R. ZMIENIONO PAR. 14 STATUTU I DODANO W PAR. 70 UST. 3 O NOWYM BRZMIENIU 02.03.2001 R. -W PAR. 70 STATUTU SKREŚLONO UST. 3 A ZAMIAST NIEGO DOPISANO W PAR. 70 UST. 3, UST. 4 I UST. 5 O NOWYM BRZMIENIU2001-12-29 do dziś
2DNIA 05.06.2003 R. -ZMIENIONO PARAGRAFY STATUTU OD 1 DO 95 ORAZ DODANO PARAGRAFY OD 96 -1292003-10-23 do dziś
311.05.2006 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 37, 51, 56, 57, 65, 69, 70, 74, 76, 79, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 97, 102, 106, 107, 108, 111, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125.2006-08-31 do dziś
429.11.2007 ZMIENIONO PARAGRAFY; PAR. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98ZE ZN1 1, 103, 105, 106, 108, 113, 114, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 128, ORAZ ZŁOŻONO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2008-03-31 do dziś
519.05.2010 R., -ZMIANIE ULEGAJĄ PARAGRAFY: 51, 91, 96, 98 ORAZ W CZĘŚCI II TYTUŁ ROZDZIAŁU V.2010-08-12 do dziś
611.05.2016R.ZMIENIONO:§ 1,§ 30;§ 37;§ 52;§ 54;§ 80;2016-07-07 do dziś
705.09.2018R. ZMIENIONO: § 3 UST. 3, § 4, § 6 UST. 19, § 7 UST. 15, § 9, § 13 UST. 1, § 17, § 21 UST. 1, § 22 UST. 3, § 22 UST. 7, § 23 UST. 2, § 24 UST. 2, § 25, § 26 UST. 1 PKT 2, § 30 UST. 4, § 30 UST. 5, § 30 UST. 9 PKT 1, § 36 UST. 1, § 39, § 41 UST. 1, § 51 UST. 1 PKT 11, § 52 UST. 4 PKT 2, § 54 UST. 1 PKT 1, § 70 UST. 2, § 76 UST. 2, § 77, § 78, § 81 UST. 6, § 81 UST. 7 PKT 1, § 82 UST. 4, § 89 UST. 9, § 89 UST. 17, § 91 UST. 2, § 98 ZE ZN. 1 UST. 13 PKT 2, § 105 UST. 2 SKREŚLONO: § 5 UST. 1, § 5 UST. 6 PKT 5, § 6 UST. 15, § 8, § 10, § 11, § 12, § 14 UST. 1, § 14 UST. 2, § 14 UST. 3, § 14 UST. 4, § 14 UST. 5, § 14 UST. 8, § 14 UST. 9, § 14 UST. 10, § 20 UST. 5 PKT 3, § 22 UST. 3 ZE ZN. 1, § 22 UST. 4, § 30 UST. 3, § 30 UST. 7, § 32, § 33, § 34, § 37 UST. 4 ZE ZN. 1, § 42 UST. 2, § 42 UST. 3, § 51 UST. 1 PKT 15, § 54 UST. 1 PKT 2, § 54 UST. 1 PKT 4, § 70 UST. 6, § 75 UST. 2, § 76 UST. 10, § 81 UST. 2, § 81 UST. 4, § 96, § 98 UST. 1 PKT 2, § 98 UST. 1 PKT 2 ZE ZN. 1, § 98 UST. 4, § 98 ZE ZN. 1 UST. 7 PKT 1, § 98 ZE ZN. 1 UST. 7 PKT 2, § 98 ZE ZN. 1 UST. 13 PKT 3, § 103 UST. 1 DODANO: § 3 UST. 6, § 4 ZE ZN. 1, § 5 UST. 4 ZE ZN. 1, § 6 UST. 21, § 7 UST. 23, § 14 UST. 11, § 14 UST. 12, § 14 UST. 13, § 14 UST. 14, § 14 UST. 15, § 17 ZE ZN. 1, § 21 UST. 1 ZE ZN. 1, § 23 UST. 3, § 25 ZE ZN. 1, § 26 UST. 4, § 30 UST. 4 ZE ZN. 1, § 30 UST. 4 ZE ZN. 2, § 30 UST. 4 ZE ZN. 3, § 30 UST. 4 ZE ZN. 4 PO DZIALE IV CZĘŚCI OGÓLNEJ - DZIAŁ V: § 75 ZE ZN. 1, § 78 ZE ZN. 1, § 78 ZE ZN. 2, § 78 ZE ZN. 3, § 78 ZE ZN. 4, § 78 ZE ZN. 5, § 78 ZE ZN. 6, § 78 ZE ZN. 7, § 80 UST. 6, § 81 UST. 11, § 84 UST. 2 ZE ZN. 1, § 84 UST. 2 ZE ZN. 2, § 84 UST. 2 ZE ZN. 3, § 89 UST. 18, § 98 UST. 1 PKT 6, § 122 UST. 32019-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPAR. 55 1) OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA -(PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTWA). 2) OŚWIADCZENIE WOLI, O KTÓRYM MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPRAWNIONE SKŁADAJĄ SWOJE PODPISY. PEŁNOMOCNIKA NIE USTANOWIONO.2003-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDERELA2019-09-25 do dziś
2. ImionaBARTOSZ IRENEUSZ2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-09-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-25 do dziś
21. NazwiskoDUMIN2001-12-29 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-12-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURSKA2021-09-15 do dziś
2. ImionaIZABELA JOANNA2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEJSKI2021-09-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD EDWARD2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2021-09-15 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZEK2021-09-15 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ADAM2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBSKI2018-06-13 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2018-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASOŃ2018-06-13 do dziś
2. ImionaULRYK PIOTR2018-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-13 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZAN2018-06-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2018-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoGAWRON2019-09-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BOGUSŁAWA2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-25 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaWSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2019-09-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-02-13 do dziś
241 20 Z WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-02-13 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-02-13 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH2019-02-13 do dziś
568 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-13 do dziś
668 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI WŁASNYMI2019-02-13 do dziś
793 19 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKRAEACJĄ I SPORTEM2019-02-13 do dziś
868 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-13 do dziś
968 32 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2019-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 R. data złożenia 26.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 R.2002-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 R. data złożenia 18.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 R. data złożenia 09.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-02 do dziś
5data złożenia 22.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
6data złożenia 21.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
7data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-24 do dziś
8data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
9data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
10data złożenia 30.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
11data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
12data złożenia 20.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
13data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
14data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
15data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
16data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
17data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
18data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
19data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
20data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
21data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2001 R.2002-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-02 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-31 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
701.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-24 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów