„BOSCH CENTRUM AGARES” BARBARA I JERZY SCHMIDT SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000076778
Numer REGON: 190134948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/305709/21/729]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP1901349482004-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSCH CENTRUM AGARES” BARBARA I JERZY SCHMIDT SPÓŁKA JAWNA2002-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2002-01-02 do dziś
2. Adresulica LECZKOWA nr domu 21 miejscowość GDAŃSK kod pocztowy 80-432 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2002-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BOSCH CENTRUM AGARES” BARBARA I JERZY SCHMIDT SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ BĄKOWO2015-09-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina KOLBUDY miejscowość BĄKOWO2015-09-14 do dziś
3. Adresmiejscowość BĄKOWO ulica UL. ORDYNACKA nr domu 3 kod pocztowy 83-050 poczta KOLBUDY kraj POLSKA 2015-09-14 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.03.2001 R. ZMIENIONO PAR. 2, 5, 6, 8, DODANO PAR. 2A UMOWY SPÓŁKI2002-01-02 do dziś
209.02.2006 -ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2006-03-13 do dziś
302.03.2009 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2009-04-16 do dziś
402.01.2013R., UMOWA SPÓŁKI, §22013-06-07 do dziś
501.08.2013 R. ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2013-10-28 do dziś
624.06.2015R., UMOWA SPÓŁKI §22015-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ PODJĘTEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 2/2001 Z DN. 31 MARCA 2001 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2002-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOSCH CENTRUM AGARES S.C. BARBARA I JERZY SCHMIDT2002-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-02 do dziś
3. Numer w rejestrze253102002-01-02 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA W GDAŃSKU,2002-01-02 do dziś
5. Numer REGON1901349482002-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2002-01-02 do dziś
2. ImionaBARBARA JADWIGA2002-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-02 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2002-01-02 do dziś
2. ImionaJERZY FRANCISZEK2002-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-02 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ OSOBNO2002-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2002-01-02 do dziś
2. ImionaBARBARA JADWIGA2002-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2002-01-02 do dziś
2. ImionaJERZY FRANCISZEK2002-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-10-28 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-10-28 do dziś
377 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2013-10-28 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-10-28 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-10-28 do dziś
666 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-10-28 do dziś
766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2013-10-28 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-28 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-10-28 do dziś
1047 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 11.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20022003-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 16.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20032004-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20042005-06-21 do dziś
4data złożenia 25.05.2006 okres ROK 20052006-06-23 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres ROK 20062007-09-25 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-26 do dziś
7data złożenia 26.06.2009 okres ROK 20082009-07-01 do dziś
8data złożenia 25.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-12 do dziś
9data złożenia 13.06.2011 okres ROK 20102011-06-17 do dziś
10data złożenia 25.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-27 do dziś
11data złożenia 21.05.2013 okres 2012 ROK2013-06-20 do dziś
12data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
14data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
16data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-06-23 do dziś
2ROK 20062007-09-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-26 do dziś
4ROK 20082009-07-01 do dziś
52009 ROK2010-07-12 do dziś
6ROK 20102011-06-17 do dziś
72011 ROK2012-06-27 do dziś
82012 ROK2013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów