BOSCH CENTRUM GDYNIA D. I W. WAŁCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000076158
Numer REGON: 190107561
Numer NIP: 5860053079
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-03-28
Sygnatura akt[RDF/373533/22/646]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP1901075612007-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSCH CENTRUM GDYNIA D. I W. WAŁCZYK SPÓŁKA JAWNA2002-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2002-01-04 do dziś
2. Adresulica MORSKA nr domu 122 A miejscowość GDYNIA kod pocztowy 81-225 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2002-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOSCH CENTRUM GDYNIA D. I W. WAŁCZYK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W MIKOŁAJKACH2016-08-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat MRĄGOWSKI gmina MIKOŁAJKI miejscowość MIKOŁAJKI2016-08-25 do dziś
3. Adresmiejscowość MIKOŁAJKI ulica AL. KASZTANOWA nr domu 8 nr lokalu 10 kod pocztowy 11-730 poczta MIKOŁAJKI kraj POLSKA 2016-08-25 do dziś
21. Firma oddziałuBOSCH CENTRUM GDYNIA D. I W. WAŁCZYK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W DĘBOGÓRZU2018-06-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina KOSAKOWO miejscowość DĘBOGÓRZE2018-06-21 do dziś
3. Adresmiejscowość DĘBOGÓRZE ulica UL. LEŚNA POLANA nr domu 1 kod pocztowy 81-198 poczta KOSAKOWO kraj POLSKA 2018-06-21 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113-12-20012002-01-04 do dziś
204.05.2011 R., ZM. PAR. 4 UMOWY2011-05-24 do dziś
32013-03-22, ZMIENIONO PAR. 42013-04-23 do dziś
42013-04-26, ZMIENIONO PAR. 92013-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA BOSCH CENTRUM GDYNIA D. I W. WAŁCZYK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI, POWSTAŁA W OPARCIU O PRZEPIS ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ DARIUSZA WAŁCZYKA I WOJCIECHA WAŁCZYKA BOSCH CENTRUM SPÓŁKA CYWILNA W GDYNI ORAZ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ PODJĘTEJ W DNIU 13 GRUDNIA 2001 ROKU.2002-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOSCH CENTRUM SPÓŁKA CYWILNA2002-01-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-04 do dziś
3. Numer w rejestrze197542002-01-04 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA W GDYNI2002-01-04 do dziś
5. Numer REGON1901075612002-01-04 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁCZYK2002-01-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2002-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-04 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁCZYK2002-01-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KRZYSZTOF2002-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-04 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA I PODPISUJE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA, KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁCZYK2002-01-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2002-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁCZYK2002-01-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KRZYSZTOF2002-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-10-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-22 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-10-22 do dziś
346 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-10-22 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-10-22 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-10-22 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2020-10-22 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-10-22 do dziś
833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-10-22 do dziś
933 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.12.2005 okres 01.01.2002 -31.12.20022006-02-06 do dziś
2data złożenia 29.12.2005 okres 01.01.2003 -31.12.20032006-02-06 do dziś
3data złożenia 29.12.2005 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-02-06 do dziś
4data złożenia 07.12.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-08 do dziś
5data złożenia 23.11.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-12-10 do dziś
6data złożenia 22.12.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-01-05 do dziś
7data złożenia 22.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-05 do dziś
8data złożenia 30.12.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092012-01-12 do dziś
9data złożenia 30.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-01-12 do dziś
10data złożenia 13.03.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-04-08 do dziś
11data złożenia 26.05.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-13 do dziś
12data złożenia 02.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-26 do dziś
13data złożenia 17.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-08 do dziś
14data złożenia 07.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-12 do dziś
15data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
16data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
20data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2002 -31.12.20022006-02-06 do dziś
201.01.2003 -31.12.20032006-02-06 do dziś
301.01.2004 -31.12.20042006-02-06 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-08 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-12-10 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-01-05 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-05 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092012-01-12 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102012-01-12 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112013-04-08 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-26 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-08 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-12 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów