FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA „ZAGÓRZE” SPÓŁKA JAWNA D.DUDZIK, ST.A.DUDZIK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000075305
Numer REGON: 004403568
Numer NIP: 7370000361
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498061/23/28]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0044035682001-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA „ZAGÓRZE” SPÓŁKA JAWNA D.DUDZIK, ST.A.DUDZIK2008-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina MSZANA DOLNA miejscowość MSZANA DOLNA2001-12-21 do dziś
2. Adresulica ORKANA nr domu B/N miejscowość MSZANA DOLNA kod pocztowy 34-730 poczta MSZANA DOLNA kraj POLSKA 2001-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2001 R. ZMIANA Z DNIA 14.12.2001 R. -PAR. 6, PAR. 82001-12-21 do dziś
217.05.2002 R. ZMIANA §22002-07-10 do dziś
331.03.2005 R. ZMIANA § 2, 8.2005-05-19 do dziś
401.09.2007 R. -ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI 26.11.2007 R. -ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2008-01-18 do dziś
502.01.2008 ZMIANA § 2 04.01.2008 -ZMIANA § 2 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU (K.272-275)2008-03-21 do dziś
626.06.2020 ZMIANA § 6, § 82020-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIK2008-03-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2008-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-03-21 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2001-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-21 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2001-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-21 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
5
4. Numer KRSTAK2001-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIK2001-12-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANDRZEJ2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
7
4. Numer KRSTAK2001-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-21 do dziś
8
4. Numer KRSTAK2001-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
9
4. Numer KRSTAK2001-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSTANISŁAW ANDRZEJ DUDZIK - SAMODZIELNIE2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIK2001-12-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANDRZEJ2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2020-07-23 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2020-07-23 do dziś
346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-07-23 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-07-23 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-07-23 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2020-07-23 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-23 do dziś
847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-23 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 22.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-04-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 05.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 20042005-05-19 do dziś
3data złożenia 05.12.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-15 do dziś
4data złożenia 27.11.2007 okres 2006 ROK2008-01-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-15 do dziś
22006 ROK2008-01-18 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów