„TALTY” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000076052
Numer REGON: 017433697
Numer NIP: 5213177618
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2015-01-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/67917/14/589]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-12-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017433697 NIP 52131776182007-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TALTY” SPÓŁKA AKCYJNA2001-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-03-04 do dziś
2. Adresulica WIERTNICZA nr domu 107 kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA 2003-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.12.2001 ROBERT SIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33, REP. A NR 12802/20012001-12-27 do dziś
226.07.2002 R. REP. A-10961/2002, ROBERT SIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33, ZMIENIONY § 7 STATUTU2003-03-04 do dziś
324.05.2005 REP A NR 6434/2005 NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI S.C. WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33. ZMIENIONO: § 20 STATUTU.2005-06-13 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 6 MARCA 2006 R., REPERTORIUM A NR 2244/2006; NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI; KANCELARIA NOTARIALNA: JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI, MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK. 33,00-676 WARSZAWA; ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI W § 7.2006-06-20 do dziś
518.02.2010 R., 281/2010 NOTARIUSZA EWA KULBAT, KANCELARIA NOTARIALNA 00-238 WARSZAWA, UL. DŁUGA 42 LOK. 2 ZMIENIONE §§ 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21 SKREŚLONY § 242010-04-01 do dziś
610 WRZEŚNIA 2012 R., REP. A NR 3812/2012, ASESOR NOTARIALNY MARIA GRODZICKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ MAŁGORZATY GROMEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. HUSARII 60 ZMIANA TREŚCI § 6, ZMIANA TREŚCI § 16 LIT. J) SPROSTOWANIE NUMERACJI W § 19 UST. 2 W TEN SPOSÓB, ŻE PO LIT. C) NASTĘPUJĄ LIT. D), E) I F); W § 19 UST. 2 PO LIT. F) DODAJE SIĘ LITERĘ G)2012-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-27 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-12-27 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA2008-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0107215362008-02-08 do dziś
4. Numer KRS0000134613 2008-02-08 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2008-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2006-06-20 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002006-06-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 PLN2001-12-27 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2025000,00 ZŁ2006-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcji„A”2001-12-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002001-12-27 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2003-03-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002003-03-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-03-04 do dziś
31. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII C2006-06-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii450002006-06-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-06-20 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPLEWSKI2015-01-13 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARTCZAK2015-01-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ HIERONIM2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-13 do dziś
21. NazwiskoKACZMAREK2015-01-13 do dziś
2. ImionaMATEUSZ RADOSŁAW2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-13 do dziś
31. NazwiskoSIWIŃSKI2015-01-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ IZYDOR2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-01-13 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-13 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-13 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-01-13 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-01-13 do dziś
671 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2015-01-13 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-01-13 do dziś
877 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2015-01-13 do dziś
977 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2015-01-13 do dziś
1077 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 10.12.2004 1. okres za jaki złożono dokument 15.01.2002-31.12.2002 data złożenia 10.12.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 2. okres za jaki złożono opinię 15.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 15.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 15.01.2002-31.12.20022004-12-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 07.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-13 do dziś
3data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
4data złożenia 21.11.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-29 do dziś
5data złożenia 22.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-07 do dziś
6data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
8data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
9data złożenia 21.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-12-11 do dziś
10data złożenia 02.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-07 do dziś
420092010-07-29 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-07-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-12-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-12-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-12-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów