FIRMA HANDLOWA „MAESTRO” JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000075555
Numer REGON: 870350918
Numer NIP: 8791050670
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-05-12
Sygnatura akt[RDF/380730/22/72]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 870350918 NIP 87910506702009-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „MAESTRO” JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2001-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2001-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica TOWAROWA nr domu 13 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2008-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 14.11.2001 R.2001-12-20 do dziś
231.07.2003 R. ZMIENIONO § 42003-09-19 do dziś
328.06.2007 R. ZMIENIONO § 4 UMOWY.2007-07-12 do dziś
409.01.2008 R. ZMIANA § 22008-02-20 do dziś
527.09.2009 R. -ZMIANA § 72009-10-12 do dziś
604.05.2010 R.-ZMIANA § 42010-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄŻKOWSKI2001-12-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIESZEK2001-12-20 do dziś
2. ImionaJERZY2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2009-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIESZEK2001-12-20 do dziś
2. ImionaJERZY2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄŻKOWSKI2001-12-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-06-16 do dziś
246 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2010-06-16 do dziś
346 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-06-16 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-06-16 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-06-16 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-06-16 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-06-16 do dziś
847 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-16 do dziś
946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-06-16 do dziś
1047 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-16 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-16 do dziś
1255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 22.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 22.12.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-01-03 do dziś
3data złożenia 20.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
4data złożenia 10.09.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20092009-07-27 do dziś
6data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
7data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
8data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
9data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
10data złożenia 19.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
11data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
12data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
13data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
14data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
15data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
16data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
17data złożenia 13.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
18data złożenia 12.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-01-03 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2009-10-12 do dziś
2. Opis sposobu połączenia lub przekształcenia oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ (FIRMA HANDLOWA „MAESTRO” JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PREZYDENT TORUNIA, NR 25062.) W SPÓŁKĘ JAWNĄ (FIRMA HANDLOWA „MAESTRO” JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI SPÓŁKA JAWNA) NA MOCY ART. 26 KSH.2009-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotu przejmującego spółkę lub powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów