EUROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000075925
Numer REGON: 250033164
Numer NIP: 6180040693
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2024-06-11
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/11748/24/291]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP2500331642002-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEUROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU nr. w rejestrze 9692002-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ2024-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 53-57 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2024-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 09.06.1992 R. W K.N. DANUTY SZMAJDZIŃSKIEJ W KALISZU, REP. A NR 1413/92; AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM 26.07.2001 R. W K.N. DANUTY KASPERUK W KALISZU ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI -REP. A NR 2195/2001; AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM 07.06.2001 R. W K.N., DANUTY KASPERUK W KALISZU ZMIENIONO § 7 I § 8 UMOWY SPÓŁKI -REP. A NR 1413/2001; AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM 14.12.2001 R. W K.N. DANUTY KASPERUK W KALISZU ZMIENIONO § 7 I § 8 UMOWY SPÓŁKI -REP. A NR 3588/2001.2002-01-09 do dziś
21. AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.11.2006 R., REP. A NR 11197/2006, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, UL. ŚRÓDMIEJSKA 21 ZMIENIONO: § 7, § 8. 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.04.2007 R., REP. A NR 4669/2007, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, UL. ŚRÓDMIEJSKA 21 -ZMIENIONO: § 5, § 11.2007-06-28 do dziś
331.12.2009 R., REP. A NR 15464/2009, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, ZMIENIONO: § 3, § 5. 14.01.2010 R., REP. A NR 387/2010, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, SPROSTOWANO UCHWAŁĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.12.2009 R., W ZAKRESIE ZMIANY § 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2010-01-22 do dziś
418.01.2012 R., REP. A NR 86/2012, NOTARIUSZ ANDRZEJ MAGDZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU; -ZMIENIONO: § 22012-03-13 do dziś
510.04.2024R., REP. A NR 775/2024, NOTARIUSZ DOMINIKA HAJDO-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI2024-06-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2002-01-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2019-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁ2011-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport124700,00 PLN2002-01-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.2002-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2002-01-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKNYCHAUS2020-11-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-11-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2010-01-22 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-01-22 do dziś
320 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2010-01-22 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-01-22 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-22 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-22 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-01-22 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-01-22 do dziś
982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-01-22 do dziś
1010 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2024-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.11.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-12-12 do dziś
2data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2007-07-23 do dziś
3data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-07-23 do dziś
4data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
6data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
7data złożenia 06.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-13 do dziś
8data złożenia 30.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
9data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
10data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-03 do dziś
11data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
12data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
13data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
14data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
15data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
16data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
18data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
19data złożenia 29.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
20data złożenia 17.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-12 do dziś
201.01.2002 R. -31.12.2002 R.2007-07-23 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-07-23 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-13 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
20OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-12-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-12 do dziś
301.01.2002 R. -31.12.2002 R.2007-07-23 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-07-23 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-13 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-03 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów