SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HORYZONT” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000075558
Numer REGON: 170015389
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-10-05
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/15828/23/31]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP1700153892001-12-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HORYZONT” W LIKWIDACJI2023-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr. w rejestrze S-7172001-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat MALBORSKI gmina MALBORK miejscowość MALBORK2001-12-20 do dziś
2. Adresulica GRUNWALDZKA nr. domu 2 nr. lokalu 10 kod pocztowy 82-200 poczta MALBORK 2001-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONY DNIA 24.04.1991 R.2001-12-20 do dziś
2DNIA 07.11.2007 R. ZMIENIONO TREŚĆ PUNKTÓW: 7, 10 D, 12, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 DODANO PUNKTY: 8B, 8C, 10 A, 10 B, 12 A, 15 A, 15 B, 15 C.2008-01-14 do dziś
3DNIA 22.04.2009 R. ZMIENIONO TREŚĆ PUNKTU 31.2009-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2001-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKI2022-07-18 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLINDA2022-07-18 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIP2022-07-18 do dziś
2. ImionaBEATA ELŻBIETA2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ADMINISTROWANIE BUDYNKIEM MIESZKALNYM2001-12-20 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.03.2006 okres ROK 20022006-03-16 do dziś
2data złożenia 04.03.2006 okres ROK 20032006-03-16 do dziś
3data złożenia 04.03.2006 okres ROK 20042006-03-16 do dziś
4data złożenia 20.06.2006 okres ROK 20052006-07-25 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres ROK 20062007-12-31 do dziś
6data złożenia 29.05.2008 okres ROK 20072008-07-04 do dziś
7data złożenia 20.05.2009 okres ROK 20082009-06-15 do dziś
8data złożenia 27.05.2010 okres ROK 20092010-06-30 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres 2010 ROK2011-08-04 do dziś
10data złożenia 24.05.2012 okres ROK 20112012-06-06 do dziś
11data złożenia 03.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-04 do dziś
12data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
13data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
14data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
15data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
18data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
20data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
21data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
22data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20022006-03-16 do dziś
2ROK 20032006-03-16 do dziś
3ROK 20042006-03-16 do dziś
4ROK 20052006-07-25 do dziś
5ROK 20062007-12-31 do dziś
6ROK 20072008-07-04 do dziś
7ROK 20082009-06-15 do dziś
8ROK 20092010-06-30 do dziś
92010 ROK2011-08-04 do dziś
10ROK 20112012-06-06 do dziś
112012 ROK2013-07-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20022006-03-16 do dziś
2ROK 20032006-03-16 do dziś
3ROK 20042006-03-16 do dziś
4ROK 20052006-07-25 do dziś
5ROK 20062007-12-31 do dziś
6ROK 20072008-07-04 do dziś
7ROK 20082009-06-15 do dziś
8ROK 20092010-06-30 do dziś
9ROK 20112012-06-06 do dziś
102012 ROK2013-07-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA O LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI NR 2/2023 Z DNIA 12.06.2023 ORAZ 26.06.2023 ,2023-10-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2023-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWA2023-10-05 do dziś
2. ImionaMARCIN ZBIGNIEW2023-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów