„LDS” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000076740
Numer REGON: 150917908
Numer NIP: 5730240475
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2020-10-29
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7275/20/953]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-01-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP1509179082002-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, nr w rejestrze 18162002-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2015-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. JASNOGÓRSKA nr domu 26 nr lokalu 203 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2016-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.12.1995 R. KN ANNA BIAŁAS-CZĘSTOCHOWA -REP.9482/95 02.02.1996 R. ZMIANY DO STATUTU-KN TERESA ORGAŃSKA CZĘSTOCHOWA-REP.481/96 30.05.2001 KN MARIA WINIARSKA CZĘSTOCHOWA, UL. RACŁAWICKA 2, REPERTORIUM A NR 3584/2001 ZMIENIONO PAR. 6, 7, 11, 8, 12, 13, 14, 15 SKREŚLONO PAR. 4, 5, 9, 10, 16, 172002-01-29 do dziś
230.06.2005 R., REP. A NR 4315/2005 ASESOR NOTARIALNY ARKADIUSZ SZKURŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA IWONY MATERNIAK-ANDRECKIEJ NOTARIUSZA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 16 W PAR. 4 DODANO PUNKTY: 115, 116, 117, 118.2005-10-18 do dziś
331.07.2006 R., REP. A NR 4923/2006, NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 16 -ZMIANA PAR. 9 UST. 42006-08-25 do dziś
427.05.2008 R., REP. A NR 4070/2008, NOTARIUSZ EWA ROKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 24/1 -W PAR. 4 DODANO PKT 119-1302008-06-26 do dziś
518.02.2013 R. REPERTORIUM A NR 746/2013, NOTARIUSZ EWA ROKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 24/1, ZMIENIONO § 5 STATUTU2013-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-29 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-01-29 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?TAK2002-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego890000,00 ZŁ2013-05-06 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji8902013-05-06 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego890000,00 ZŁ2013-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,00 PLN2002-01-29 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta1000,00 PLN2002-01-29 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem125.000,00 PLN2002-01-29 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-05-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7702013-05-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-05-06 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2013-05-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1202013-05-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-05-06 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT JEDNOOSOBOWO2002-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERWINOWSKI2015-12-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ NIKO2015-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoARENDT2013-05-06 do dziś
2. ImionaJACEK2013-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2002-01-29 do dziś
245 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-01-29 do dziś
374 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2002-01-29 do dziś
474 50 B DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WYNAJMUJĄCYCH SIĘ DO PRACY2002-01-29 do dziś
574 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2002-01-29 do dziś
674 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-01-29 do dziś
774 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2002-01-29 do dziś
874 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2002-01-29 do dziś
974 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2002-01-29 do dziś
1074 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-01-29 do dziś
1174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-29 do dziś
1245 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-01-29 do dziś
1345 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2002-01-29 do dziś
1445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-29 do dziś
1545 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2002-01-29 do dziś
1645 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZESYŁOWYCH2002-01-29 do dziś
1745 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2002-01-29 do dziś
1845 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2002-01-29 do dziś
1945 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-01-29 do dziś
2045 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-01-29 do dziś
2145 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-01-29 do dziś
2222 12 Z WYDAWANIE GAZET2002-01-29 do dziś
2345 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-01-29 do dziś
2445 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2002-01-29 do dziś
2545 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2002-01-29 do dziś
2645 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2002-01-29 do dziś
2745 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-01-29 do dziś
2845 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-01-29 do dziś
2945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-01-29 do dziś
3045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-01-29 do dziś
3145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-01-29 do dziś
3245 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-01-29 do dziś
3328 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH2002-01-29 do dziś
3445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-01-29 do dziś
3545 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2002-01-29 do dziś
3645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-01-29 do dziś
3745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-01-29 do dziś
3845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-01-29 do dziś
3945 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-01-29 do dziś
4045 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-01-29 do dziś
4145 41 Z TYNKOWANIE2002-01-29 do dziś
4245 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-01-29 do dziś
4345 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-01-29 do dziś
4434 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW SPALINOWYCH ZE SPALANIEM WEWNĘTRZNYM STOSOWANYCH W POJAZDACH MECHANICZNYCH2002-01-29 do dziś
4545 43 B SZTUKATORSTWO2002-01-29 do dziś
4645 44 A MALOWANIE2002-01-29 do dziś
4745 44 B SZKLENIE2002-01-29 do dziś
4845 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-01-29 do dziś
4945 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-01-29 do dziś
5050 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-01-29 do dziś
5150 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-01-29 do dziś
5250 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-01-29 do dziś
5350 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2002-01-29 do dziś
5450 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-01-29 do dziś
5534 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-01-29 do dziś
5650 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2002-01-29 do dziś
5751 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-01-29 do dziś
5851 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-01-29 do dziś
5951 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-01-29 do dziś
6051 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2002-01-29 do dziś
6152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-01-29 do dziś
6252 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-01-29 do dziś
6355 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-01-29 do dziś
6455 30 A RESTAURACJE2002-01-29 do dziś
6555 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-01-29 do dziś
6634 10 C PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU OSÓB2002-01-29 do dziś
6755 40 Z BARY2002-01-29 do dziś
6855 51 Z STOŁÓWKI2002-01-29 do dziś
6955 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2002-01-29 do dziś
7063 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-01-29 do dziś
7165 21 Z LEASING FINANSOWY2002-01-29 do dziś
7265 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2002-01-29 do dziś
7365 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-01-29 do dziś
7467 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-29 do dziś
7566 03 Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE2002-01-29 do dziś
7670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-29 do dziś
7734 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW2002-01-29 do dziś
7870 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-29 do dziś
7970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-29 do dziś
8070 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-01-29 do dziś
8170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-01-29 do dziś
8270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-01-29 do dziś
8371 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-01-29 do dziś
8471 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-01-29 do dziś
8571 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2002-01-29 do dziś
8671 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2002-01-29 do dziś
8771 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2002-01-29 do dziś
8834 10 E PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO CELÓW SPECJALNYCH2002-01-29 do dziś
8971 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-01-29 do dziś
9071 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-01-29 do dziś
9171 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-01-29 do dziś
9271 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-01-29 do dziś
9372 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-01-29 do dziś
9472 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-01-29 do dziś
9572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-01-29 do dziś
9672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-01-29 do dziś
9772 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2002-01-29 do dziś
9872 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-01-29 do dziś
9934 20 Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2002-01-29 do dziś
10074 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-01-29 do dziś
10174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-01-29 do dziś
10274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-01-29 do dziś
10374 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-29 do dziś
10474 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-01-29 do dziś
10574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-01-29 do dziś
10674 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZA2002-01-29 do dziś
10774 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2002-01-29 do dziś
10874 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-01-29 do dziś
10974 40 Z REKLAMA2002-01-29 do dziś
11050 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-10-18 do dziś
11150 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2005-10-18 do dziś
11251 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2005-10-18 do dziś
11351 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA.2005-10-18 do dziś
11451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA.2005-10-18 do dziś
11551 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2005-10-18 do dziś
11652 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2005-10-18 do dziś
11752 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-10-18 do dziś
11852 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH WWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-18 do dziś
11945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-06-26 do dziś
12077 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-06-26 do dziś
12177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-06-26 do dziś
12246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-06-26 do dziś
12345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-06-26 do dziś
12445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-06-26 do dziś
12545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-06-26 do dziś
12645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-06-26 do dziś
12745 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2008-06-26 do dziś
12849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-06-26 do dziś
12952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-06-26 do dziś
13052 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2008-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. - 31.12.2000 R. data złożenia 31.05.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R. - 31.12.2000 R.2002-01-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 09.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia 10.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-25 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 21.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-01 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-18 do dziś
6data złożenia 10.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-25 do dziś
7data złożenia 02.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-22 do dziś
8data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
9data złożenia 04.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-25 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-25 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-22 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-25 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-25 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-22 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-03 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. - 31.12.2000 R.2002-01-29 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów