IMBRABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000076483
Numer REGON: 532235553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-07-02
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11542/19/697]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP5322355532004-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIMBRABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŻARÓW miejscowość IMBRAMOWICE2004-05-27 do dziś
2. Adresulica ŻAROWSKA nr domu 38 kod pocztowy 58-130 poczta IMBRAMOWICE 2004-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.10.2001 R. IWONA MARIA TYLKA, KN. W KRAPKOWICACH, REP. A NR 2421/2001 R.2002-01-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.12.2003 R., KN WŁADYSŁAWA DUDUŚ W ŚWIDNICY, REP. A NR 10947/2003 - ZMIENIONO PAR. 2, 3, 6 UMOWY SPÓŁKI2004-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMBORSKA2004-05-27 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ALICJA2004-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ2004-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-01-04 do dziś
252 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2002-01-04 do dziś
374 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-01-04 do dziś
445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-04 do dziś
545 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2004-05-27 do dziś
660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-05-27 do dziś
745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-05-27 do dziś
870 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-05-27 do dziś
945 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-05-27 do dziś
1070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-05-27 do dziś
1145 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2004-05-27 do dziś
1270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-05-27 do dziś
1345 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2004-05-27 do dziś
1445 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-05-27 do dziś
1545 41 Z TYNKOWANIE2004-05-27 do dziś
1645 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2004-05-27 do dziś
1726 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2004-05-27 do dziś
1836 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-05-27 do dziś
1945 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2004-05-27 do dziś
2045 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-05-27 do dziś
2145 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2004-05-27 do dziś
2245 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2004-05-27 do dziś
2345 44 A MALOWANIE2004-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji11.09.2017 R., NOTARIUSZ JULITAROGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NE 3/4 REP. A NR 1810/2017 , 11.09.20172018-01-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO LIKWIDATOR2018-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoZAJONZ2018-01-04 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ALICJA2018-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności11.09.2017 R., NOTARIUSZ JULITAROGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NE 3/4 REP. A NR 1810/2017 , 11.09.2017 POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DNIA 02 LIPCA 2021 ROKU SYGN.AKT 11542/19/697, NA PODSTAWIE ART. 25D UST.1 USTAWY Z DNIA 20.08.1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (DZ.U.2021.112 TJ.) ROZWIĄZANO SPÓŁKĘ BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO, 02.07.20212021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów