TANDEM AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-22 godz. 10:39:23
Numer KRS: 0000075869
Numer REGON: 811929120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2024-05-13
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/8815/24/716]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP8119291202001-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANDEM AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA, nr w rejestrze 67982001-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-12-21 do dziś
2. Adresulica GRYFIŃSKA nr domu 115 miejscowość SZCZECIN kod pocztowy 70-785 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2001-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.12.1999 R. NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 11026/19992001-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻ2001-12-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA RYSZARDA2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ2001-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICA2001-12-21 do dziś
2. ImionaTADEUSZ LUBOMIR2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ2001-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2001-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWY2001-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUBICKI2001-12-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZBIGNIEW2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNEUMANN2001-12-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JACEK2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 B SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW NOWYCH I UŻYWANYCH2001-12-21 do dziś
250 30 B SPRZEDAŻ NARZĘDZI, AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH2001-12-21 do dziś
350 20 A SERWIS SAMOCHODOWY2001-12-21 do dziś
466 03 Z POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE2001-12-21 do dziś
571 21 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW2001-12-21 do dziś
652 48 G POŚREDNICTWO W ZAKRESIE HANDLU W TYM TAKŻE IMPORT I EKSPORT ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI W SZCZEGÓLNOŚCI SPRZĘTEM TELEKOMUNIKACYJNYM WRAZ Z AKCESORIAMI2001-12-21 do dziś
765 23 Z POŚREDNICTWO W ZAWIERANIU UMÓW KREDYTOWYCH I LEASINGOWYCH2001-12-21 do dziś
865 21 Z DZIAŁALNOŚĆ LEASINGOWA2001-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów