„BUS-SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000076263
Numer REGON: 531537157
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-02-18
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/866/21/145]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 531537157 NIP 75425893522007-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUS-SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr. w rejestrze 35082001-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2001-12-28 do dziś
2. Adresulica DZIAŁKOWA nr. domu 6 miejscowość OPOLE kod pocztowy 45-144 poczta OPOLE kraj POLSKA 2001-12-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@BUS-SERVICE.PL2021-02-18 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUS-SERVICE.PL2021-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.04.1999 R, NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 4098/1999, 13.12.2001, NOTARIUSZ W.MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 7792/2001-ZMIANA PAR. 6 I PAR. 7 UMOWY.2001-12-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.12.2002 R. SPORZĄDZONY W KN. E. ŚWIĘTEK W OPOLU, REP. A NR 6869/2002 ZMIENIONO PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI.2003-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2021-02-18 do dziś
2. ImionaKAROL2021-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ2021-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOCŁAW2006-09-21 do dziś
2. ImionaMARCIN2006-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-06-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-06-18 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-06-18 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-06-18 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2018-06-18 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-06-18 do dziś
649 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2018-06-18 do dziś
779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2018-06-18 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-06-18 do dziś
945 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 26.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 09.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-04-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-03-25 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-03-08 do dziś
5data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-11 do dziś
6data złożenia 09.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-14 do dziś
7data złożenia 04.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
8data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-18 do dziś
9data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-09 do dziś
10data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
11data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-04-10 do dziś
12data złożenia 28.02.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-20 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
14data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-03 do dziś
15data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
16data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
17data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
18data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-12-28 do dziś
20data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-12-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-18 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-09 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-04-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-03-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-12-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-15 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-04-11 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-05-14 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-05-18 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-09 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-04-10 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-03-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-12-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów