SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARBAKAN”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000076168
Numer REGON: 190229749
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/12185/22/831]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP1902297492002-01-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARBAKAN”2002-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 9172002-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TCZEW2002-01-07 do dziś
2. Adresulica WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY nr domu 9E kod pocztowy 83-110 poczta TCZEW 2002-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu12.02.1993 R. 11.12.2001 R. -ZMIANA PAR. 4, 5, 9, 13, 17, 22, 29, 32, 37 TEKST JEDNOLITY2002-01-07 do dziś
228 CZERWCA 2006 ROKU. PAR. ZMIENIONE CAŁKOWICIE I CZĘŚCIOWO: PAR. 1; PAR. 3; PAR. 4 UST. 2 PKT 2; PAR. 5 UST. 2 PKT 5; PAR. 5 UST. 5; PAR. 6 UST. 3 PKT 2, 3 LIT.E; PAR. 6 UST. 5 I 6; PAR. 7 UST. 1 I 3; PAR. 8 UST. 1, 3, 4 I 6; PAR. 9 UST. 7, 8, 9; PAR. 10 UST. 1 PKT 5 I 6; PAR. 12 UST. 1; PAR. 16 UST. 2; PAR. 17; PAR. 18; PAR. 20 UST. 2; PAR. 21 UST. 1; PAR. 21 UST. 2 PKT 4; PAR. 23 UST. 1, 2 I 3; PAR. 25; PAR. 29 UST. 1 PKT 1; PAR. 30 UST. 1; PAR. 32 UST. 1 I 3; PAR. 33; PAR. 35 UST. 2; PAR. 39 UST. 1 PKT 13; PAR. 40 UST. 3; PAR. 42 UST. 2 PKT 1 I 2; PAR. 45 UST. 1 PKT 2 I UST. 2, 3, I 4; PAR. 46 UST. 1, 2, 3, 4 I5; PAR. 47; PAR. 53 UST. 1; PAR. 55; PAR. 56 UST. 1. PAR. DODANE -PAR. 4 UST. 2 PKT 5, 6; PAR. 5 UST. 6; PAR. 6 UST. 11 I 12; PAR. 9 UST. 1 PKT 14, 15, 16 I 17; PAR. 9 UST. 2, 3, 4, 5 I 6; PAR. 10 UST. 1 PKT 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 I 17; PAR. 11 UST. 6 I 7; PAR. 15 UST. 8; PAR. 21 UST. 2 PKT 6; PAR. 22 UST. 2 PKT 3, 4, 5, 6 I 7; PAR. 23 UST. 4, 5, 6 I 7; PAR. 31 UST. 3; PAR. 36 UST. 3; PAR. 39 UST. 1 PKT 18; PAR. 40 UST. 5; PAR. 53 UST. 2 I 6; PAR. 56 UST. 3; PAR. 57; PAR. 58; PAR. 59; PAR. 60 ORAZ PARAGRAFY USUNIĘTE: PAR. 4 UST. 2 PKT 7; PAR. 9 UST. 13 I 14; PAR. 10 UST. 1 PKT 10 I 11.2007-01-16 do dziś
330 CZERWCA 2008 R. NA MOCY UCHWAŁY NR 10/08 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI-ZMIENIONO: § 9 UST. 1 PKT 4 I 15; § 9 UST. 2; § 10 UST. 2 PKT 1I3; § 30 UST. 5; § 39 UST. 1 PKT 17; § 41 UST. 6; § 46 UST. 5 LIT A, B I C; § 45 UST. 3; § 47 UST. 1, 3 I 4: DODANO: W § 5 UST. 7 I UST. 8; W § 6 UST. 11; W § 9 UST. 1PKT 6 I 7; W § 10 UST 1 PKT1 6 I 7; W § 10 UST. 3, 4 I 5; W § 15 UST 6 I 7; W 31 UST. 4, 5 I 6; W § 32 UST. 3; W § 39 UST, 1; W § 45- UST. 5; W§ 41-UST. 8; USUNIĘTO: W § 4 UST. 6 PKT 2; W § 32 UST. 1 ORAZ OST.3.2008-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ PEŁNOMOCNIK SPÓŁDZIELNI2002-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUSSOWSKI2016-01-13 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2016-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDLIK2022-07-05 do dziś
2. ImionaTERESA2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKADŁUBOWSKA2022-07-05 do dziś
2. ImionaEWA2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIOR2022-07-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAMEK2022-07-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ZBIGNIEW2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOWSKI2022-07-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PAWEŁ2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMŁYNARCZYK2016-01-13 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2016-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-13 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-01-13 do dziś
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoFIERKA2012-07-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2012-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-24 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaZGODNIE Z ART. 55 § 1 PRAWO SPÓŁDZIELCZE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SM. UCHWAŁA ZARZĄDU NR 6/12 Z DN. 03.07.20122012-07-24 do dziś
21. NazwiskoMŁYNARCZYK2012-07-24 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2012-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-24 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaZGODNIE Z ART. 55 § 1 PRAWO SPÓŁDZIELCZE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SM. UCHWAŁA ZARZĄDU NR 5/12 Z DN. 03.07.20122012-07-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-12-14 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2000 data złożenia 20.03.2001 6. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20002002-01-07 do dziś
2data złożenia 06.12.2005 okres 01.01.2003 -31.12.20032006-02-09 do dziś
3data złożenia 06.12.2005 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-02-09 do dziś
4data złożenia 18.08.2006 okres 2005 ROK2007-01-16 do dziś
5data złożenia 11.07.2007 okres ROK 20062007-08-10 do dziś
6data złożenia 15.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-21 do dziś
7data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
8data złożenia 21.05.2010 okres 2009 R.2010-05-31 do dziś
9data złożenia 23.05.2011 okres ZA 2010 R.2011-05-26 do dziś
10data złożenia 19.06.2012 okres ZA ROK 20112012-07-24 do dziś
11data złożenia 28.05.2013 okres 2012 ROK2013-07-03 do dziś
12data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
13data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
14data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
15data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
16data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
17data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
18data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
19data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12012 ROK2013-07-03 do dziś
2okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20022003-12-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.20032006-02-09 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-02-09 do dziś
32005 ROK2007-01-16 do dziś
4ROK 20062007-08-10 do dziś
52007 ROK2008-08-21 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
72009 R.2010-05-31 do dziś
8ZA 2010 R.2011-05-26 do dziś
9ZA ROK 20112012-07-24 do dziś
102012 ROK2013-07-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 -31.12.20032006-02-09 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-02-09 do dziś
32005 ROK2007-01-16 do dziś
4ROK 20062007-08-10 do dziś
52007 ROK2008-08-21 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
72009 R.2010-05-31 do dziś
8ZA 2010 R.2011-05-26 do dziś
9ZA ROK 20112012-07-24 do dziś
102012 ROK2013-07-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów